Towarzysze Proroka Muhammada

Bilal Ibn Rabah – od niewolnictwa do wolności. Pierwszy Muazzin Islamu

Część 1.

„Byłem obecny …. kiedy Muhammed, Wysłannik Allah chodził po ziemi. Słyszałem co powiedział i widziałem co robił …”.

Tak zaczyna się książka o życiu jednego z najbliższych towarzyszy Proroka Muhammeda (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim) – Bilala Ibn Rabah (Radi Allahu ‚anhu).

Bilal (Radi Allahu ‚anhu) był czarnym niewolnikiem, prawie na pewno synem niewolników, i uważa się, że pochodził z Abisynii (obecnie znanej jako Etiopia). Urodzony w niewoli, prawdopodobnie nigdy nie spodziewał się, że życie zaoferuje mu więcej niż ciężką pracę, ból i znój. Jednak Bilal (Radi Allahu ‚anhu) chodził po ziemi w bardzo doniosłym momencie. Był niewolnikiem w mieście Mekka, gdy niepiśmienny człowiek zaczął wzywać ludzi do oddawania czci Jedynemu Bogu. Ten człowiek to był Muhammed, Wysłannik Allah, niech miłosierdzie i błogosławieństwo Allah będzie z Nim, a jego przesłanie było dla całej ludzkości.

Kiedy osoba jest słaba albo biedna, głodna lub boi się lub pobita, posiniaczona i połamana, komunikat połączony z pojęciem miłosierdzia, przebaczenia i sprawiedliwości jest bardzo pociągający. Zdeptany był po prostu rodzaj ludzi, który gromadził się przy boku Proroka Muhammeda (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim), odnajdujący komfort w jego słowach i czynach. Bilal (Radi Allahu ‚anhu), to prawdopodobnie pierwszy Afrykanin, który konwertował na Islam i przyjął posłannictwo z całego serca. Życie Bilala (Radi Allahu ‚anhu) miało stać się o wiele gorsze. Podobnie jak tonący trzyma linę, która będzie przeciągać go w bezpieczne miejsce, Bilal (Radi Allahu ‚anhu) przylgnął do słów Jedynego Boga i były one niezbędne w ocaleniu mu życia.

Bilal (Radi Allahu ‚anhu) usłyszał wiadomość Muhammeda (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim), że Allah jest Jeden, Wszechmogący, Miłosierny ale także usłyszał słowa swojego właściciela. Umayyah ibn Khalaf, zamożny Mekkańczyk, był zaniepokojony, że jego egzystencja która opiera się na bałwochwalstwie mogłaby być zakłócona przez przesłanie Proroka Muhammeda (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim). Rozmawiał z innymi również zaniepokojonymi zmianami w krajobrazie politycznym i religijnym Mekki, mówiąc: „Muhammed nigdy nie był kłamcą, magikiem lub szaleńcem, ale musimy go opisać w ten sposób, dopóki nie odwrócimy od niego tych, którzy podążają za jego religią.”

Według biografa Ibn Ishak i innych, Bilal (Radi Allahu ‚anhu) cierpiał strasznie od czasu jego natychmiastowego przyjęcia posłannictwa Muhammeda (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim). Mówi się, że został pobity niemiłosiernie, przeciągnięty po ulicach i wzgórzach Mekki za jego szyję, i nie podawano mu przez długie okresy czasu jedzenia i wody. Jego właściciel Umayyah ibn Khalaf podobno „przyprowadził go w najgorętszą część dnia i rzucił go na plecy w otwartej dolinie i umieścił na jego piersi ogromny kamień; potem powiedział do niego:” Zostaniesz tutaj dopóki nie umrzesz albo zaprzeczysz w posłannictwo Muhammeda i będziesz wielbić al-Lat i al-Uzza.” Bilal (Radi Allahu ‚anhu) nie wyrzekł się Islamu, a pośród jego cierpienia wypowiedział tylko jedno słowo – Ahad (oznacza Jedynego Boga).

Wiadomość o niewolniku, który wołał: „Allah jest Jeden!” nawet pośród tortur, szybko dotarła do Proroka Muhammeda (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim) i jego towarzyszy. Abu Bakr (Radi Allahu ‚anhu), najbliższy przyjaciel Proroka Muhammeda (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim) i zamożny przedsiębiorca równego statusu zostali wysłani do Umayya w celu sprawdzenia tej informacji. On (Abu Bakr) wyszedł na otwarte pole, gdzie był torturowany Bilal (Radi Allahu ‚anhu) dla rozrywki. Abu Bakr (Radi Allahu ‚anhu) nie stracił nerwów, bo to nie była jego droga, ale zaczął upominać oprawców. Powiedział do Umayya: „Czy nie boisz się Allah, że traktujesz tego biedaka w ten sposób?” On odpowiedział, mówiąc: „Jesteś tym, którzy go skorumpowali, więc go ocal z jego sytuacji.” Abu Bakr (Radi Allahu ‚anhu) odpowiedział: „Więc sprzedaj go mi, podaj swoją cenę.”Umayya był biznesmenem i nie mógł zrezygnować z zysku, więc sprzedał Bilala (Radi Allahu ‚anhu) za dobrą cenę. Aby upokorzyć Bilala (Radi Allahu ‚anhu), dodał: „Sprzedałbym go tobie, nawet gdybyś zaproponował mi tylko uncję złota.”Abu Bakr (Radi Allahu ‚anhu) odpowiedział: „Kupiłbym go od ciebie nawet wtedy, gdybyś poprosił o sto uncji.”

Bilal (Radi Allahu ‚anhu) został otoczony opieką i zadbano by wrócił z powrotem do zdrowia. Po powrocie do zdrowia został zabrany do Proroka Muhammeda (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim) i stanął u jego boku udzielając mu wsparcia i nawołując innych do Islamu. W czasach Proroka Muhammeda (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim) niewolnictwo było na całym świecie głęboko zakorzenioną instytucją. Prawo Islamu dążyło do wyzwolenia niewolników; Allah wspomina w Koranie jako ofiarę przebłagalną za grzechy uwolnienie niewolnika, i jest on traktowany jako akt pobożności.

Bilal (Radi Allahu ‚anhu) uwielbiał być w towarzystwie Proroka Muhammeda (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim) i był mu wyjątkowo bliski. Różne tradycje wspominają Bilala (Radi Allahu ‚anhu) mającego zaszczyt przebudzania Proroka (pokój i błogosławieństwo z Nim) każdego ranka i spędzania jak największej ilości czasu jak to możliwe w jego towarzystwie. Historia Bilala (Radi Allahu ‚anhu) jest często wykorzystywana w celu wykazania znaczenia pluralizmu i równości rasowej w Islamie. Ważniejszy jest przykład pobożności będący miarą człowieka a nie rasy, pochodzenia etnicznego lub statusu społecznego.

Hazrat Bilal (Radhiallahu Anhu) Pierwszy Muezzin Islamu

Część 2.

Zaakcpetowanie przez Bilala Ibn Rabah (Radi Allahu ‚anhu) Islamu jest potężną historią z udziałem niewolnictwa, tortur i ratunku. Dotyka aspektów rasizmu, jest lekcją pluralizmu i uczy nas, że pobożność jest jedynym sposobem pomiaru wartości danej osoby. Historia Bilala (Radi Allahu ‚anhu) jest również historią Adhanu lub wołania na modlitwę, bo Bilal (Radi Allahu ‚anhu) był również pierwszym Muadhinem Islamu.

Na całym świecie, jednym z najbardziej chwytających za serce symboli Islamu jest melodyjne wezwanie do modlitwy. Jej wysublimowane dźwięki rozchodzą się po całych miastach i łąkach, na plażach, na polach płodnych i w bezpłodnych dolinach. Ten kto raz usłyszał dźwięk Adhan nigdy go nie zapomni, a wielu ludzi weszło do religii Islamu po prostu słuchając tego uduchowionego dźwięku. Adhan, co oznacza komunikat jest wymieniany tylko raz w Koranie, ale nie mniej odgrywa ważną rolę w życiu Muzułmanina.

Dla tych, którzy urodzili się w Islamie jest to często pierwszy dźwięk który słyszą. Zaraz po urodzeniu, ojciec lub inna ważna osoba-Muzułmanin w życiu dziecka trzyma noworodka i szepcze słowa Adhan w jego prawe ucho. Czas modlitwy jest ogłaszany pięć razy dziennie, począwszy od wysokich minaretów lub zegarków i komputerów. Gdy Muzułmanin słyszy Adhan, rozpoczyna się przygotowanie do modlitwy. Bilal (Radi Allahu ‚anhu), ze względu na jego piękny głos miał zaszczyt być pierwszym człowiekiem na świecie, który recytował adthaan i wzywał wiernych do modlitwy.

„O wy, którzy wierzycie! Kiedy zostanie ogłoszone wezwanie do modlitwy – w Dniu Zgromadzenia śpieszcie gorliwie wspominać Boga i pozostawcie wszelki handel! To będzie dla was lepsze, o, gdybyście mogli to wiedzieć!.” (Koran, Sura al-Dżumuah 62: 9)

(Azan – https://www.youtube.com/watch?v=mUH… )

W roku 622 Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim), Bilal (Radi Allahu ‚anhu) i większość raczkującej społeczności muzułmańskiej migrowała do Medyny. To tutaj, Prorok Muhammed, niech miłosierdzie i błogosławieństwo Allah będzie z nim, zaczął pracę konfigurowania muzułmańskiego narodu. Bilal (Radi Allahu ‚anhu) był u jego boku w miarę możliwości i jak jeden z komentatorów powiedział: „Każde wydarzenie w życiu Muhammeda było wydarzeniem w życiu Bilala”. Mówi się, że Bilal (Radi Allahu ‚anhu) był tak blisko Proroka Muhammeda (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim), że miał obowiązek budzić go w godzinach porannych.

Według autentycznych tradycji Prorok Muhammed (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim) był zatroskany i niespokojny pragnąc znaleźć sposób, aby zebrać Muzułmanów do modlitwy. Chciał czegoś wyjątkowego. To tutaj, Abdullah ibn Zaid (Radi Allahu ‚anhu), jeden z Towarzyszy Proroka poinformował o śnie, który miał:

„We śnie ukazał mi się człowiek, który miał na sobie dwie zielone szaty, w którego ręku był dzwon. I powiedziałem: „O niewolniku Allah, czy będziesz sprzedawał ten dzwon?” On powiedział: „Co z nim zrobisz?” Ja powiedziałem: „Będziemy wzywać nim ludzi do modlitwy.” On powiedział: „Czy mogę pokazać ci coś lepszego niż to?” Powiedziałem: „Tak.” On powiedział: „Powiedz, Allahu Akbar Allahu Akbar …”

Allah jest Wielki! Allah jest Wielki! Zaświadczam, że nie ma innego boga, oprócz Allah. Zaświadczam, że Muhammad jest Wysłannikiem Allah. Śpieszcie się na modlitwę! Śpieszcie się na modlitwe! Podążajcie po nagrodę! Podążajcie po nagrodę! Allah jest Wielki! Allah jest Wielki! Nie ma innego prawdziwego boga oprócz Allah.

Trwa kontynuacja tradycji. Prorok Muhammed (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim) słuchał opisu o śnie i rzekł: „To jest prawdziwy sen, (czyli sen zesłany przez Allah). Weź Bilala (Radi Allahu ‚anhu) i powiedz mu, co widziałeś, naucz go tych słów tak, by mógł wezwać na modlitwę, bo ma piękny głos.” Poszedłem więc do Bilala (Radi Allahu ‚anhu) i opowiedziałem mu mój sen, a on dał wezwanie do modlitwy. Umar ibn al-Khattab ( Radi Allahu ‚anhu) usłyszał wezwanie podczas gdy jeszcze był w domu; wybiegł w pośpiechu, ciągnąc swój płaszcz za sobą, mówiąc: „Na Tego, który wysłał cię z prawdą, o Wysłanniku Allah, miałem ten sam sen.” Prorok Muhammed (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim) był zadowolony i powiedział: „Chwała Allah”.

W dekadzie po migracji Bilal (Radi Allahu ‚anhu) towarzyszył Prorokowi Muhammedowi (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim) we wszystkich jego wyprawach wojennych i miał zaszczyt trzymania włóczni Proroka Muhammeda (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim). Walczył w Bitwie pod Badr, a następnie zabił swojego byłego mistrza, Umayyah ibn Khalaf. Bilal (Radi Allahu ‚anhu) był również obecny podczas Bitwy pod Uhud i Bitwy Rowu.

Życie Bilala (Radi Allahu ‚anhu) po nawróceniu na Islam mieściło w sobie wiele ogromnej radości, jednak jego najlepszy czas był w 630 r. pne, na okazję uważaną za jeden z najbardziej uświęconych momentów w historii Islamu. Po tym gdy siły Muzułmańskie podbiły Mekkę, Bilal (Radi Allahu ‚anhu) wstąpił na górę Kaba, w domu Allah, wezwać wiernych do modlitwy. To był pierwszy raz, kiedy wezwanie do modlitwy zostało usłyszane wewnątrz najświętszego miasta Islamu.

Po śmierci Proroka Muhammeda (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim), Bilal (Radi Allahu ‚anhu) nigdy więcej nie czuł się tak samo. Dzień po śmierci Proroka (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim), Bilal (Radi Allahu ‚anhu) poszedł jak zwykle zrobić Adhan na poranną modlitwę. W trakcie dawania Adhan załamał się i strumienie łez zaczęły swobodnie spływać po jego policzkach. Udało mu się dokończyć resztę Adthaan cicho. Po tym, (Bilal Radi Allahu ‚anhu) przestał wołać Adthaan w Medynie.

Wspomnienia z Medyny były zbyt trudne dla niego, aby tam żyć i wyjechał do innego miejsca. Później, po jego wizycie w Medynie na żądanie wnuków Proroka Muhammeda (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim) zgodził się dać Adhan. Stare wspomnienia, które leżały głęboko w jego sercu odżyły i ci którzy doświadczyli złotych dni z Prorokiem Muhammedem (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim) nie mogli powstrzymać łez.

Uważa się, że Bilal (Radi Allahu ‚anhu) zmarł w Syrii między 638 a 642 pne. Imam al-Suyuti w swojej książce „Tarikh al-Khulafa” pisze: „On (Bilal) umarł w Damaszku, gdy miał nieco ponad sześćdziesiąt lat.” Inni są zdania, że zmarł w Medynie. Możemy być pewni, że jego wieczną siedzibą jest Raj jak Prorok Muhammed , niech miłosierdzie i błogosławieństwo Allah będzie z Nim, nazywał Bilala (Radi Allahu ‚anhu) „człowiekiem Raju”.


Wszelka chwała należy się tylko Allahowi Panu Światów, pokój i błogosławieństwo Allaha z Jego Ostatnim Wysłannikiem Muhammadem, jego rodziną i towarzyszami.

 

Proszę Allaha Wszechmogącego, aby przyjął ode mnie ten skromny wysiłek, obdarzył nas korzyścią pochodzącą z niego, uchronił od błędu i wprowadzenia w błąd i od wszelkiego zła. Amen.

Źródło:

1) http://www.islamreligion.com/articl…

2) www.planetaisla.com – tłumaczenie wersetów Koranu na język polski

Tłumaczenie na język polski: A. Soliman

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *