Muhammad

Zastanów się…

Za czasów Proroka Muhammada pokój z nim, w całej Makka było około dziesięciu osób, które umiały pisać i czytać, Jak wiadomo, Prorok pokój z nim, był niepiśmienny. W tym czasie Półwysep Arabski był tak zacofany, że nie posiadał nawet najbardziej podstawowego rządu. Nie mieli książek, nie było nawet jednej biblioteki. Ówczesne mocarstwa, jak Persja i Rzymianie nawet nie byli zainteresowani podbiciem tych terenów . Dlatego zadziwiające jest, że ktoś z tak zacofanej społeczności, kto nawet nie umiał pisać ani czytać, kto nie był ani pisarzem ani poetą, przyszedł z objawieniem, które jest uniwersalne i do dnia obecnego nikt nie był w stanie napisać czegoś podobnego. Bóg w Koranie namawia ludzi do spróbowania napisania choćby jednej sury podobnej do Koranu. Jednak nikomu się nie udało.

{A jeśli pozostajecie w wątpliwości wobec tego, co zesłaliśmy Naszemu słudze, to przynieście surę podobną do tego wezwijcie waszych świadków, poza Bogiem,} [Koran, 2:23]

{Ten Koran nie mógł być wymyślony poza Bogiem! On jest potwierdzeniem prawdziwości tego, co było przed nim, i wyjaśnieniem Księgi – co do której nie ma żadnej wątpliwości – pochodzącej od Pana światów. Oni, być może, powiedzą:„Wymyślił go!” Powiedz: „Przynieście więc surę podobną do niego i wzywajcie, kogo możecie, poza Bogiem, jeśli jesteście prawdomówni!”} [Koran, 10-37-38]

{Albo też powiedzą: „On to wymyślił.” Powiedz: „Przynieście dziesięć sur zmyślonych, podobnych do niego; i wzywajcie, kogo możecie, poza Bogiem, jeśli mówicie prawdę!”} [Koran, 11-13]

Niesamowite jest to, że Prorok pokój z nim przekazywał Koran ustnie, bez przygotowywania, bez zapisywania, a jednak Koran nie ma ani jednego błędu czy sprzeczności w sobie. Wyobraź sobie, że osoba, która nigdy nie pisała, nie czytała, nie była wyedukowana, nagle zaczyna recytować pięknym, melodyjnym językiem cudowne słowa, które wprawiały w zachwyt nawet niewierzących, słowa, które nie można porównać do niczego, co do tej pory znali poeci arabscy. Kolejną interesującą rzeczą jest fakt, że na podstawie Koranu, Arabowie stworzyli zasady gramatyczne. 

Prorok Muhammad pokój z nim, jako jedyny w swoim czasie, głosił monoteizm w społeczeństwie, gdzie politeizm był powszechnie przyjęty. Co miał z tego? Czemu narażał się na szykany i prześladowania nawołując do monoteizmu, praw kobiet, praw biednych, uciśnionych, sprzeciwiał się demoralizacji i uczył moralności? Zastanów się, jaka była jego motywacja? Jego przesłanie było naprawdę całkowicie nowatorskie w ówczesnej kulturze, czasie i wśród ludzi. Prorok pokój z nim również, jako pierwszy ze wszystkich filozofów, myślicieli, przywódców, głosił, że każdy człowiek jest równy w oczach Boga, niezależnie od płci, narodowości, rasy, koloru skóry. Najbliższy Bogu jest ten, kto ma największą świadomość i bogobojność Boga. Nauczał tego w czasach, kiedy wszyscy; Rzymianie, Persowie, Arabowie itd, wierzyli w rasizm, że ich rasa jest najlepsza. I w tych czasach Prorok Muhammad pokój z nim przyszedł z jasnym przesłaniem, że nie ma wyższości Araba nad nie Arabem, białego nad czarnym, wszyscy pochodzimy od Adama i stworzył nas Bóg. Przesłanie, które obecnie ludzkość stopniowo przyjęła jako prawdę. (choć i teraz można znaleźć ludzi, którzy wierzą, że są lepsi, bo mają białą skórę!) Prorok Muhammad pokój z nim głosił to pierwszy, nikt przed nim tego nie zrobił! Dlaczego to uczynił? Zastanów się, czy wiesz, z jakiej rodziny on pochodził? To tak, jakby, np. teraz monarcha zaczął głosić, aby znieść monarchię. Był wnukiem Abu Mutalib, jednym z najbardziej prestiżowych Arabów w tych czasach. Prorok pokój z nim mimo to głosił, że nie ważny jest status społeczny i z jakiej rodziny pochodzisz, ale to w jaki sposób żyjesz i jakim człowiekiem jesteś. Czemu miałby to robić, co miał z tego? Odpowiedź jest jasna, Prorok Muhammad pokój z nim nie mówił od siebie, ale przekazywał przesłanie Boga. Stąd czerpał wiarę, siły, wiedzę i motywację.

Ludzie, którzy krytykują status kobiety w islamie, zanim otworzą swoje buzie, niech poczytają, jaka była sytuacja kobiet przed islamem i jak bardzo zmieniła się na dobre, kiedy przyszedł islam. Przed islamem kobiety były traktowane gorzej niż zwierzęta. Grzebano żywcem nowo narodzone dziewczynki, czego zabronił Prorok Muhammad pokój  z nim. Prorok pokój z nim nie musiałby zmieniać wcale tej sytuacji, ale to było przesłanie od Boga. Takie zmiany nie były wówczas mile widziane. Kobiety zostały nazwane przez Proroka pokój z nim siostrami bliźniaczymi mężczyzn, co na tamte czasy było rewolucyjne. Kobiety posiadały prawo głosu, prawo do własnych pieniędzy, przy czym mąż nie miał prawa korzystać z jej pieniędzy, bez jej zgody, ale za to miał obowiązek dbać o żonę i jej potrzeby. Kobieta w islamie nie jest własnością męża i pozostaje przy własnym rodowym nazwisku. Ma prawo do edukacji i pracy oraz szacunku i dobrego miłosiernego jej traktowania. Dostała prawo wyboru męża oraz prawo dziedziczenia i inne. Gdzie kobiety w tamtych czasach miały podobne prawa? Nigdzie. A teraz przychodzą ignoranci i krytykują prawa kobiet w islamie, to nic innego jak hipokryzja. Pokażcie, gdzie na świecie w VII wieku kobiety mogły cieszyć się takimi prawami? 

Czemu Prorok Muhammad pokój z nim miałby dać kobietom, biednym, uciśnionym itd prawa, jeśli nie byłby prawdziwym wysłannikiem Boga. Jaką miałby korzyść z tego, że przeciwstawił się najbogatszym i wpływowym ludziom w tamtych czasach w Arabii i zrewolucjonizował prawo? Do końca swojego życia żył skromnie i mimo, że mógł mieć bogactwa, to sobie tego odmówił i rozdawał biednym. Kiedy zaczął swoje przesłanie, wodzowie plemion byli bardzo niezadowoleni i naciskali na wuja Proroka pokój z nim, aby przekonał go do zakończenia głoszenia islamu. Prorok pokój z nim powiedział jednak, że nawet gdyby mu dali do prawej ręki słońce, a do lewej księżyc, to nie przestanie głosić przesłania do ludzi i poświęci całe swoje życie, aby głosić wiadomość od Boga. Nie było i nie ma drugiego takiego człowieka.

Żeby tylko więcej muzułmanów podążało za jego naukami, a nie za swoją kulturą, czy tradycjami, w których kobiety są gorzej traktowane, a rasizm znów istnieje. Bracie w islamie, pomaganie twojej żonie w pracach domowych jest sunną-tradycją naszego Proroka pokój z nim, to czemu uważasz, że to ujma na twoim honorze? Czy nie wiesz, że Bóg zapyta cię o to, jak traktowałeś swoją żonę? Czy Prorok pokój z nim, nie powiedział, że najlepsi z was, to ci, którzy są najlepsi dla swoich żon (kobiet)? Wróćmy wszyscy do tego, czego nauczał nas Prorok Muhammad pokój z nim, a nasza umma stanie się wzorem do naśladowania. amin

Autor: Izabela Sanak

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *