Dzieci,  Społeczeństwo

Ogólne prawa dzieci

Wśród praw jakie należą się dzieciom jest prawo do ochrony życia, troski o ich sprawy, zapewnienie odpowiedniego wychowania, wypełnienia ich potrzeb: jedzenie, picie, odzież i mieszkanie. Prorok powiedział: Wystarczającym grzechem dla człowieka jest zaniedbywanie rodziny. (Abu Dałud)

Dzieci mają prawo otrzymać od rodziców ładne imię. Prorok powiedział: Zaprawdę w Dniu Sądu, będziecie zawołani swoim imieniem i imieniem swojego ojca, więc nadawajcie dobre imiona. (Ibn Hibban)

Dzieci mają prawo nauczyć się dobrych manier, jak skromność, szacunek dla starszych, prawdomówność, uczciwość, posłuszeństwo rodzicom oraz do ochrony ich przed niemoralną mową oraz złymi czynami jak kłamstwo, oszustwo, nieuczciwość, kradzież i nieposłuszeństwo wobec rodziców itp. Dzieci mają prawo do edukacji oraz do rozwoju fizycznego, umysłowego i duchowego, które przyniosą korzyści zarówno doczesne jak i w przyszłym życiu. Powinni uzyskać odpowiednie wychowanie i mieć zapewnione właściwe towarzystwo. Prorok powiedział: Każdy z was jest opiekunem i odpowiedzialnym za swoje obowiązki. Przywódca jest opiekunem i odpowiedzialnym za swych poddanych, mąż jest opiekunem swojej rodziny i odpowiedzialny za nią, kobieta jest opiekunką swojego domu i odpowiedzialna za niego, służący jest opiekunem i odpowiedzialnym za majątek swego pana. (Buchari)

Dzieci mają prawo czuć się bezpiecznie, do tego stopnia, że islam zabronił rodzicom życzyć najmniejszego zła ich dzieciom. Prorok powiedział: Nie proście Boga o zło dla siebie, ani dla swoich dzieci ani majątku, bo może ta prośba będzie wysłuchana. (Abu Dałud)

Dzieci mają prawo do równego traktowania; nie powinno się ich faworyzować przy ofiarowywaniu prezentów i ogólnym ich taktowaniu. To dlatego, że niesprawiedliwe traktowanie doprowadzi do ich nieposłuszeństwa i zrodzi nienawiść między nimi. Naaman bnu Baszir przekazał: Mój ojciec dał mi część swego majątku jako jałmużnę a moja matka Amra bint Rałaha powiedziała:- nie uwierzę dopóki Wysłannik Allaha nie stanie jako świadek. Tak więc mój ojciec poszedł do Proroka, by zaświadczyć, że dał jałmużnę synowi. Wysłannik zapytał: Czy dałeś innym dzieciom tak samo?, na co odparł:- Nie. On więc rzekł: – Lękaj się Allaha i bądź sprawiedliwy wobec swych dzieci. Po tym mój ojciec wrócił i zabrał jałmużnę, jaką mi dał. (Muslim)


Źródło: Przesłanie islamu Autor: Dr.Abdurrahman al-Sheha Tłumaczenie: Iwona Sumayya Kikolska i Abdelwahab Bouali

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *