Sunan Al-Eid

  Jest potwierdzone przez Towarzysza Ibn Umar, że kąpał się rano w dniu Eid. Tabi’ee, Sa’eed ibn al Musayyib powiedział: „Sunną fitr są trzy rzeczy: iść piechotą na modlitwę, zjedzenie przed wyjściem i kapiel.” [Saheeh – Al Firyaabee & al-Irwaa (2/104)] Wiemy, że Towarzysz Ibn Umar ubierał również swoje najlepsze ubranie z okazji dwóch Eids, […]

Id Al Fitr

  „W każdym narodzie obchodzi się jakieś święto, a to (id) jest naszym świętem. ” – powiedział Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) do Abu Bakra . [Buhari i Muslim]. Określenie „nasze święto” jest bardzo ważne, ponieważ pokazuje, iż jest to święto Muzułmanów i jest ono oparte wyłącznie o prawo muzułmańskie – szariat. Odkąd święta […]