Zdrowie w islamie (część 2 z 4): Koran jest Uzdrowieniem

Islam zajmuje holistyczne podejście do zdrowia. Tak jak życie religijne jest nieodłączną częścią życia świeckiego, fizycznego, emocjonalnego i duchowego zdrowia – nie mogą być oddzielone; są to trzy elementy, które składają się kompletnie na zdrową osobę. Gdy jedna część jest ranna lub niezdrowa, pozostałe części cierpią. Jeżeli dana osoba jest fizycznie chora lub ranna, może być jej trudno skupić się na czymkolwiek przez ból. Jeśli dana osoba czuje się źle emocjonalnie, on lub ona może nie być w stanie dbać o siebie prawidłowo lub może mieć umysł oderwany od realiów życia.

.Mówiąc do swych towarzyszy Prorok Muhammed powiedział, że silny wierzący jest lepszy niż słabo wierzący, w oczach Boga. Słowo silny tutaj może oznaczać siłę w wierze albo w charakterze, ale może również znaczyć zdrowie. Nasze ciała są zaufaniem od Boga i jesteśmy odpowiedzialni za to jak dbamy o nasze zdrowie. Choć zdrowie fizyczne i emocjonalne jest ważne, duchowe zdrowie musi być priorytetem w naszym życiu. Jeśli dana osoba jest w trudnej sytuacji duchowej to życie może zacząć być trudne i mogą wystąpić problemy we wszystkich dziedzinach.

.Urazy i choroby mogą wystąpić z wielu powodów, jednak ważne jest, aby uznać i zaakceptować, że nic się nie dzieje na tym świecie ale tylko za pozwoleniem Boga.

On posiada klucze do tego, co skryte; zna je tylko On sam. On zna to, co jest na lądzie i na morzu. I żaden liść nie spada, żeby On o tym nie wiedział. I nie ma ziarna w ciemnościach ziemi, i nie ma niczego, świeżego czy suchego, co nie byłoby zapisane w Księdze jasnej. (Koran 6:59)

.Ten świat jest tylko przejściowym miejscem, upiększonym dla nas rzeczami, które pożądamy, małżonkami, dziećmi, bogactwem i luksusem. Jednak są to tylko przemijające przyjemności i radości tymczasowe w stosunku do zadowolenia i ekstremalnego piękna, którym jest Raj. Aby pomóc nam zapewnić sobie miejsce w Raju Bóg umieszcza próby i przeszkody na naszej drodze. On sprawdza naszą cierpliwość i wdzięczność i dostarcza nam środki i sposoby pokonywania przeszkód. Bóg jest miłosierny i sprawiedliwy, więc możemy być pewni, że bez względu na próby przed jakimi stoimy Bóg zaplanował je, aby pomóc nam zabezpieczyć miejsce wiecznego szczęścia. Urazy i zły stan zdrowia są próbami i testem, z którym musimy zmierzyć się w cierpliwości, wyrozumiałości, a przede wszystkim akceptacji.

.Akceptowanie próby nie znaczy, że nic mamy nie robić, oczywiście staramy się ją pokonać i uczyć się z niej. Akceptacja oznacza przyjęcie próby cierpliwie uzbrojonym w broń,którą Bóg przygotował dla nas. Największą z tych broni jest Koran, księga przewodnik, pełna łaski i uzdrowienia. Koran nie jest podręcznikiem lub książką o medycynie, ale zawiera wskazówki, które promują dobre zdrowie i uzdrowienie.

.„O ludzie! Przyszło do was napomnienie od waszego Pana; i uleczenie tego, co jest w piersiach, i droga prosta, i miłosierdzie dla wierzących.” (Koran 10:57)

„My zsyłamy poprzez Koran to, co jest uzdrowieniem i miłosierdziem dla wiernych …” (Koran, 17:82)

.Nie ma wątpliwości, że słowa i wersety Koranu zawierają uzdrowienie dla ludzkości od nieszczęść i chorób. Zostało przekazane w tradycji Proroka Mohammeda, niech miłosierdzie i błogosławieństwo Boga będzie z nim, że niektóre wersety i rozdziały według woli Bożej mogą przynieść uzdrowienie od choroby i cierpienia. Powoli z biegiem lat zaczęliśmy bardziej polegać na lekach i fizycznych środkach bardziej niż na duchowych środkach przepisanych przez islam. Jeśli wiara jest silna i niezachwiana, efekt duchowych środków może być szybki i skuteczny.

.Z tradycji proroka Mohammeda pochodzi historia człowieka, którego Prorok wysłał na misję. Obozował on blisko niektórych osób, które nie okazywały mu żadnej gościny. Gdy przywódca pobliskiego obozu został ukąszony przez węża, udali się do towarzysza Proroka Mohammeda o pomoc. Wyrecytował on surę otwierającą Koranu nad chorym człowiekiem i powstał on „jakby został uwolniony z łańcucha”.

.Ważnym jest, aby szukać lekarstwa z Koranu, w sposób określony przez Proroka Muhammada, ale równie ważne jest, aby zrozumieć, że jest to dopuszczalne, a czasami obowiązkowe, by szukać pomocy u lekarzy. Nasze ciała są nasze, tylko w zaufaniu; jesteśmy zobowiązani traktować je z szacunkiem i utrzymywać je w jak najlepszy sposób. Zgodnie z podejściem holistycznym Islamu do zdrowia, nie ma sprzeczności w poszukiwaniu lekarstwa zarówno z obydwu nauk medycznych i dopuszczalnych środków duchowych.

.Prorok powiedział: „. Nie ma choroby, którą Bóg Wszechmogący stworzył, oprócz tego, że stworzył On również na nią lekarstwo”.

.Powiedział również: „Na każdą chorobę jest lekarstwo, a gdy lekarstwo zostaje zastosowan na chorobę zostaje on uzdrowiony za pozwoleniem Boga Wszechmogącego”.

.Koran jest uzdrowieniem dla ciała i duszy. Ilekroć życie staje się zbyt trudne lub jesteśmy nękani przez urazy, choroby lub nieszczęścia Koran rozjaśni naszą drogę i zmniejszy nasze ciężary. Jest źródłem pocieszenia i łatwości. W dzisiejszym świecie wielu ludzi ma nieopisane bogactwo i luksus, ale niewiele zadowolenia. Ci z nas, na Zachodzie mają dostęp do lekarzy i medycyny, do tradycyjnego leczenia, medycznych przełomów i alternatywnych kuracji, ale życie wielu ludzi jest pełne emocjonalnego bólu i niepokoju. To czego brakuje to wiara, wiara w Boga.

.W ciągu ostatnich kilku dekad, stało się powszechnie akceptowane, że wiara i praktyki religijne mają istotny wpływ zarówno na zdrowie fizyczne i emocjonalne. Medyczne i naukowe badania wykazały, że religijne pomoce w profilaktyce i leczeniu zaburzeń emocjonalnych, chorób i urazów zwiększają regenerację. Wiara i poddanie się woli Boga jest najbardziej istotną częścią dobrej opieki zdrowotnej. Słowa i recytacja Koranu może leczyć serca i umysły, a także przezwyciężyć chorobę i szkody, jednakże całkowite zaufanie Bogu nie neguje leczniczych efektów nauk medycznych pod warunkiem, że są używane tylko w legalny sposób. W rzeczywistości, Bóg ma władzę nad wszystkimi rzeczami, więc musimy umieścić nasze zaufanie w Nim, rozwijać trwałe relacje z Jego księgą przewodnikiem – Koranem, podążać za autentycznymi naukami Proroka Mohammeda i szukać lekarstwa, wszędzie tam, gdzie może ono być.

 

………………………………………………………………………………..

www.islamreligion.com/articles/1878…

 

Description: Islam is a way of life that takes a holistic approach to health. By Aisha Stacey (© 2008 IslamReligion.com)

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.