Zasady zgodne z islamem dotyczące zapłodnienia in-vitro

Pytanie:

Chciałbym się dowiedzieć, czy zgodnie z Koranem oraz Sunną dopuszczalne jest leczenie przy zastosowaniu metody in-vitro? Jedna ze znajomych mi sióstr, już od pewnego czasu stara się bez powodzenia o dziecko i jest to dla niej bardzo trudne, dlatego też byłbym wdzięczny za możliwie szybką odpowiedź.


Chwała Allahowi. Po pierwsze: Dzieci bez wątpienia są jednym z błogosławieństw i ozdób tego świata, a jednym z największych celów małżeństwa jest posiadanie potomstwa. Dobre i sprawiedliwe dziecko jest skarbem dla swoich rodziców w tym świecie oraz w życiu ostatecznym, a jego prawe uczynki będą rejestrowane w bilansie czynów jego rodziców. Czy to mężczyzna, czy kobieta mogą stanąć w obliczu sytuacji, gdy nie będą mogli mieć dzieci lub będzie to opóźnione. Tym, co muszą oni zrobić, jest uzbrojenie się w cierpliwość i oczekiwanie na nagrodę, a także skupienie się na dua oraz modlitwach o przebaczenie. Ważne jest, aby zrozumieć, iż każda decyzja podejmowana przez Allaha ma swój powód. Jeżeli jednak dana osoba ma możliwość starania się o dziecko w sposób akceptowany przez Islam, nie ma w tym niczego złego. Należy jednak pamiętać, iż każdy Muzułmanin winien wystrzegać się fałszywych sposobów, takich jak Sihr (czary) i mistyfikacji. Istotne jest także, aby wystrzegać się tych lekarzy, którzy nie boją się Allaha i których głównym celem jest zarabianie pieniędzy na ludziach, którzy pragną posiadać dzieci, zdarza się bowiem, iż niektórzy z nich dopuszczają się zamiany komórek jajowych lub nasienia. Z tego właśnie powodu niektórzy uczeni zabraniają stosowania takich metod w staraniu się o dziecko bądź też określają bardzo surowe zasady, których należy się trzymać w takiej sytuacji.

Po drugie: Jednym z wykorzystywanych przez lekarzy sposobów wspomagania par w posiadaniu dziecka, jest wspomniana w pytaniu metoda in-vitro. Polega ona na stymulacji jajników do wytworzenia większej ilość komórek jajowych, w sposób podobny do tego, gdzie kobieta naturalnie produkuje jedną komórkę jajową. Odbywa się to poprzez podanie kobiecie zastrzyku Decapeptylu aby przygotować jajniki do następnego etapu, polegającego na wstrzyknięciu hormonów mających stymulować jajniki do produkcji większej ilości komórek jajowych. Po upewnieniu się, iż komórki jajowe odpowiednio urosły, kobieta otrzymuje zastrzyk z hormonem HCG, aby zakończyć rozwój komórek jajowych, zanim zostaną one pobrane. Zastrzyk ten podawany jest zazwyczaj na 36 godzin przed ich pobraniem.

W dniu, w którym komórki jajowe są pobierane, pochodzące od męża nasienie wraz z 100.000 plemników umieszczane są w probówce wraz z każdą z pobranych komórek jajowych, aby możliwe było zapłodnienie. Dwa lub trzy dni później zapłodnione jaja dzielą się formując embriony, które to zostają sklasyfikowane według kategorii jakościowych. Kolejnym etapem jest umieszczenie najlepszych embrionów w macicy, następnie podczas badania weryfikuje się, czy doszło do ich zagnieżdżenia, aby potwierdzić, czy kobieta jest w ciąży. Wskaźnik skuteczności tej metody, zdaniem lekarzy, kształtuje się na poziomie 30-40%.

To streszczenie zostało wspomniane przez dr Usaamah Saalihah, specjalistę w dziedzinie ginekologii, położnictwa, chirurgii laparoskopowej i niepłodności w Wielkiej Brytanii, a także dyrektora działu wspomagania zapłodnienia w szpitalu Dar al-Shifa. Z magazynu al-Watan Clinic.

Po trzecie: W odniesieniu do zasad Szariatu: dla pełnego bezpieczeństwa nie powinno to być dozwolone. Jest to punkt widzenia przedstawiony przez Szejka Abd-Allaha al-Jibreen (niech Allah ma go w swojej opiece) i był on cytowany przez uczonych Stałego Komitetu – tak jak cytowaliśmy w odpowiedzi na pytanie numer 1992. Może to być jednak dopuszczalne po spełnieniu określonych warunków, takich jak:

1 – Istnienie rzeczywistej potrzeby na taką procedurę. Opóźnienie w posiadaniu dzieci wynoszące rok lub dwa lata nie stanowi wymówki dla do zastosowania takiej lub podobnej procedury. Należy być raczej cierpliwym, być może Allah wynagrodzi ich niedługo bez potrzeby robienia czegokolwiek, co jest haram.

2 – Kobieta nie powinna odsłaniać swojego ‘awrah przed mężczyznami, gdy żeński personel jest dostępny.

3 – Nie jest dozwolone, aby mąż dopuszczał się masturbacji. W takiej sytuacji należy doprowadzić do produkcji nasienia w sytuacji intymnej z żoną, bez penetracji.

4 – Komórki jajowe kobiety oraz plemniki mężczyzny nie powinny być przechowywane w zamrażarce do późniejszego wykorzystania lub do kolejnej wizyty, nie powinno być żadnych opóźnień w umieszczaniu ich w macicy kobiety. Należy dokonać tego natychmiast, bez jakiejkolwiek zwłoki, aby nie dopuścić do nie wymieszania z innymi bądź też do wykorzystania przez inne osoby.

5 – Nasienie musi pochodzić od męża, a komórka jajowa od żony oraz muszą być umieszczone w macicy żony. Wszystko inne nie jest dopuszczalne w jakimkolwiek przypadku. Patrz odpowiedzi na pytania numer 21871 i 23104.

6 – Należy mieć pełne zaufanie do lekarzy przeprowadzających zabieg.

Szejk Muhammad ibn Saalih al-‘Uthaymeen (oby Allah się nad nim zmiłował) został poproszony o wydanie orzeczenia dotyczącego umieszczania komórki jajowej w probówce wraz z nasieniem mężczyzny oraz późniejszego umieszczania jej w macicy kobiety, tak aby zarodek mógł się rozwijać. Udzielił on następującej odpowiedzi: (a) Jeżeli nie ma potrzeby stosowania tej procedury to nie sądzę, aby było to dopuszczalne, ponieważ wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia operacji celem pobrania komórek jajowych – jak wspomniano w pytaniu – a operacja ta wiąże się z niepotrzebnym odkryciem ‘awrah. Istnieje również obawa, iż operacja ta może nieść ze sobą konsekwencje nawet w dalekiej przyszłości, takie jak uszkodzenia jajowodów lub infekcja.

Ponadto, pozostawienie kwestii ich naturalnemu porządkowi, w zgodzie z zamysłem Najmądrzejszego sędziego i Najmiłosierniejszego z tych, którzy okazują miłosierdzie, jest bliższe postępowaniu w zgodzie z Allahem oraz lepsze i korzystniejsze od sposobów wymyślonych przez człowieka, które początkowo wydają się być dobre, jednak z czasem zawodzą.

(B) Jeżeli istnieje rzeczywista potrzeba dla przeprowadzenia takiej procedury, to nie ma w tym nic złego, o ile spełnione są trzy warunki:

1 – Zapłodnienie wykonane jest przy wykorzystaniu nasienia pochodzącego od męża. Niedopuszczalne jest, aby użyć spermy kogokolwiek innego niż męża do tego zapłodnienia, ponieważ Allah mówi (interpretacja znaczenia): „Bóg dał wam żony spośród was samych. A z waszych żon dał wam synów i wnuków; i zaopatrzył was w dobre rzeczy. Czyżby więc wierzyli w fałsz, a nie w dobrodziejstwo Boga?”[Al-Nahl 16:27]

2 – Pobieranie spermy od mężczyzny powinno odbywać się w dopuszczalnym sposób, na przykład poprzez wytrysk pomiędzy udami lub w dłoni żony tak, aby możliwe było zebranie nasienia oraz późniejsze zapłodnienie nim komórki jajowej.

3 – Po zapłodnieniu komórki jajowe powinny być umieszczone w macicy żony. W żadnym wypadku nie jest dopuszczalne umieszczanie ich w macicy jakiejkolwiek innej kobiety, gdyż wiąże się to z wprowadzeniem nasienia mężczyzny do macicy kobiety, która nie jest jemu dozwolona, a Allah mówi (interpretacja znaczenia): “Wasze kobiety są dla was polem uprawnym. Przychodźcie więc na wasze pole, jak chcecie, i czyńcie pierwej coś dobrego dla samych siebie. Bójcie się Boga i wiedzcie, że się spotkacie z Nim! A ty głoś radosną wieść dla wierzących (O Muhammad صلى الله عليه وسلم)” [Al-Baqarah 2: 223] Pole uprawne jest wymienione w szczególności w odniesieniu do żony mężczyzny, co wskazuje, że kobieta inna niż jego żona nie jest odpowiednia jako jego pole uprawne. Koniec cytatu.

Majmoo ‘Fataawa al Szeich al’Uthaymeen (17 /, str. 27, 28).

A on (oby Allah się nad nim zmiłował) powiedział również: Sztuczne zapłodnienie ma miejsce gdy sperma męża jest umieszczona w macicy żony za pomocą strzykawki. Mamy w tym przypadku do czynienia z bardzo poważnym problemem, nie możemy mieć bowiem pewności, czy lekarz nie umieści spermy jednego mężczyzny w macicy żony innego mężczyzny? Dlatego uważamy, że należy podjąć środki ostrożności i nie należy wydawać fatwy z wyjątkiem szczególnych przypadków, gdy znamy mężczyznę, kobietę i lekarza. W przypadku otwarcia tych drzwi, istnieje obawa przed fatalnymi konsekwencjami.

Nie należy lekceważyć tej kwestii, ponieważ w przypadku jakiegokolwiek zaniedbania będziemy mieli do czynienia z chaosem spowodowanym wymieszaniem linii w rodach, co zgodnie a Szariatem jest zakazany. Dlatego też Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim) powiedział: “.Nikt nie powinien dopuszczać się stosunku płciowego z kobietą w ciąży, dopóki nie urodzi” Nie będę wydawać fatwy w tej sprawie, chyba że konkretna sprawa zostanie skierowana do mnie i będę znał mężczyznę, kobietę oraz lekarza.

Majmoo ‘Fataawa al-Szejka Ibn’ Uthaymeen (17 / pytanie numer 9)

To jest werdykt Rady Organizacji Konferencji Islamskiej Fiqh, w którym jest napisane: Nie ma nic złego w uciekania się do tego w razie potrzeby, jednak absolutnie konieczne jest podjęcie wszelkich niezbędnych środków ostrożności.

Majallat al-Majma “(3/1/423).

Prosimy Allaha o pobłogosławienie pary sprawiedliwym potomstwem bez konieczności stosowania takich metod, a także ułatwienie im znoszenia tej próby z cierpliwością.

Allah wie najlepiej.

Źródło : https://islamqa.info/en/98604


Tłumaczenie: Magdalena S.

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.