To co niewidzialne: Magia

Wiara w Anioły

Zobowiązani jesteśmy wierzyć w istnienie aniołów. Tylko Allah zna ich prawdziwą liczbę. Aniołowie są Mu posłuszni, wypełniają Jego rozkazy i strzegą wszechświata i stworzeń na nim żyjących. Wypełniają konkretne nakazy od Allaha począwszy od kontroli, obserwacji, ochrony wszechświata i stworzeń; wszystko to zgodnie z wolą Allaha i Jego nakazem. Allah mówi: ..i na zarządzających sprawami! (79:5) Allah mówi również: ..i na rozdzielające rozkazy! (51:4)

Aniołowie zostali stworzeni ze światła. Prorok powiedział: Aniołowie zostali stworzeni ze światła, dżiny z bezdymnego ognia a Adam z tego, co wam zostało opisane ( z gliny). (Muslim)

Aniołowie należą do świata niewidzialnego. Pomimo, że zostały stworzone ze światła nie można ich jednak zobaczyć. Allah dał im również umiejętność zmiany wizerunku, by mogły być przez człowieka widziane, jak np. Anioł Gabriel, który przyszedł do Marii w ludzkiej postaci. Allah mówi: I oddzieliła się od nich zasłoną. Wtedy posłaliśmy do niej Naszego Ducha i on ukazał się jej jako doskonały człowiek. (19:17)

Prorok widział Gabriela w jego prawdziwej postaci w jakiej stworzył go Allah. Miał sześćset skrzydeł i swoją postacią zasłaniał cały horyzont. Aniołowie więc mają skrzydła, niektóre dwa, inne trzy, a inne jeszcze więcej. Allah mówi: Chwała Bogu, Stwórcy niebios i ziemi, który uczynił aniołów posłańcami posiadającymi skrzydła – dwa, trzy lub cztery. On powiększa w stworzeniu to, co chce. Bóg jest nad każdą rzeczą wszechwładny! (35:1)

Jeśli chodzi o cechy fizycznego wyglądu aniołów, to Allah nie poinformował nas o nich. Objawił nam jednak jakie mają zadania i role. Aniołowie nieustannie czczą Allaha, są Mu posłuszne, wychwalają Go i wypełniają Jego rozkazy. Allah mówi:Oni głoszą chwałę nocą i dniem i nie doznają zmęczenia. (21:20) oraz: I Mesjasz nie będzie zbyt dumny, by być sługą Boga, tak jak nie są dumni aniołowie, ci, którzy są blisko dopuszczeni. (4:172)

Aniołowie są jak emisariusze między Allahem a Jego wysłannikami spośród ludzi. Allah mówi: Z nim zszedł Duch wierny na twoje serce, abyś był w liczbie ostrzegających w języku arabskim, jasnym. (26:193-195)

Allah stworzył aniołów, by wypełniały poszczególne zadania, jakie Allah im nakazał: Oni obawiają się swojego Pana, będącego nad nimi, i czynią to, co im jest nakazane. (16:50)

Aniołowie absolutnie nie są dziećmi Allaha, są to stworzenia którym należy się szacunek i miłość. Allah mówi: Oni powiedzieli: „Miłosierny wziął Sobie syna.” Niech On będzie wysławiony! Ależ przeciwnie! To są tylko słudzy otoczeni szacunkiem! Oni nie wyprzedzają Go w słowie; oni działają na Jego rozkaz. (21:26-27)

Aniołowie nie są ani wspólnikami ani rywalami Allaha. W Koranie czytamy: On nie rozkazuje wam, abyście sobie brali aniołów i proroków za panów. Czyż On nakazuje wam niewiarę, po tym, jak staliście się całkowicie poddani? (3:80)

Allah informuje nas o imionach i zadaniach niektórych aniołów. Powinnością Gabriela jest przekazywanie Boskiego Objawienia. Allah mówi: Z nim zszedł Duch wierny na twoje serce, abyś był w liczbie ostrzegających. (26:193-194)

Mikail (Michał) ma misję zsyłania deszczu i czuwanie nad wegetacją roślinności. Allah wspomina imię tego anioła w poniższym wersecie: Otóż ten, kto jest wrogiem Boga, Jego aniołów i Jego posłańców, i Gabriela, i Michała – ponieważ Bóg jest wrogiem dla niewiernych. (2:98)

Anioł śmierci jest powołany do zabrania ludzkich dusz w chwili śmierci. W Koranie czytamy: Powiedz: „Zabierze was anioł śmierci, który miał pieczę nad wami; potem do waszego Pana zostaniecie sprowadzeni! (32:11)

Israfil jest aniołem, który zadmie w Trąby, by zapowiedzieć koniec świata. Allah mówi: A kiedy zadmą w trąbę, to tego Dnia nie będzie żadnego pokrewieństwa między nimi ani też nie będą się wzajemnie wypytywać. (23:101)

Malik jest strażnikiem ognia piekielnego. Allah mówi: I będą krzyczeć: „O Maliku! Niech twój Pan skończy z nami!” On powie: „Wy musicie pozostać!(43:77)

Zabanija są aniołami, którzy są odpowiedzialni za wymierzanie kary mieszkańcom piekła. Allah mówi: Niech on wezwie swoich popleczników! My wezwiemy zabanija (strażników)!(96:17-18)

Dwaj aniołowie zapisujący czyny: jeden dobre a drugi grzeszne, nieustannie towarzyszą człowiekowi. W Koranie czytamy: Kiedy spotykają się dwaj spotykający, siedząc z prawej strony i z lewej, człowiek nie wypowie ani jednego słowa, które by nie dotarło do będącego przy nim nadzorcy. ( 50:17-18)

Ridłan jest strażnikiem raju. Istnieją też aniołowie, którzy chronią ludzi; są jeszcze inni, którzy mają inne konkretne zadania. Niektórzy zostali wspomnieni w Koranie i Sunnie a inni nie, ale powinniśmy wierzyć we wszystkich aniołów.

Zalety wiary w Aniołów

1) Poznajemy wielkość Allaha, Jego Moc i wszechogarniającą wiedzę, bo zaprawdę wspaniałość stworzenia jest dowodem Potęgi Stwórcy.

2) Kiedy człowiek czuje, że wokół niego są bacznie obserwujący aniołowie, którzy zapisują, co mówi i co robi, i że wszystko, co czyni będzie świadczyło za nim lub przeciwko niemu, to pragnie czynić dobre czyny a unikać grzechów zarówno tych czynionych w tajemnicy jak i jawnych.

3) Człowiek jest uwolniony od przesądów i błędnych wierzeń, które zawładnęły ludźmi niewierzącymi w świat niewidzialny.

4) Człowiek poznaje też miłosierdzie, jakim Allah obdarza swoje sługi wysyłając do nich aniołów chroniących ludzi i zarządzających sprawami świata.


Źródło: Przesłanie islamu Autor: Dr.Abdurrahman al-Sheha Tłumaczenie: Iwona Sumayya Kikolska i Abdelwahab Bouali

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *