Utrata dziecka

.21434: Nagroda tego, którego dziecko umiera a on znosi to cierpliwie
.
Jaką nagrodę otrzymają rodzice za cierpliwość i dziękując Allah, kiedy niemowlę lub dziecko umrze?
.
Opublikowano dnia: 17.07.2008
Chwała Allahowi.
.
Istnieje wiele tekstów w Koranie i Sunnie, które wskazują wielką nagrodę dla tych, którzy są cierpliwi i stwierdzają, że Allah da im nagrodę bez miary. Dotyczy to każdego, kto znosi z cierpliwością każde nieszczęście, którym jest przetestowany. Niewątpliwie utrata dziecka jest jednym z największych nieszczęść dla tego, którego to spotyka. Kto znosi to z cierpliwością i przyjmuje wolę i dekret Allah będzie miał wielką nagrodę poprzez łaskę i dobroć Allah.
.
Poniżej niektóre z tych tekstów, które mamy nadzieję będą pociechą dla Ciebie w czasie trudności:
.
Allah mówi (interpretacja znaczenia):
.
My doświadczamy was nieco strachem, głodem i utratą dóbr, życia i owoców. Głoś radosną wieść cierpliwym! Tym, którzy – kiedy dosięgnie ich nieszczęście – mówią: „Zaprawdę, do Boga, i zaprawdę, do Niego powrócimy!” Oto ci, nad którymi jest błogosławieństwo ich Pana i miłosierdzie! Tacy są prowadzeni drogą prostą!”
[Al-Baqarah 2: 155-157]
.
„A Bóg kocha ludzi wytrwałych.”
[Al-’Imran 3: 146]
.
„Zaprawdę, cierpliwym będzie dana w pełni ich nagroda, bez rachunku!”
[Al-Zumar 39:10]
.
I istnieje wiele innych podobnych wersetów.
.
Istnieje również wiele hadisów, w tym następujące:
.
Muslim (5318) przekazane, że Suhayb powiedział:
„Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Jak wspaniała jest sprawa wierzącego, bo w jego sprawie jest wszystko co dobre, a dotyczy to nikogo innego poza wiernym. Jeśli coś dobrego przydarza się mu, on dziękuje za to i to jest dobre dla niego, a jeśli coś złego mu się przydarza, on znosi to z cierpliwością, i to jest dobre dla niego.”

.
Istnieją również hadisy, które mówią konkretnie o utracie dziecka. Na przykład:
.
Al-Tirmidhi (942) przekazał, że Abu Sinaan powiedział:„Pochowałem mojego syna Sinaan i Abu Talha Ibn Abd Allah al-Khoolaani siedział przy grobie. Kiedy chciałem odejść wziął mnie za rękę i powiedział: „Czy nie powinienem podzielić się z tobą dobrą nowiną, O Abu Sinaan?” Powiedziałem: „Tak.” On powiedział: „Al-Dahhaak ibn Abd al-Rahman ibn ' Arzab przekazał mi od Abu al-Moosa al-Ash’ari, że Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział:
„Kiedy umiera dziecko danej osoby, Allah mówi do swoich aniołów: „Zabraliście dziecko mojego sługi.”
One mówią: „Tak” On mówi: „Zabraliście źrenicę jego oka.” Mówią: „Tak.” On mówi: „Co Mój sługa powiedział?” One mówią: „On wychwalił cię i powiedział: „Innaa lillaahi wa inna ilayhi raaji’oon (Zaprawdę do Allaha należymy i do Niego powrócimy). Allah mówi: „Zbudujcie dla mojego sługi dom w Raju i nazwijcie go Dom Chwały.”
(Sklasyfikowane jako Hasan al-Albaani w al-Silsilah al-Saheehah, 1408)
.
Zostało przekazane w al-Saheehayn, że istnieje specjalna nagroda dla osoby, której dziecko umiera jednak ona znosi to cierpliwie z nadzieją na nagrodę. Zostało przekazane od Abu Sa’eed (oby Allah był z niego zadowolony), że kobiety powiedziały do Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim):

„Daj nam dzień (aby nas nauczać).” Tak więc uczył je i powiedział: „Każda kobieta, która traci troje z jej dzieci, będą one dla niej tarczą przeciwko Ogniu.” Kobieta powiedziała: „A dwoje?” On powiedział: „I dwoje.”
(Przekazane przez al-Buchari, 99; Muslim, 4786)
.
Według raportu przekazanego przez al-Buchari (1292), Anas ibn Malik (oby Allah był z niego zadowolony) powiedział:

Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Nie ma Muzułmanina, który stracił troje swoich dzieci zanim osiągnęły wiek dojrzewania, ale Allah przyzna mu Raj z racji Swego Miłosierdzia wobec nich. „
.
Te hadisy wyjaśniają, że jeżeli dwoje lub więcej dzieci danej osoby umiera i on znosi to z cierpliwością, jest mu obiecany Raj i zbawienie od Ognia.
.
Nasz Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) nauczył nas du’aa, które należy mówić w czasach trudności, w której znajduje się zaleta i wielka nagroda.
.
Muslim przekazał w jego Sahih (1525), że Umm Salamah powiedziała:

„Słyszałam, Wysłannika Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) mówiącego:
„Nie ma Muzułmanina, który jest dotknięty nieszczęściem i mówi to, co Allah nakazał: Innaa lillaahi wa inna ilayhi raaji’oon. Allaahumma ajurni fi museebati wakhluf li khayran minha (Zaprawdę, do Allaha należymy i do Niego powrócimy. O Allah, wynagrodź mnie za moje nieszczęście i zrekompensuj mi czymś lepszym niż to), a Allah zrekompensuje mu czymś lepszym niż to.” Ona powiedziała: „Kiedy Abu Salamah zmarł, powiedziałam, którzy wśród Muzułmanów są lepsi niż Abu Salamah, pierwszy domownik by migrować do Wysłannika Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim)?
Wtedy powiedziałam te słowa, a Allah skompensował mi to z Wysłannikiem Allah (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim).
.
Prosimy Allah, aby błogosławił ci w cierpliwości w obliczu twojej straty, a skompensował ci czymś lepszym. A Allah wie najlepiej.

 Tłumaczenie: Ania Iman Soliman

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.