Małżeństwo

Trwałość małżeństwa

Ponieważ Islam uznaje małżeństwo za bardzo poważny obowiązek, zaleca on pewne rygory, które umacniają więź małżeńską sposobami tak ludzkimi jak tylko jest to możliwe. Obie strony muszą być przygotowane do warunków dyktowanych przez odpowiedni wiek, zgodność charakterów i właściwe dary ślubne (mehr), dobrą wolę, swobodę wyboru i altruistyczną ochronę interesów kobiety oraz szlachetne intencje i taktowność. Nowożeńcy zawierający ślub muszą być przekonani o trwałości swych zaślubin, muszą wykazywać wolę umacniania swych więzi, odrzucając jednocześnie wszelką przypadkowość i tymczasowość swoich decyzji. Ze względu na wyżej wymienione warunki zawierania związku małżeńskiego Islam zabrania małżeństw „na próbę”, związków tymczasowych i wszystkich innych typów relacji małżeńskich, które zdają się być eksperymentalnymi, ograniczonymi w czasie lub przypadkowymi. Jesteśmy świadomi złożoności i dialektywności argumentów wysuwanych przez niektórych szyitów w sprawie tzw. „małżeństwa tymczasowego” zwanego mula. (Ortodoksyjny Islam prawowiernych sunnitów uznaje szyicką praktykę za próbę zalegalizowania cudzołóstwa, traktującą kobietę jako doraźny obiekt zaspokojenia seksualnych żądz mężczyzny. (Przyp. tłum.)

W jednym ze swoich najdobitniejszym oświadczeń, Prorok Muhammad (sallallahu alayhi wa salam) potępił tych mężczyzn i te kobiety, którzy ciągle zmieniają partnerów małżeńskich, kierujących się chęcią chwilowego „posmakowania” nowego partnera, najpierw jednego, potem drugiego, trzeciego, itd.

Chociaż stały charakter małżeństwa jest istotną częścią Islamu, nie oznacza to wcale, iż małżeński związek jest nierozwiązywalny. Muzułmanie określeni są w św. Koranie jako członkowie „Wspólnoty Umiarkowania„, a sam Islam jako religia Złotego Środka, jako system równowagi i właściwe integracji. Potwierdza się to ocenie małżeństwa muzułmańskiego, które nie jest ani sakramentem, ani też zwykłym kontraktem potwierdzonym przez Urząd Stanu Cywilnego. Muzułmańskie małżeństwo jest unikalnym związkiem charakteryzującym się sakramentalną i kontraktową naturą. Prawdą jest również spostrzeżenie, iż absolutna nierozwiązywalność związku małżeńskiego nie jest alternatywą innej skrajności; związku przypadkowego lub tymczasowego. Islam wyznacza kurs na zrównoważenie i realistyczne umiarkowanie w podejmowaniu życiowych decyzji. Małżeński kontrakt powinien być traktowany jako poważna i trwała więź międzyludzka. Jednakże jeśli małżeństwo nie układa się pomyślnie ze względu na istotne powody, może być ono rozwiązane w sposób godny i honorowy, zgodnie z duchem pokoju i równości.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *