Tłumaczenie imion i atrybutów Allaha na inne języki i składanie przysięgi na te imiona

Czy dozwolone jest tłumaczenie imion i przymiotów Allah na języki inne niż arabski i używanie słów takich jak „God” (Bóg) w języku angielskim lub „Khoda” w języku kurdyjskim, co znaczy Allah? Czy dozwolone jest składanie przysiąg używając tych imion we wspomnianych językach?

Wszelka chwała należy się Allahowi.

Po pierwsze:
Istnieje kilka warunków, które muszą być spełnione, aby tłumaczenie imion i atrybutów Allaha na jezyki inne niż Arabski było dozwolone:

1. Osoba dokonująca tłumaczenia winna  jest posiadać szeroką wiedzę z języka arabskiego oraz języka na który dokonuje przekładu.       

2. Osoba ta powinna być godna zaufania w swoim tłumaczeniu.      

3. Osoba ta powinna posiadać wiedzę z zakresu szariatu oraz być zwolennikiem Ahl as-Sunnah wa’l-Jamaa‘ah, w przeciwnym razie nie można mieć zaufania, iż osoba ta nie wprowadzi błędnych lub dewiacyjnych przekonań do swojego tłumaczenia. 

Po drugie:

Jedną z tych kwestii jest składanie przysięgi. Przysięga może być składana na każde z imion i atrybutów Allaha, niech będzie wywyższony, nawet jeżeli jest to w języku innym niż arabski. Ktokolwiek wypowiada słowa odnoszące się do Pana, niech będzie uwielbiony i wywyższony, jego przysięga jest wiążąca i musi on zaoferować pokutę w przypadku złamania tej przysięgi.

Ibn Hazm powiedział: Nie istnieje (ważna)  przysięga z wyjątkiem tej, złożonej na Allaha, niech będzie uwielbiony i wywyższony, albo używając któregoś  z jego imion lub któregoś atrybutów, o których On nam powiedział, bez zwracania się równocześnie do kogokolwiek poza Nim, tak jak na przykład Kontrolujący serca,  Spadkobierca ziemi i wszystkiego co na niej, Ten, w Którego rękach jest moja dusza, Pan Światów, itd. Może to być wypowiadane we wszystkich językach.  Można również przysięgać na wiedzę Allaha, na Jego władzę lub siłę, Jego moc, Jego majestat, itd jak już wspomniano w tym tekście. Jeżeli dana osoba przysięga na cokolwiek z tego, wtedy osoba ta rzeczywiście złożyła przysięgę i jeżeli ją złamie, wtedy konieczne jest wykonanie pokuty.

Koniec cytatu z al-Muhalla, 8/30

Ibn al-Humaam al-Hanafi (niech Allah się nad nim zmiłuje) powiedział: Jeżeli ktoś powie w języku Farsi „przysięgam na Boga”, jest to przysięga złożona na Allaha.

Koniec cytatu z Fath al-Qadeer, 5/76

Bez względu na sytuację, ktokolwiek w tych słowach powołuje się na Pana Światów, wtedy obowiązują go zasady szariatu dotyczące składania przysiąg. Jeżeli dana osoba składa przysięgę na Jedynego Pana w swoim języku, wtedy ta przysięga jest wiążąca.

Szejk al-Islam Ibn Taymiyah (niech Allah się nad nim zmiłuje) powiedział: Pan, niech On bdzie wywyższony, może być nazywany w języku arabskim Allah, ar-Rahmaan (Najbardziej Łaskawy), ar-Raheem (Najbardziej Miłosierny), a w języku Farsi as Khoda itd, ale On, niech będzie wywyższony, jest Jeden i istnieje wiele sposobów, na które można się do niego zwracać.  

Koniec cytatu z  al-Fataawa al-Kubra, 6/568

Jednak tym, w jaki sposób Muzułmanin powinien zwracać się do Boga, niech będzie uwielbiony i wywyższony, podczas wznoszenia dua, podczas oddawania czci czy w jakichkolwiek innych okolicznościach, jest słowo „Allah” w takiej formie, ponieważ stało się ono symbolem dla Muzułmanów i czymś, co ich odróżnia, co pozwala uniknąć zamieszania pomiędzy tym, co mają na myśli oni, a tym co mają na myśli inni, gdy wypowiadają słowo „Bóg”, ponieważ czasami mogą oni w ten sposób zwracać się do Allaha, a czasami do czegoś innego.   

Wszytko, co wspomniane zostało powyżej ma zastosowanie do tych, którzy nie posiadają szerokiej wiedzy z zakresu języka Arabskiego; w kwestii tych, którzy tę wiedzę posiadają, jest dla nich dozwolone używanie tłumaczeń słów w celu wyjaśnienia czym jest Islam, aby pomóc innym to zrozumieć. Jednak podczas wznoszenia dua lub składana przysiąg, taka osoba również powinna unikać słów innych niż znane nam słowa w języku arabskim opisujące boskie imiona i atrybutów, jako że mają one swoje potwierdzenie w Koronie i Sunnie.

Allah wie najlepiej.

Tłumaczenie: Nadia Khalid

Źródło: https://islamqa.info/en/171528

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.