To co niewidzialne: Magia

Świat dżinnów

Czytałem w Koranie o dżinnach, ale w zasadzie nadal nie rozumiem, czym one są. Czy możecie przekazać mi o nich trochę wiadomości? Pozostańcie w pokoju! Chwała Allahowi!

Koran i Sunna mówią, że dżinny istnieją i że ich istnienie ma swój cel, a jest nim oddawanie czci Jedynemu Bogu, który nie ma ani współtowarzysza, ani nikogo równego Sobie. Allah mówi (tłumaczenie znaczenia):

„I stworzyłem dżiny i ludzi tylko po to, żeby Mnie czcili” (sura Rozpraszające, 51:56)

„W ten sposób My dajemy władzę jednym niesprawiedliwym nad drugimi za to, co oni uczynili. O zgromadzenie dżinów i ludzi! Czy nie przychodzili do was posłańcy spośród was , opowiadając wam Nasze znaki i ostrzegając was przed spotkaniem tego oto waszego Dnia?” Oni powiedzą: „My świadczyliśmy przeciwko sobie samym!” Z wiodło ich życie na tym świecie i oni zaświadczyli przeciwko sobie samym, że byli nie wiernymi.” (Trzody, 6:129-130).

Świat dżinnów to odrębny, niezależny świat, który ma swój własny, niepowtarzalny charakter oraz cechy ukryte przed ludźmi. Dżinny i ludzie maja pewne wspólne właściwości, posiadają na przykład rozum i wolną wolę wyboru między złem i dobrem. Słowo dżinn pochodzi od arabskiego korzenia oznaczającego „ukryty przed wzrokiem”:. Allah mówi (tłumaczenie znaczenia):

„O synowie Adama! Niech was nie skusi szatan, jak wówczas gdy wyprowadził waszych rodziców z Ogrodu, zdejmując z nich ubiór, by im ukazać ich nagość. On przecież widzi was
– on i jego plemię (jego żołnierze spomiędzy dżinnów) – tam, skąd wy ich nie widzicie. Oto My uczyniliśmy szatanów opiekunami tych, którzy nie wierzą!” (Wzniesione krawędzie, 7:27).

Allah powiedział nam w Swojej Księdze, z czego zostały stworzone dżinny. Mówi On (tłumaczenie znaczenia):

„A dżiny stworzyliśmy wcześniej z ognia palącego.” (Hidżr 15:27)

„On stworzył dżiny z czystego ognia.” (Miłosierny, 55:15)

W hadisie przekazanym przez Aiszę, Prorok (pokój z Nim) powiedział: „Anioły zostały stworzone ze światła, dżinny zostały stworzone z ognia, a Adam został stworzony z tego, co zostało już wam opisane” (Muslim, 5314).

Rodzaje dżinnów

Allah stworzył wiele rodzajów dżinnów. Pomiędzy nimi są takie, które mogą przybierać różne postacie, na przykład psów lub węży; niektóre są podobne do pędzącego wiatru ze skrzydłami; niektóre mogą pracować i odpoczywać. Abu Talaba al-Kuszani mówił: „Posłannik Allaha (pokój z Nim) powiedział: „Są trzy rodzaje dżinnów: niektóre mają skrzydła i latają w powietrzu, niektóre wyglądają jak węże i psy; niektóre zatrzymują się na odpoczynek i potem podejmują dalszą podróż” (za al-Tahhawi Mushkil al-Athaar 4/95 oraz at-Tabaraani al-Kabeer22/214; Shaykh al-Albaani powiedział w al-Mishkaat (2/1206 nr 4148): at-Tahhaawi i Abu-l-Shaykh przekazali to za wiarygodnym szeregiem przekazujących.

Dżinny i dzieci Adama

Każdy jeden z synów Adama posiada dżinna, który został wyznaczony jako jego stały towarzysz (karin). Ibn Masud powiedział: „Posłannik Allaha (pokój z Nim) powiedział: Nie ma spośród Was nikogo, kto nie posiadałby dżinna wyznaczonego, by mu stale towarzyszył. Powiedzieli: A Ty, Posłanniku Boga? Odpowiedział: Ja też, ale Allah pomógł mi i on (dżinn) się poddał, więc pomaga mi tylko w czynieniu dobra. (przekazane przez Muslima, 2814). An-Nawawi stwierdził w swoim komentarzu do Muslima (17/75): “poddał się” oznacza, że stał się muzułmaninem. Takie jest oczywiste znaczenie. Al-Qaadi stwierdził: Wiedz, że Umma zgadza się co do tego, że Prorok (pokój z Nim) był chroniony przed Szatanem, fizycznie i duchowo, także przed jego wypowiedziami. Ten hadis zawiera w sobie ostrzeżenie przed fitną (pokuszeniem) oraz przed podszeptamikarina (stałego współtowarzysza spomiędzy dżinnów). Wiemy. że on (karin) jest ciągle z nami i powinniśmy się go wystrzegać tak bardzo, jak to tyko możliwe.”

Ich zdolności

Allah obdarzył dżinny takimi zdolnościami, jakich nie dał człowiekowi. Allah powiedział nam o niektórych możliwościach dżinnów, na przykład o zdolności do szybkiego poruszania się i podróżowania. Pewien ifrit (dżinn wyróżniający się swoją siłą) spośród dżinnów obiecał Prorokowi Sulejmanowi (SA), że dostarczy mu tron królowej Jemenu do Jerozolimy w czasie krótszym, niż ten, jaki siedzący człowiek potrzebuje, by wstać. Allach powiedział (tłumaczenie znaczenia):

„powiedział Ifrit spośród dżinów: „Ja ci go przyniosę, zanim powstaniesz ze swego miejsca; jestem dość silny, by to uczynić, i godny zaufania.” Powiedział ten, który posiadał wiedzę z Księgi: „Ja ci go przyniosę, zanim powróci do ciebie twoje spojrzenie.” A kiedy Salomon zobaczył go stojącego solidnie przed nim, powiedział: „To jest z łaski mego Pana, aby mnie doświadczyć, czy będę wdzięczny czy niewdzięczny.” Kto jest wdzięczny, jest wdzięczny dla siebie samego; a kto jest niewdzięczny… – zaprawdę, mój Pan jest Bogaty, Szlachetny!” (sura Mrówki, 27:39-40).

Jedzenie i napoje dżinnów.

Dżinny jedzą i piją. Ibn Masud stwierdził: „Posłaniec Allaha (pokój z Nim) powiedział: „Zawołał mnie jeden dżinn, poszedłem z nim i recytowałem im Koran”. Wziął nas (Prorok, pokój z Nim) i pokazał nam ślady w miejscu, gdzie przebywali i pozostałości ich ognisk. Spytały się go o pożywienie i odpowiedział im: „Jako mięso możecie mieć każdą kość, nad którą zostało wypowiedziane imię Allaha i która trafi w wasze ręce, oraz wszelkie odchody jako pożywienie dla zwierząt”. Prorok (pokój z Nim) powiedział: “Dlatego nie używajcie tych rzeczy do oczyszczenia się (po pójściu za potrzebą), ponieważ to pokarm i pasza waszych braci”. (za Muslimem, 450). W innym przekazie: “Grupa dżinnów z Nasibin przyszła do mnie; co to za dobre dżinny! Poprosiły mnie o pożywienie i modliłem się za nich do Allaha, by nie przechodziły mimo kości i odchodów, lecz by znalazły tam swoje pożywienie” (za al-Buchari, 3571). Prawowierne dżinny mogą jeść każdą kość, nad którą było wymówione imię Allaha, ponieważ Prorok (pokój z Nim) nie pozwolił im spożywać niczego, nad czym nie zostało wypowiedziane imię Allaha – to jest bowiem przeznaczone dla niewiernych spośród dżinnów.

Jak wynika z cytowanego powyżej hadisu, przekazanego przez Ibn Masuda, dżinn spytał sie Posłannika (SAWS) o pożywienie, a ten powiedział im: „..możecie mieć (…) wszelkie odchody jako pożywienie dla zwierząt.

Gdzie mieszkają dżinny?

Dżinny mieszkają na tej samej Ziemi, gdzie i my. Najczęściej można je znaleźć w ruinach albo miejscach nieczystych, jak np. toalety, gnojówki, wysypiska śmieci i cmentarze. Dlatego też Prorok (Pokój z Nim) ostrzegł nas, byśmy przedsiębrali odpowiednie środki ostrożności, gdy tam wchodzimy, poprzez recytowanie zalecanych przez Islam modlitw. Jedną z nich przekazał Anas ibn Malik (RA): „Gdy Prorok (Pokój z Nim) wchodził do toalety, mówił: „Allahuma inni auzu bika min al-hubuti ua-l-habaait” (O Boże, ochroń mnie przed złymi istotami, męskimi i żeńskimi” (przekazane przez al-Buchariego, 142; i Muslima, 375). Al-Chattaabi wyjaśniał, że hubut jest liczbą mnogą od habit (zły lub brudny), zaś habaait to liczba mnoga od habita (zła lub brudna), oraz że te wyrazy oznaczają męskie i żeńskie demony.

Niektóre dżinny są muzułmanami, a niektóre – niewiernymi.

Allach powiedział nam (tłumaczenie znaczenia):

„Są wśród nas poddani całkowicie Bogu i są wśród nas zbuntowani. A ten, kto się poddał całkowicie – wybrał sobie drogę prawości; zaś ci zbuntowani – są drewnem dla Gehenny.” (Dżinny, 72:14-15).

Muzułmanie wśród dżinnów różnią się między sobą stopniem sprawiedliwości i bojaźni Bożej. Allah mówi (tłumaczenie znaczenia):

„Są wśród nas sprawiedliwi i są wśród nas tacy, którzy są niżej tego; poszliśmy różnymi drogami.” (Dżinny, 72:11).

Historię o tym, jak pierwszy dżinn z tej społeczności stał się muzułmaninem, opowiedział Abdulla ibn Abbas, który stwierdził: „Prorok (pokój z Nim) wraz z grupą swoich Towarzyszy poszedł na rynek w miejscowości Ukaaz. To było w tym czasie, gdy demony zostały odcięte od jakichkolwiek informacji z nieba i zostały skierowane przeciwko nim „strzelające gwiazdy”. Demony wróciły do swojego plemienia, które spytało się: „Co się z wami dzieje?”. Powiedziały: „Nie mamy żadnych informacji z niebios, a „strzelające gwiazdy” skierowano przeciwko nam”. Plemię odpowiedziało: „Nic wam nie może stać na przeszkodzie, byście otrzymywali z niebios informacje, chyba że zdarzyło się coś nowego. Idźcie i rozejrzyjcie się na wschodzie i na zachodzie, zobaczcie, a może dowiecie się, co przeszkadza wam w otrzymywaniu wieści z nieba”. Te, które udały się ku miejscowości Tihaama, napotkały Proroka (pokój z Nim) w miejscowości Naqla, kiedy był On w drodze do Ukaaz; stało się to wtedy, gdy jako imam czytał wraz ze swoimi Towarzyszami modlitwę Fadżr. Gdy usłyszały Koran, wysłuchały go i powiedziały: „Na Allaha, właśnie to przeszkadza nam otrzymywać wieści z niebios.” Wówczas wróciły do swojego plemienia i powiedziały: „Zaprawdę, słyszeliśmy cudowny Koran, który prowadzi ku prawości; więc uwierzyliśmy w niego i nie będziemy dodawać nikogo za współtowarzysza naszemu Panu.” (tłumaczenie znaczenia, Dżinny, 72:1-2). Wtedy Allah zesłał Swojemu Prorokowi (pokój z Nim) następujące słowa (tłumaczenie znaczenia): „Mów: „Zostało mi objawione, że pewna grupa dżinów przysłuchiwała się, i wtedy powiedzieli: Zaprawdę, słyszeliśmy cudowny Koran …” (tłumaczenie znaczenia, Dżinny, 72:1) i Allach objawił mu, co powiedziały dżinny.” (przekazane przez al-Buchariego, 731).

Odpowiedzialność za swoje czyny w czasie dnia Sądu ostatecznego

Dżinny będą sądzone w Dniu Zmartwychwstania. Mudżahid (MA) stwierdził w odniesieniu do wersetu (tłumaczenie znaczenia) „…A przecież dżiny wiedzą, że oni będą zganieni.” (Szeregi, 37:158): „Będą osądzeni”. (Saheeh al-Bukhaari, Baab Dhikr al-Jinn wa Thawaabihim wa ‘Iqaabihim).

Ochrona przed złem, jakie czynią dżinny.

Ponieważ dżinny mogą nas widzieć, my zaś je nie, Prorok (pokój z Nim) nauczył nas kilku sposobów, jak ochraniać się przed złem z ich strony; jest to np. uciekanie się pod ochronę Allaha przed przeklętym Szatanem, recytowanie sur Jutrzenka (al-Falaq, 113) i Ludzie (an-Naas, 114) oraz odmawianie słów, jakich nauczył nas Allah w Koranie (tłumaczenie znaczenia):

„I powiedz: „Panie mój! Szukam ucieczki u Ciebie przed podszeptami szatanów! I szukam ucieczki u Ciebie, Panie mój, by oni nie zjawili się u mnie!” (Wierni, 23:97-98).

Mówiąc Bismilla (W imie Boga) zanim wejdziemy do czyjegoś domu, zanim coś zjemy lub wypijemy, przed stosunkiem seksualnym, także powstrzymuje Szatana od wejścia do domu, od przyłączenia się do jedzenia, picia lub do seksu. Także, jeśli wymawiamy imię Boga przed wejściem do toalety albo przed rozebraniem się, uniemożliwiamy dżinnowi spoglądanie na aurat, te części ciała, które powinny pozostać zakryte przed obcymi, i nie pozwalamy mu przyczynić nam szkody. Prorok (pokój z Nim) powiedział: „Żeby przeszkodzić dżinnowi podglądać człowieczy aurat, niech każdy z was powie Bismilla, zanim wejdzie do toalety” (przekazane przez at-Tirmidi, 551; Saheeh al-Jaami, 3611).

Silna wiara i wypełnianie nakazów religijnych może także przeszkodzić dżinnom w szkodzeniu ludziom, ponieważ – jeśli mieliby walczyć, zwycięży ten, czyja wiara jest silniejsza. Abdulla ibn Masud (oby Allah był z niego zadowolony) powiedział: „jeden z Towarzyszy Muhammada (pokój z Nim) spotkał się z mężczyzną-dżinnem. Walczyli z sobą i człowiek powalił dżinna. Człowiek powiedział do niego: „Wyglądasz mi na małego i chudego, twoje ręce są jak łapy psa. Czy wszystkie dżinny tak wyglądają, czy tylko ty?”. Odpowiedział mu dżinn: „Na Boga, nie, wśród dżinnów jestem silny, lecz spróbujmy walczyć jeszcze raz; jeśli pokonasz mnie, nauczę cię czegoś, co przyniesie ci pożytek.” Człowiek powiedział: „Dobrze” i dżinn polecił: “Recytuj: Bóg! Nie ma boga, jak tylko On – Żyjący, Istniejący! Nie chwyta Go ni drzemka, ni sen. Do Niego należy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi! A któż będzie się wstawiał u Niego inaczej jak za Jego zezwoleniem?” (Wers Tronu, Krowa, 2:255 – tłumaczenie znaczenia). Człowiek powiedział: Dobrze. I dżinn stwierdził: “Jak tylko przeczytasz te wersety u siebie w domu, Szatan wybiegnie jak pierdzący osioł i nie powróci aż do nastania kolejnego poranka” (przekazane przez ad-Daarimi, 3247).

To krótkie podsumowanie dotyczące dżinnów, ich natury i cech. Allah jest największym Obrońcą i Najmiłosierniejszy spośród miłosiernych.


Tłumaczenie: Kudajbergen

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *