Suplikacje w chwili troski, smutku i zwątpienia

Koran zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania. Czasami czujemy się samotni, opuszczeni, potrzebujemy wsparcia, pewne sprawy toczą się innym torem niż zaplanowaliśmy… Zobacz jakie odpowiedzi przygotował dla Ciebie sam Stwórca.


DLACZEGO NIGDY NIE MOGĘ DOSTAJĘ TEGO CZEGO BARDZO CHCĘ?

„Może się zdarzyć, że odczuwacie niechęć wobec rzeczy, która jest dla was dobra i może się zdarzyć, że lubicie rzecz, choć jest dla was zła. Bóg wie, a wy nie wiecie.” [Koran, 2:216]


DLACZEGO TRACĘ NADZIEJĘ?

„Nie bądźcie zatem słabego ducha i nie smućcie się, albowiem to wy zawsze będziecie górą – jeśli jesteście (prawdziwie) wierzącymi.” [Koran, 3:139]


DLACZEGO ZOSTAŁEM PODDANY PRÓBIE?

Czyż ludzie liczą a to, że zostaną pozostawieni (sami sobie) tylko dlatego, że mówią: „Wierzymy”, i nie będą poddani próbie? Zaiste, My poddaliśmy próbie tych, którzy byli przed nami. Bóg przeto z pewnością oznaczy tych, którzy okażą się prawdomówni i oznaczy także tych, którzy okażą się kłamliwi. [Koran, 29:2-3]


DLACZEGO ZOSTAŁEM OBCIĄŻONY W TEN SPOSÓB?

„Bóg nie obciąża duszy ponad jej możliwości; na jej korzyść wypadnie to, cokolwiek (dobrego) zyskuje, a przeciwko niej – cokolwiek zyskuje (złego)” [Koran, 2:286]

„Obok trudności jest łatwość! Zaprawdę, obok trudności jest łatwość!” [Koran, 94:5-6]


JAK MOGĘ TEMU STAWIĆ CZOŁA?

„O wy, którzy wierzycie ! Bądźcie cierpliwi (znosząc to, czego doświadczacie na tym świecie dla sprawy Boga); zachęcajcie się nawzajem do cierpliwości i prześcigajcie się w niej (…) Wypełniajcie też solidarnie swoje obowiązki wobec Boga, zachowując posłuszeństwo względem Niego – pełni bogobojności i pobożności, byście mogli osiągnąć pomyślność ( w obydwu światach)” [Koran, 3:200]

{Proście o pomoc w cierpliwości i w modlitwie! Zaprawdę, to jest trudna rzecz, ale nie dla ludzi pokornych,} [Koran, 2:45]


NA KIM MOGĘ POLEGAĆ?

{jeśli oni się odwrócą, to powiedz: ” Wystarczy mi Bóg! Nie ma boga, jak tylko On! Jemu zaufałem! On jest panem tronu wspaniałego!”} [Koran, 9:129]


CO DOSTANĘ W ZAMIAN ZA TO WSZYSTKO?

{Zaprawdę, Bóg kupił u wiernych ich dusze i ich majątki, w zamian za co otrzymają Ogród.} [9:111]


JUŻ NIE DAM RADY WIĘCEJ ZNIEŚĆ!

{Nie powątpiewajcie w dobroć Boga! Zaprawdę w dobroć Boga powątpiewa tylko lud niewiernych!”} [Koran, 12:87]

{Powiedz: „O słudzy moi, którzy wykroczyliście przeciwko sobie samym, nie traćcie nadziei w miłosierdzie Boga! Zaprawdę, Bóg przebacza grzechy w całości. Przecież On jest Przebaczający, Litościwy!} [Koran, 39:53]


Suplikacje w chwili troski i smutku

اللّهُـمَّ إِنِّي عَبْـدُكَ ابْنُ عَبْـدِكَ ابْنُ أَمَتِـكَ نَاصِيَتِي بِيَـدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤكَ أَسْأَلُـكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّـيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أِوْ أَنْزَلْتَـهُ فِي

كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْـتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِـكَ أَوِ اسْتَـأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيْـبِ عِنْـدَكَ أَنْ تَجْـعَلَ القُرْآنَ رَبِيـعَ قَلْبِـي، وَنورَ صَـدْرِي وجَلَاءَ حُـزْنِي وذَهَابَ هَمِّـي.

Allahumma innii ‘abduk, ibnu ‘abdik, ibnu amatik, naaṣijatii bi Jadik, maaḍin fijja ḥukmuk, ‘adlun fijja qaḍaa’uk, as’aluka bikulli ismin huła laka sammajta bihi nafsak, ał anzaltahu fii Kitabik, ał ‘alamtahu aḥadan min khalqik, ałista’sarta bihi fii ‘ilmil-ghajbi ‘indak, an tadż‘alal-Qur’aana rabii‘a qalbii, ła nuura ṣadrii, ła dżalaa’a ḥuznii, ła dhahaaba hammii.

Allahu, ja jestem Twym sługą, dzieckiem Twoich sług. Przód mej głowy jest w Twym Ręku (tzn. masz absolutną władzę nade mną), Twój rozkaz spełnia się na mnie i sprawiedliwe są Twoje wyroki dla mnie. Proszę Cię przez każde imię, jakim Siebie nazwałeś, lub objawiłeś w Twej Księdze, lub nauczyłeś któregoś z Twoich stworzeń, bądź o którym wiedzę zachowałeś dla Siebie, abyś ożywił i oświecił me serce Koranem i poprzez niego usunął mój smutek i ulżył mej trosce.[1]

 –

***

اللّهُـمَّ إِنِّي أَعْوذُ بِكَ مِنَ الهَـمِّ وَ الْحُـزْنِ، والعًجْـزِ والكَسَلِ والبُخْـلِ والجُـبْنِ، وضَلْـعِ الـدَّيْنِ وغَلَبَـةِ الرِّجال.

Allahumma innii a‘uudhu bika minal-hammi łal-ḥuzn, łal-‘adżzi łal-kasali łal-bukhli łal-dżubn, ła ḍal‘id-dajni ła ghalabatir-ridżaal.

Allahu, pod Twoją obronę uciekam się przed troską i smutkiem, niemocą, lenistwem, skąpstwem i tchórzostwem, ciężarem długów i dostaniem się pod panowanie ludzi.[2] (Buchari)


Modlitwa o wskazówkę (istichara)

Przekazał Dżabir ibn Abdullah: „Prorok uczył nas odmawiać modlitwę o wskazówkę (istichara) we wszystkich naszych sprawach, tak jak uczył nas sury z Koranu. Mówił: „Kiedy któryś z was zamierza przedsięwziąć jakąś sprawę, niech odmówi najpierw dodatkową dwurakatową modlitwę, a po niej niech poprosi:

اللّهُـمَّ إِنِّـي أَسْتَخيـرُكَ بِعِاْـمِك، وَأسْتَقْـدِرُكَ بِقُـدْرَتِـك، وَأَسْـألُـكَ مِنْ فَضْـلِكَ العَظـيم، فَإِنَّـكَ تَقْـدِرُ وَلا أَقْـدِر، وَتَـعْلَـمُ وَلا أَعْلَـم، وَأَنْـتَ عَلاّمُ الغُـيوب، اللّهُـمَّ إِنْ كُنْـتَ تَعْـلَمُ أَنَّ هـذا الأمْـرَوَيُسَـمِّي حاجَتَـه خَـيْرٌ لي في دينـي وَمَعـاشي وَعاقِـبَةِ أَمْـري، فَاقْـدُرْهُ لي وَيَسِّـرْهُ لي ثـمَّ بارِكْ لي فيـه، وَإِنْ كُنْـتَ تَعْـلَمُ أَنَّ هـذا الأمْـرَ شَـرٌ  لي في دينـي وَمَعـاشي وَعاقِـبَةِ أَمْـري، فَاصْرِفْـهُ عني وَاصْرِفْني عَنْـهُ وَاقْـدُرْ لي الخَـيْرَ  حَيْـثُ كانَ ثُـمَّ أَرْضِـني بِـه .

Allahumma innii astakhiiruka bi‘ilmika ła astaqdiruka bi qudratika ła as’aluka min faḍlikal ‘aẓiim. Fa’innaka taqdiru ła laa aqdir, ła ta‘lamu ła laa a‘lam, ła Anta ‘Allaamul-ghujuub. Allahumma in kunta ta‘lamu anna haadhal-amra – (ła jusammii ḥaadżatah) – khajrun lii fii diinii ła ma‘aaszii ła ‘aaqibati amrii, faqdurhu lii ła jassirhu lii summa baarik lii fiih. Ła in kunta ta‘lamu anna haadhal-amra szarrun lii fii diinii ła ma‘aaszii ła ‘aaqibati amrii, faṣrifhu ‘anni łaṣrifnii ‘anhu łaqdur lijal-khajra ḥajsu kaana summa arḍinii bih.

Allahu, zaprawdę poprzez Twą wiedzę zwracam się po wskazówkę do Ciebie, błagam, byś poprzez Twą moc uczynił mnie zdolnym (do podjęcia decyzji) i proszę o Twą wielką łaskę. Bo Ty możesz, a ja nie mogę, Ty wiesz, a ja nie wiem, i Tyś jest Znawcą Niewidzialnego. Allahu, jeśli wiesz, że sprawa ta – i tu należy ją wymienić – będzie dla mnie dobrem w religii, w życiu i dla mego końca, przeznacz ją dla mnie i ułatw, następnie pobłogosław ją. Zaś jeśli wiesz, że sprawa ta jest dla mnie złem w religii, w życiu i dla mego końca, odsuń ją ode mnie i odsuń mnie od niej, przeznacz dla mnie dobro, gdziekolwiek się ono znajduje, a następnie uczyń mnie z niego zadowolonym. (Buchari)


Suplikacja osoby, której sprawy komplikują się

اللّهُـمَّ لا سَـهْلَ إِلاّ ما جَعَلـتَهُ سَهـلاً، وَأَنْتَ تَجْـعَلُ الْحَـزَنَ إِذا شِـئْتَ سَهـْلاً.

Allahumma laa sahla illaa maa dża‘altahu sahlaa, ła Anta tadż‘alul-ḥazana idhaa szi’ta sahlaa.

Allahu, nie ma łatwości poza tym, co Ty uczyniłeś łatwym, i Ty ułatwiasz to, co trudne, jeśli chcesz. (Ibn Hibban 427 )

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.