Suplikacje – Dua

Bismillah-Rahmani-Rahiim

Wysłannik Allaha, pokój i błogosławieństwo Allaha z nim, powiedział, że Bóg polecił Prorokowi Janowi, synowi Zachariasza, aby postępował według pięciu przykazań i wzywał do nich swój lud, a jedno z nich brzmiało następująco:
 –
 
„…I nakazuję ci, abyś wspominał Allaha często, tak jak człowiek, którego goni wróg i ucieka tak prędko, że udaje mu się dotrzeć do twierdzy, w której znajduje schronienie. Tak samo sługa może uchronić się przed szatanem jedynie poprzez wspominanie Allaha, Potężnego, Majestatycznego…” [Sahih al-Dżami, 1724].
 

 

1. Budząc się

 

الحَمْـدُ لِلّهِ الّذي أَحْـيانا بَعْـدَ ما أَماتَـنا وَإليه النُّـشور

Al-ḥamdu lillaahil-ladhii aḥjaanaa ba’da maa amaatanaa ła ilajhin-nuszuur.

Wszelka chwała Allahowi, Który przywrócił nas do życia po tym, jak nam je odbiera i do Niego wrócimy.

Pobierz kartę Budząc się


 2. Wkładając ubranie

الحمدُ للهِ الّذي كَساني هذا (الثّوب) وَرَزَقَنيه مِنْ غَـيـْرِ حَولٍ مِنّي وَلا قـوّة.

Al-ḥamdu lillaahil-ladhii kasaanii haadhaa ła razaqaniih min ghajri ḥaulin minnii ła laa qułłah.

Wszelka chwała Allahowi, Który przyodział mnie w to ubranie i zaopatrzył mnie w nie bez żadnego wysiłku ani mocy z mojej strony.

Pobierz kartę Wkładając ubranie


3. Przed zdjęciem ubrania

بِسْمِ الله.

Bismil-laah.
 
W imię Allaha
 

4. Przed wejściem do toalety

 
 (بِسْمِ الله) اللّهُـمَّ إِنِّـي أَعـوذُ بِـكَ مِـنَ الْخُـبْثِ وَالْخَبائِث.
 

(Bismillaahi) Allahumma innii a‘uudhu bika minal-khubsi łal-khabaa’is.

(W imię Allaha) Allahu, szukam schronienia u Ciebie przed wszelkim złem (szatanem) i złoczyńcami.

 

Pobierz kartę Przed wejsciem do toalety


5. Po wyjściu z toalety

غُفْـرانَك

Ghufraanak!

(Allahu) wybacz!

Pobierz kartę Po wyjściu z toalety


6. Przed ablucją i wejściem do łazienki

بِسْمِ الله.

Bismil-laah.

W imię Allaha.

Pobierz kartę Przed ablucją i wejściem do łazienki


7. Po ablucji i wyjściu z łazienki

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَـهَ إِلاّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريـكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّـداً عَبْـدُهُ وَرَسـولُـه.

Aszhadu an laa ilaaha illal-laah łaḥdahu laa szariika lah, ła aszhadu anna Muhammadan ‘abduhu ła rasuuluh.

Zaświadczam, że nie ma boga oprócz Allaha, i że Muhammad jest Jego sługą i Wysłannikiem.

Pobierz kartę Po ablucji i wyjściu z łazienki


8. Wychodząc z domu

بِسْمِ اللهِ ، تَوَكَّلْـتُ عَلى اللهِ وَلا حَوْلَ وَلا قُـوَّةَ إِلاّ بِالله.

Bismillaah, tałakkaltu ‘alal-laah ła laa ḥaula ła laa qułłata illaa billaah.

W imię Allaha, Jemu się zawierzam i nie ma mocy ani siły jak tylko przez Allaha.

Pobierz kartę Wychodząc z domu


9. Po doświadczeniu koszmaru, lęku, niepokoju w nocy

أَعـوذُبِكَلِمـاتِ اللّهِ التّـامّـاتِ مِن غَضَـبِهِ وَعِـقابِهِ ، وَشَـرِّ عِبـادِهِ  وَمِنْ هَمَـزاتِ الشَّـياطينِ وَأَنْ يَحْضـرون.

A‘uudhu bikalimaatil-laahit-taammaati min ghaḍabihi ła ‘iqaabihi ła szarri ‘ibaadihi ła min hamazaatisz-szajaaṭiini ła an jaḥḍuruun.

Szukam schronienia w doskonałych Słowach Allaha przed Jego gniewem i karą, przed złem pochodzącym od Jego sług i od podszeptów i obecności diabłów.

Pobierz kartę Po doświadczeniu koszmaru, lęku, niepokoju w nocy


10. Wchodząc do meczetu

أَعوذُ باللهِ العَظيـم وَبِوَجْهِـهِ الكَرِيـم وَسُلْطـانِه القَديـم مِنَ الشّيْـطانِ الرَّجـيم، [بِسْـمِ الله، وَالصَّلاةُ] [وَالسَّلامُ عَلى رَسولِ الله]، اللّهُـمَّ افْتَـحْ لي أَبْوابَ رَحْمَتـِك.

A‘uudhu bil-laahil ‘Aẓiim ła biładżhihil kariim ła sulṭaanihil qadiim minasz-szajṭaanir-radżiim. [Bismil-laahi ła łaṣ-ṣalaatu łas-salaamu ‘alaa Rasuulil-laah], Allahumma ftaḥ lii abłaab raḥmatik.

Szukam schronienia u Allaha Potężnego, poprzez Jego Szlachetne Oblicze i odwieczną władzę, od przeklętego szatana. W imię Allaha. Pokój i błogosławieństwo niech będzie z Jego Prorokiem. Allahu otwórz dla mnie bramy Twego miłosierdzia!

Pobierz kartę Wchodząc do meczetu


11. Wychodząc z meczetu

بِسمِ الله وَالصّلاةُ وَالسّلامُ عَلى رَسولِ الله، اللّهُـمَّ إِنّـي أَسْأَلُكَ مِـنْ فَضْـلِك، اللّهُـمَّ اعصِمْنـي مِنَ الشَّيْـطانِ الرَّجـيم.

Bismil-laahi łaṣ-ṣalaatu łas-salaamu ‘alaa Rasulil-laah, Allahumma innii as’aluka min faḍlik. Allahumma‘ṣimnii minasz-szajṭaanir-radżiim.

W imię Allaha i błogosławieństwo i pokój niech będą z Jego Wysłannikiem. Allahu proszę Cię o Twą łaskę. Allahu chroń mnie od przeklętego szatana.

Pobierz kartę Wychodząc z meczetu


12. Po doświadczeniu dobrego lub złego snu

 „Dobry (prawy) sen pochodzi od Allaha, zły zaś od szatana, niech zatem ten z was, kto zobaczy we śnie coś dobrego, opowie o tym jedynie bliskim, których kocha (którym ufa)”

Co należy zrobić przebudziwszy się z koszmaru:

– splunąć (powietrzem) na lewą stronę trzy razy,

– trzykrotnie szukać ochrony u Allaha przed szatanem i ujrzanym we śnie złem,

– nie opowiadać nikomu tego, co zobaczyło się we śnie,

– odwrócić się i spać na drugim boku,

– wstać i modlić się, jeśli ma się na no ochotę

Pobierz kartę Po doświadczeniu dobrego lub złego snu


13. Odwiedzając chorego

Prorok powiedział: „Jeśli muzułmanin odwiedza chorego, który nie znajduje się jeszcze na łożu śmierci, i poprosi siedem razy:

أَسْـأَلُ اللهَ العَـظيـم، رَبَّ العَـرْشِ العَـظيـم أَنْ يَشْفـيك .

As’alul-laahal-‘Aẓiim, Rabbal-‘arszil-‘aẓiim an jaszfiik.

„Błagam Allaha, Wielkiego, Pana Tronu wspaniałego, by przywrócił ci zdrowie” – chory ozdrowieje”

Pobierz kartę Odwiedzając chorego


14. Suplikacje podczas wichury

اللّهُـمَّ  إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ خَيْـرَها، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّها.

Allahumma innii as’aluka khajrahaa ła a‘uudhu bika min szarrihaa.

O Allahu, proszę Cię o dobro z niej (wichury) pochodzące i u Ciebie szukam ochrony od jej zła
 

15. Słysząc grzmot

Kiedy Abdullah ibn Zubajr, niech Allah będzie z niego zadowolony, słyszał grzmot, milknął, a następnie mówił:

سُبْـحانَ الّذي يُسَبِّـحُ الـرَّعْدُ بِحَمْـدِهِ، وَالملائِكـةُ مِنْ خيـفَته.

Subḥaanal-ladhii jusabbiḥur-ra‘du biḥamdihi łal-malaa’ikatu min khiifatih.

Wszelka chwała niech będzie Temu, którego grzmot oddaje cześć przez Jego chwałę, a anioły z obawy przed Nim.

Pobierz kartę Słysząc grzmot


16. Suplikacja podczas ulewy

اللّهُمَّ صَيِّـباً نافِـعاً .

Allahumma ṣajjiban naafi‘an.

Allahu, niech ta deszczowa chmura przyniesie nam korzyść.

Pobierz kartę Suplikacja podczas ulewy


17. Po ulewie

مُطِـرْنا بِفَضْـلِ اللهِ وَرَحْمَـتِه.

Muṭirnaa bifaḍlil-laahi ła raḥmatih.

Został nam zesłany deszcz przez łaskę i miłosierdzie Allaha

Pobierz kartę Po ulewie


18. Wpadłszy w gniew

أَعـوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْـطانِ الرَّجيـم .

A‘uudhu bil-laahi minasz-szajṭaanir-radżiim.

Szukam ochrony u Allaha przed szatanem przeklętym.
 
Pobierz kartę Wpadłszy w gniew

19. Suplikacja osoby dotkniętej podszeptami szatana podczas modlitwy lub recytacji Koranu

Usman Ibn al-As powiedział: „Wysłanniku Allaha, w modlitwie i podczas recytacji (Koranu) przychodzi do mnie szatan i myli mnie”. Wysłannik Allaha rzekł: „To diabeł zwany Chanzab, zatem kiedy poczujesz jego obecność, oddaj się pod ochronę Allaha przed nim i trzykrotnie spluń (powietrzem) na lewą stronę”.

Pobierz kartę Suplikacja osoby dotkniętej podszeptami szatana podczas modlitwy lub recytacji Koranu


20. Kondolencje

إِنَّ للهِ ما أَخَذ، وَلَهُ ما أَعْـطـى، وَكُـلُّ شَيءٍ عِنْـدَهُ بِأَجَلٍ مُسَـمَّى.فَلْتَصْـبِر وَلْتَحْـتَسِب.

Inna lillaahi maa akhadha, ła lahu maa a‘ṭaa, ła kullu szaj‘in ‘indahu bi adżalin musammaa, fataṣbir łaltaḥtasib.

Zaprawdę do Allaha należy to, co zabrał i to czym, obdarzył, i u Niego wszystko ma wyznaczoną godzinę. Bądź więc cierpliwy i nie trać nadziei na nagrodę u Allaha.

Pobierz kartę Kondolencje


21. Widząc kogoś w kłopotach

Suplikację tę należy wypowiedzieć po cichu, zachować dla samego siebie, nie kierując jej do osoby zamagającej się z trudnościami:

الْحَمْـدُ للهِ الّذي عافاني مِمّا ابْتَـلاكَ بِهِ، وَفَضَّلَـني عَلى كَثيـرٍ مِمَّنْ خَلَـقَ تَفْضـيلا.

Alḥamdu lil-laahil-ladhii ‘aafaanii mimmabtalaaka bih, ła faḍḍalanii ‘alaa kasiirin mimman khalaqa tafḍiilan.

Wszelka chwała Allahowi, Który uchronił mnie od tego, czym doświadcza ciebie, i Który wywyższył mnie ponad wiele Jego stworzeń.

22. Łamiąc post

ذَهَـبَ الظَّمَـأُ، وَابْتَلَّـتِ العُـروق، وَثَبَـتَ الأجْـرُ إِنْ شـاءَ الله.

Dhahabaẓ-ẓamaa’ łabtallatil-‘uruuq ła sabatal-adżru in szaa’ Allah.

Odeszło pragnienie, nasycone są już żyły, i potwierdzona została nagroda (za post), jeśli Allah zechce.

Pobierz kartę Łamiąc post


23. Suplikacja dla nowożeńców

بارَكَ اللّهُ لَك، وَبارَكَ عَلَـيْك، وَجَمَعَ بَيْـنَكُما في خَـيْر .

Baarakal-laahu lak, ła baaraka ‘alajk, ła dżama‘a bajnakumaa fii khajr.

Niech Allah ci błogosławi (współmałżonka) i błogosławi ciebie, i niech was połączy w pomyślności.
 

24. Odpowiedź na czyjąś prośbę o wybaczenie Allaha dla nas

Abdullah ibn Sardżis powiedział: Poszedłem odwiedzić Proroka, pokój z nim, posiliłem się u niego, a potem powiedziałem:

غَفَـرَ اللهُ لَكَ يا رَسـولَ الله.

Ghafaral-laahu laka jaa Rasuulal-laah.

Niech Allah ci wybaczy, Wysłanniku Allaha.

– a on odpowiedział:

وَلَكَ

Ła lak.

I tobie również.

Pobierz kartę Odpowiedź na czyjąś prośbę o wybaczenie Allaha dla nas

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.