Sprawiedliwość ponad wszystko! Sura Maaida, werset 8 – wyjaśnienie

{O wy, którzy wierzycie! Trzymajcie się prosto przed Bogiem, dając świadectwo sprawiedliwości. I niech nienawiść do jakiegokolwiek ludu nie skłania was do grzechu, abyście nie popełnili niesprawiedliwości. Bądźcie sprawiedliwi! To jest najbliższe bogobojności. Bójcie się Boga! Zaprawdę, Bóg jest w pełni świadomy tego, co czynicie!} [Surah Maa’ida 5:8]

Sprawiedliwość jest jednym z kluczy charakteryzujących prawo islamu i jeden z atrybutów Boga Jedynego. Bóg woła nas w tym wersecie, abyśmy byli zawsze całkowicie sprawiedliwi nawet wobec tych, których nie lubimy, a nawet nienawidzimy. Sprawiedliwość nigdy nie może być zaślepiona emocjami, czy to negatywnymi emocjami będąc niesprawiedliwymi wobec tych, których nienawidzimy lub pozytywnymi emocjami będąc niesprawiedliwymi faworyzując tych, których kochamy.

Bronienie własnej rodziny mimo, że czynią źle, tylko dlatego, że są rodziną, jest niesprawiedliwe i całkowicie niezgodne z islamem. Islam nie zostawia miejsca faworyzowaniu.

Zanim podejmiemy decyzje o poparciu kogoś z naszych bliskich, wpierw musimy dokładnie sprawdzić sytuację, czy nie popieramy tego, kto czyni źle. Jeśli ktoś nam bliski prześladuje kogoś naszym obowiązkiem jest wesprzeć osobę, która jest gnębiona, nawet jeśli rodzina nie będzie zadowolona z tego.

Zanim będziemy wymagać sprawiedliwości od kogoś, zapytajmy siebie na ile my sami jesteśmy sprawiedliwi w naszym postępowaniu wobec innych.


Źródło: Źródło: Verse of the collection Ramadan 2012, Shaykh Abu Muawiyah Ismail Kamdar

Autor: Izabela Sanak

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.