Składanie życzeń noworocznych i świątecznych

Pytanie:

Czy mogę odpowiedzieć „wzajemnie” gdy nie-muzułmanin życzy mi szczęśliwego Nowego Roku lub mówi „najlepsze życzenia”?

Odpowiedź:

Nie jest dozwolone składanie niewiernym życzeń i gratulacji z okazji Bożego Narodzenia, Nowego Roku i innych świąt, jak również odpowiadanie na takie życzenia, ponieważ nie są to święta określone w naszej religii, a zwracanie życzeń oznacza ich potwierdzanie i akceptowanie. Muzułmanie powinni być dumni ze swojej religii i jej zasad, gotowi nawoływać innych i prowadzić ich do nawrócenia się do religii Allaha, niech będzie uwielbiony i wywyższony.

Szejk Ibn 'Uthajmiin (niech Allah ma nad nim litość) został zapytany, o zasady składania życzeń niewiernym z okazji Bożego Narodzenia i o sposób odpowiadania na nie. Czy dopuszczalne jest uczestnictwo w przyjęciach wydawanych na tę okazję? Czy dana osoba popełnia grzech, uczestnicząc w nich nie mając równocześnie intencji świętowania, a robi to jedynie po to, aby być miłym, bądź też ze względu na nieśmiałość, zażenowanie lub z innych powodów.

Szejk odpowiedział:

Składanie życzeń niewiernym z okazji Bożego Narodzenia lub innych świąt religijnych jest haram, zgodnie z konsensusem uczonych, jak  wspomniano w książce Ahkaam Ahl al-Dhimmah autorstwa Ibn al-Qayyim:
„Składanie niewiernym życzeń takich jak „Wesołych świąt” czy „Baw się dobrze w czasie świąt” w związku z rytuałami, które związane są z ich świętami jest haram zgodnie z konsensusem i uczonych, nawet, jeśli osoba mówiąca to jest wolna od niewiary. To jak gratulowanie komuś kłaniania się krzyżowi lub jeszcze gorsze. Poważnym grzechem jest gratulowanie komuś z powodu picia wina, popełnienia morderstwa, popełniania cudzołóstwa itp. Wielu tych, którzy nie szanują swojej religii błądzi, nie zdając sobie sprawy z niestosowności swojego zachowania. Ktokolwiek składa gratulacji związane z nieposłuszeństwem wobec Allaha lub niewiarą ściąga na siebie gniew Allaha.”  Koniec cytatu.

Jak napisał Ibn al-Qajjim, składanie niewiernym życzeń związanych z ich świętami religijnymi jest niedozwolone, ponieważ ich konsekwencją jest aprobata politeistycznych rytuałów, nawet, jeśli nie akceptuje się ateizmu lub politeizmu samego w sobie. Allah powiedział (interpretacja znaczenia):

{Jeśli jesteście niewdzięczni, to, zaprawdę, Bóg was nie potrzebuje, choć Jemu się nie podoba niewiara Jego sług. A jeśli jesteście wdzięczni, to On znajduje w was upodobanie}. [Koran 39:7]

„Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i obdarzyłem was w pełni Moją dobrocią; wybrałem dla was islam jako religię.” [Koran 5:3]

Tym samym składanie niewiernym życzeń jest niedozwolone, niezależnie od tego czy są dla nas kolegami z pracy, czy kimś innym.

Jeśli składają nam życzenia, nie powinniśmy odpowiadać, ponieważ to nie są nasze święta, a więc są nieakceptowane przez Allaha. To innowacje, a nawet jeśli któreś z nich zostały ustanowione przez Allaha, zostały zniesione przez Islam, z którym Allah posłał Muhammada (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim) do wszystkich ludzi. Allah mówi (interpretacja znaczenia)

{A od tego, kto poszukuje innej religii niż islam, nie będzie ona przyjęta; i on w życiu ostatecznym będzie w liczbie tych, którzy ponieśli stratę.} [Koran 3:85]

Muzułmanie nie powinni przyjmować zaproszeń na przyjęcia związane z takimi okazjami, ponieważ jest to jeszcze gorsze niż składania życzeń, oznacza to aktywny udział w świętowaniu. Niedozwolone jest również, aby muzułmanie naśladowali niewiernych wydając przyjęcia w tym samym czasie, rozdając prezenty lub słodycze, robiąc przerwę w pracy, ponieważ Prorok (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim) powiedział: „ktokolwiek naśladuje ludzi, jest jednym z nich”. W książce „Iqtidaa’ al-Siraat al-Mustaqeem Mukhaalifat Ashaab al-Jaheem” Szejk al-Islaam Ibn Tajmijah pisze: „Naśladowanie niewierzących w kwestii niektórych z ich świąt sugeruje, że dana osoba jest zadowolona z fałszach wierzeń i praktyk, co daje im nadzieję, iż będą mieli możliwość poniżenia i wprowadzenia w błąd słabych osób.”

Koniec cytatu z Majmoo’ Fataawa al-Shaykh Ibn ‘Uthaymeen, 3/44,
Allah wie najlepiej


Źródło: https://islamqa.info/en/69811

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.