Rzeczy zabronione kobietom podczas menstruacji lub krwawienia post partum

1. Modlitwa. Prorok (sallallahu alayhi wa sallam) rzekł: „Kiedy zaczyna się menstruacja, zostawcie modlitwę.”

2. Tałaf (okrążenie) Kaby. Prorok (sallallahu alayhi wa sallam) rzekł: „Czyńcie wszystko co czyni Pielgrzym, ale nie wykonujcie tałaf dokoła domu (Kaby) dopóki nie będziecie oczyszczone.” (Uzgodniony)

3. Post. Zrelacjonowane przez Aiszę: „Kiedy krwawiłyśmy (podczas życia Proroka) nakazano nam nadrabiać opuszczone dni (miesiąca ramadan) i nie nakazano nam odrabiać opuszczonych modlitw.”

4. Siedzenie w meczecie, lub nawet w miejscu gdzie odbywają się modlitwy Eid, w oparciu o hadis: „Niezamężne dziewice, dziewczęta dojrzale oraz kobiety miesiączkujące powinny wychodzić (na modlitwę Eid), aczkolwiek kobiety miesiączkujące powinny pozostać w oddali od musalla – miejsca modlitwy.” (Uzgodniony).

5. Stosunek seksualny. Mężowi zabronione są stosunki z żoną podczas menstruacji. Kobiecie nie wolno jest na to mężowi pozwolić, w oparciu o wypowiedź Allaha.

[Koran 2:22] „Będą ciebie pytać o okres miesięczny. Powiedz: „To jest cierpienie. Trzymajcie się więc z dala od kobiet podczas okresu miesięcznego i nie zbliżajcie się do nich, dopóki one się nie oczyszczą. A kiedy się oczyszczą, to przychodźcie do nich, tak jak nakazał wam Bóg. Zaprawdę, Bóg miłuje nawracających się i miłuje oczyszczających się!”

Wolno mężowi całować oraz obejmować, przytulać żonę, dotykać jej w każdym miejscu za wyjątkiem miejsc intymnych, aczkolwiek lepiej jest unikać dotykania obszaru pomiędzy pępkiem a kolanami, w oparciu o wypowiedź Aiszy: „

6. Recytacja Koranu. Lepiej, aby kobieta unikała recytacji Koranu, chyba, iż istnieje ku temu ważny powód np. uczy ona Koranu. Jeśli chodzi o dikr lub mówienie „Allahu Akbar, Subhan Allah, Alhamdullilah, Bismillahi”, przed jedzeniem lub jakakolwiek inna czynnością, czytanie hadisów lub fiqh, czynienie dua lub mówienie „Amin” na dua innej osoby, słuchanie recytacji Koranu, żadna z tych czynności nie jest zabroniona. Prorok (sallallahu alayhi wa sallam) zwykł był odpoczywać na kolanach Aiszy, kiedy miesiączkowała, recytując Koran.” (Uzgodniony).

7. Kobieta musi wykonać gusl po zakończeniu miesiączki. Opiera się to na wypowiedzi Proroka (sallallahu alayhi wa sallam) do Fatimy bint Abi Hubaish. „Kiedy zaczyna się krwawienie, zostawcie modlitwę, a kiedy się kończy, wykonajcie gusl i módlcie się.” (Bukhari).

Po gusl modlitwa oraz post (podczas miesiąca ramadan) staja się obowiązkowe dla kobiety, może ona przebywać w meczecie, czynić tałaf, recytować Koran, odbywać stosunki seksualne z mężem. Jeżeli opuściła dni postu w miesiącu ramadan z powodu miesiączki, musi je w terminie późniejszym odrobić. Nie dotyczy to modlitwy. Takie same zasady dotyczą kobiet podczas nifas.

8. Jeżeli krwawienie zakończy się podczas nocy w miesiącu ramadan, post staje się obowiązkowy od następnego dnia, nawet jeżeli kobieta nie uczyniła gusl przed nastaniem świtu, albowiem okoliczności które powstrzymywały ja od postu, się zakończyły.

 


  Modlitwy Eid – modlitwy z okazji świąt (Eid Al Fitr oraz Eid Al Adha)

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.