Rozdział 68: Prowadzenie wstrzemięźliwego życia i wystrzeganie się tego, co wątpliwe

Allah Najwyższy mówi w Koranie:

„…uważaliście to za drobnostkę, gdy tymczasem u Boga miało to wielką wagę” (24:15)

„ Zaprawdę, twój Pan stoi zawsze na straży (rodzaju ludzkiego i rozlicza według błogosławieństw, którymi go obdarza)” (89:14)

588. An-Nu’man bin Bashir (niech Allah będzie z niego zadowolony) relacjonował: Wysłannik Allaha (pokój z Nim) powiedział: „To, co jest prawe jest jasne i to, co jest bezprawne jest jasne, ale pomiędzy są pewne wątpliwe kwestie, których wielu ludzi nie zna. Dlatego, ten który chroni się przed tym, co wątpliwe, utrzymuje swoją religię i swój honor nienagannymi. A ten, który podąża za tym, co wątpliwe, tym samym podąża za tym, co nielegalne, tak jak pasterz, który wypasa swoje owce w pobliżu pastwiska zakazanego (przez króla) – prawdopodobnym jest, że zboczy na to zabronione pastwisko. Przecież każdy król posiada chronione pastwisko a granicą nadaną przez Allaha jest to, co On ustanowił bezprawnym. Zaprawdę, w ciele człowieka znajduje się organ – kiedy jest zdrowy, całe ciało jest zdrowe; a kiedy jest zepsuty, całe ciało jest zepsute. Zaprawdę, chodzi o serce.” (Al-Bukhari i Muslim)

Komentarz: Pomiędzy tym, co dozwolone i tym, co niedozwolone w sprawach religii można spotkać pewne kwestie, które dla wielu są obojętne. Jeśli ktoś się od nich wstrzymuje, znaczy że utrzymuje swoją służbę wobec Allah. Jednak, jeśli angażuje się w nie, nie przejmując się czy są one dozwolone czy nie, może być uznany za kogoś, kto przekroczył Boskie granice. Ostrzeżenie należy się szczególnie biznesmenom oraz handlarzom aby unikali wątpliwych kwestii, jednocześnie zalecając przyjmowanie prawego, dozwolonego modelu. Kolejny ważny aspekt, podkreślony w powyższym Hadisie dotyczy serca. Jego czystość bądź nieczystość bezpośrednio wpływa na zachowanie człowieka w dobry lub zły sposób oraz na jego ciało. Dlatego, koniecznym jest oczyszczenie serca z wszelkich nieczystości, z angażowania się we wróżby, itd.. a nie jest to możliwe bez mocnej wiary i świadomości o Allah.

589. Anas bin Malik niech Allah będzie z niego zadowolony) relacjonował: Prorok (pokój z Nim) znalazł na drodze suszonego daktyla i powiedział: „Gdyby nie strach, że pochodzi on z jałmużny, zjadłbym go” (Al-Bukhari i Muslim)

Komentarz: Sadaqa i Zakat były zabronione dla Wysłannika Allaha (pokój z Nim) i jego rodziny. Wolał nie zjeść daktyla, znalezionego na drodze, gdyż nie był pewny, co do natury jego pochodzenia – czy jest mu dozwolone zjedzenie go. Jest to lekcja dla muzułmanina, że powinien trzymać się z daleka od rzeczy, w której prawość wątpi. Poprzedni hadis także potwierdza taki pogląd. Ponadto, dowiadujemy się, iż użycie drobnej rzeczy, znalezionej na drodze nie jest zakazane. Podobnie, jest dozwolonym podnieść jadalną rzecz, pod warunkiem, że nie jest wątpliwego pochodzenia i zjeść ją, gdyż ten akt obejmuje skromność oraz odniesienie do błogosławieństwa.

590. An-Nawwas bin Sam’an (niech Allah będzie z niego zadowolony) relacjonował: Prorok (pokój z Nim) powiedział: „Pobożność jest dobrą manierą, a grzech jest tym, co powoduje zwątpienie i nie chcesz, żeby ludzie o tym dowiedzieli.” (Muslim)

Komentarz: Islam kładzie nacisk na uprzejme zachowanie a także podkreśla i tłumaczy różne jego aspekty. Być pogodnym, kiedy spotykamy się z ludźmi, nie kłopotać innych, raczej starać się im ułatwiać i dogadzać, angażować się społecznie, współpracować z innymi w czynieniu dobra oraz być hojnym, a także chcieć dla drugiego, tego samego co dla siebie – te wszystkie moralne zachowania są uważane za zalety w islamie. Wszystko, co złe i podłe islam definiuje jako grzeszne. Powyższy hadis opisuje dwa objawy grzechu. Pierwszy, człowiek powinien czuć wahanie przy popełnianiu grzesznego czynu. Drugie, nie chcemy, żeby inni byli informowani o naszym grzechu. Ponadto, hadis mówi nam, że ludzka natura prowadzi człowieka do poprawnych wniosków i trzyma z dala od zła, jeśli nie została naruszona przez środowisko oraz złe towarzystwo.

591. Wabisah bin Ma’bad (niech Allah będzie z niego zadowolony) relacjonował: Poszedłem do Proroka (pokój z Nim) i on spytał mnie: „Przyszedłeś zapytać mnie o pobożność? Odpowiedziałem twierdząco. Potem on powiedział: „Spytaj swoje serce, jeśli o to chodzi. Pobożność jest tym, co zadowala duszę i pociesza serce; a grzech jest tym, co powoduje zwątpienia i niepokoi serce, nawet jeśli ludzie ogłaszają to prawowitym i wielokrotnie dają wyroki w tych sprawach.” (Ahmad and Ad-Darmi)

Komentarz: Dwie sprawy poruszone zostały w tym hadisie. Po pierwsze, jest jednym z cudów Wysłannika Allaha (pokój z Nim) fakt, że znał pytanie, zanim zostało mu zadane. Po drugie, serce człowieka jest największym jego przewodnikiem i dlatego powinniśmy utrzymywać je w świetle wiary, aby nadal otrzymywać przewodnictwo.

592. ‘Uqbah bin Al-Harith (niech Allah będzie z niego zadowolony) relacjonował, iż poślubił córkę Abu Ihab bin ‘Aziz i pewna kobieta przyszła do niego, informując że karmiła piersią ich obojga – ‘Uqbah i kobietę, którą poślubił, na co on jej odpowiedział: „Nie jestem świadomy tego, że karmiłaś mnie piersią i nie poinformowałaś mnie o tym.” Tak więc pojechał on (‘Uqbah) do Wysłannika Allaha (pokój z Nim), przebywającego w Medynie i przedstawił mu sprawę. Wysłannik Allaha (pokój z Nim) odpowiedział: „Jak możesz kontynuować małżeństwo po tym, co ci powiedziano?” ‘Uqbah (niech Allah będzie z niego zadowolony) rozwiódł się więc z ową kobietą a ona poślubiła innego mężczyznę. (Al Bukhari)

Komentarz: Są różne opinie na temat dowodów podawanych przez kobiety. Ale dotyczy to spraw finansowych oraz Hudud (kar) and Qisas (odpłata w karze). Na przykład, odnośnie pierwszego, Koran mówi, że świadectwo dwóch kobiet równe jest świadectwu jednego mężczyzny. Podobnie, ‘Ulama’ nie zaufali świadectwu kobiety w sprawach dotyczących Hudud i Qisas, raczej niezbędnym było świadectwo mężczyzny w tych kwestiach. Jednak, wszyscy są jednomyślni w przyjęciu świadectwa od nawet jednej kobiety w sprawach, w których mężczyźni nie są obeznani. Dotyczy to na przykład problematyki porodu, pielęgnacji dzieci oraz słabych punktów kobiet. Argumentem jest powyższy hadis. Kiedy kobieta oznajmiła, że karmiła piersią obojga: męża i żonę i była matką zastępczą dla nich obojga, oni rozstali się. Wysłannik Allaha (pokój z Nim) również ogłosił ich małżeństwo nie do utrzymania. Hadis nakłania nas do rozdzielenia tego co wątpliwe aby być po właściwej, bezpiecznej stronie w sprawach religii.

593. Hasan bin ‘Ali (niech Allah będzie z niego zadowolony) relacjonował: Zachowałem te słowa Wysłannika Allaha (pokój z Nim): „ Zostaw to, co powoduje u ciebie zwątpienie a zwróć się ku temu, co nie powoduje zwątpienia.” (At-Tirmidhi)

Komentarz: Ten hadis, tak jak i poprzednie, nakłania wierzącego do pozostawienia tego, co wydaje się być wątpliwe.

594. ‘Aishah (niech Allah będzie z niej zadowolony) relacjonowała: Abu Bakr (niech Allah będzie z niego zadowolony) miał sługę, który przynosił mu jego dochody i Abu Bakr (niech Allah będzie z niego zadowolony) jadł z tego. Jednego dnia, przyniósł mu coś i kiedy Abu Bakr zjadł trochę, sługa spytał go, czy wie skąd ma to jedzenie. Abu Bakr (niech Allah będzie z niego zadowolony) spytał co to jest, a on odpowiedział: „Udawałem jasnowidza w okresie przed islamskim przed jednym mężczyzną, nie będąc w tym dobry, oszukałem go. Dzisiaj się spotkaliśmy a on wynagrodził mnie za moje wróżby tym, co zjadłeś.” Abu Bakr (niech Allah będzie z niego zadowolony) włożył rękę do buzi i zwrócił wszystko, co zjadł. (Al-Bukhari)

Komentarz: Wróżbiarstwo było rozpowszechnione wśród Arabów przed islamem. Islam zakończył te praktyki, a dochody z tego uznał za nielegalne. Dlatego, kiedy Abu Bakr (niech Allah będzie z niego zadowolony) dowiedział się, że jedzenie, które spożył było należnością dla sługi za wróżbiarstwo, zwymiotował wszystko. Incydent ten odzwierciedla jego wstrzemięźliwość i awersję co do pogańskich zwyczajów i skłonności.

595. ‘Nafi (niech Allah będzie z niego zadowolony) relacjonował: ‘Umar bin Al-Khattab (niech Allah będzie z niego zadowolony) ustanowił zapłatę w wysokości 4000 dirhamów dla każdego z wczesnych emigrantów, ale dla swojego syna ustalił wysokość jedynie 3500. Został o to spytany: „On też jest (wczesnym) emigrantem, dlaczego ustaliłeś mniejszą sumę dla niego? Odpowiedział: „To jego ojciec zabrał go ze sobą. On nie jest jak ten, który emigrował sam z siebie. (Al-Bukhari)

Komentarz: Ten hadis ukazuje bezstronność ‘Umar bin Al-Khattab, strach przed Allah, uczciwość oraz poczucie bycia na straży. Roczny wpływ, który ustanowił z majątku swojego syna był o 500 dirhamów mniejszy niż od innych emigrantów. Jego usprawiedliwieniem było to, że skoro ktoś migrował do Medyny w towarzystwie rodziców, jego stopień powinien być niższy w porównaniu z tymi, którzy emigrowali dobrowolnie.

596. ‘Attiyah bin ‘Urwah As-Sa’di (niech Allah będzie z niego zadowolony) relacjonował: Wysłannik Allaha (pokój z Nim) powiedział: „Nikt nie zdobędzie kompletnej prawości, dopóki nie porzuci (pewnych) rzeczy bez zarzutu (ale wątpliwych), aby pozostać na straży przed tym, co niedopuszczalne.” (At-Tirmidhi)

Tłumaczenie: Maja Mamy

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.