Radzenie sobie z depresją w Koranie

DLACZEGO ZOSTAŁEM PODDANY TESTOWI?

Koran odpowiada: 

{Czy ludzie sądzą, że pozwolimy im powiedzieć: „Uwierzyliśmy!” – i nie będą poddani próbie?

Przecież doświadczyliśmy tych, którzy byli przed nimi. A Bóg na pewno zna tych, którzy mówią prawdę, i On zna kłamców!} [Koran, 29:2-3]

DLACZEGO NIGDY NIE DOSTAJĘ TEGO CZEGO CHCĘ?

{Być może, czujecie wstręt do jakiejś rzeczy, choć jest dla was dobra. Być może, kochacie jakąś rzecz, choć jest dla was zła. Bóg wie, ale wy nie wiecie!” [Koran, 2:216]

DLACZEGO JESTEM OBCIĄŻONY W TEN SPOSÓB?

{Bóg nie nakłada na duszę niczego więcej nad jej możliwości. Dla niej będzie to, co dla siebie zyskała; i przeciwko niej będzie to, co ona zyskała!} [Koran, 2:286]

{Obok trudności jest łatwość! Zaprawdę, obok trudności jest łatwość!} [Koran, 94:5-6]

CZEMU TRACĘ NADZIEJĘ?

{I nie słabnijcie, i nie smućcie się; wy będziecie górą, jeśli jesteście wierzącymi!} [Koran, 3:139]

JAK MOGĘ TEMU STAWIĆ CZOŁA?

{O wy, którzy wierzycie! Bądźcie cierpliwi i współzawodniczcie w cierpliwości! Bądźcie wytrwali i bójcie się Boga! Być może, będziecie szczęśliwi!} [Koran, 3:200]

{Proście o pomoc w cierpliwości i w modlitwie! Zaprawdę, to jest trudna rzecz, ale nie dla ludzi pokornych,} [Koran, 2:45]

CO DOSTANĘ ZA TO WSZYSTKO?

{Zaprawdę, Bóg kupił u wiernych ich dusze i ich majątki, w zamian za co otrzymają Ogród.} [9:111]

NA KIM MOGĘ POLEGAĆ?

{jeśli oni się odwrócą, to powiedz: ” Wystarczy mi Bóg! Nie ma boga, jak tylko On! Jemu zaufałem! On jest panem tronu wspaniałego!”} [Koran, 9:129]

ALE JA JUŻ NIE MOGĘ WIĘCEJ ZNIEŚĆ!

{Nie powątpiewajcie w dobroć Boga! Zaprawdę w dobroć Boga powątpiewa tylko lud niewiernych!”} [Koran, 12:87]

{Powiedz: „O słudzy moi, którzy wykroczyliście przeciwko sobie samym, nie traćcie nadziei w miłosierdzie Boga! Zaprawdę, Bóg przebacza grzechy w całości. Przecież On jest Przebaczający, Litościwy!} [Koran, 39:53]

 

Tłumaczenie: Izabela Sanak

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.