Przeniesienie zmarłego na cmentarz

 

1. Jeśli ludzie biorący udział w przenoszeniu zmarłego zachowują się w nieodpowiedni sposób (lamentują, podnoszą głos itd.), zabronionym jest naśladowanie ich.

Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam) zabronił podążania za procesją pogrzebową, której towarzyszyły lamentujące kobiety. Ibn Madża.

2. Zbiorowy zikr, to innowacja.

3. Należy przenieść zmarłego, najszybciej jak jest to tylko możliwe.

Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam) powiedział: Jeśli zmarły był prawym człowiekiem, wtedy pragnie by został pochowany jak najszybciej, tak więc powinniście przenieść go jak najszybciej. Jeśli zmarły był złym człowiekiem, to również powinniście się spieszyć, by jak najszybciej się go pozbyć. Al-Buchari i Muslim.

4. Można iść z przodu, z tył i z boku pochodu.

Abu Salim przekazał, że widział Prorok (sallallahu alayhi wa salam), Abu Bakar i Umara idących z przodu pochodu. Ahmad, Abu Daud, an-Nasai i at-Tirmizi.

5. Zmarły nie powinien być przewożony samochodem.

– Jest to element tradycji nie-muzułmańskiej.

6. Nie powinno się wstawać dla okazania szacunku zmarłemu.

– Na początku Prorok (sallallahu alayhi wa salam) i Jego Towarzysze wstawali dla okazania szacunku zmarłemu, później zwyczaj ten został zniesiony.

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.