Przed snem

1.Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiim. Qul: hułallaahu Ahad, Allahus-Samad, lam jalid ła lam juulad. Ła lam jakullahu kufułan Ahad. 

W imię Allacha, Najbardziej Łaskawego, Najbardziej Miłosiernego. Mów: On jest jedynym Bogiem. Samowystarczalnym władcą, którego potrzebuje każde stworzenie, któremu nikt nie jest w stanie dorównać.
(al-Buchari, cf. al-Asqalani Fath al-Bari 9/62, Muslim 4/1723)


 

2.Allaahumma qinii `adaabaka jauma tab`athu `ibaadaka 

Boże, uchroń mnie przed karą w dniu, w którym wskrzesisz swoich niewolników.
(Abu Dauud 4/311, al-Albani Sahih at-Tirmidhi 3/14)


 

3.Bismika Allaahumma amuutu ła ahjaa. 

W imię Allacha umieram i żyję.
(al-Asqalani, Fath al-Bari 11/113, Muslim 4/2083)


 

4.Subhaan Allaah, Łal-hamdu lillaah, Łallaahu Akbar.

Chwała Allachowi ( x 33); Sława Allachowi (x33), Allach jest Największy ( x 34).
(al-Buchari, cf al-Asqalani, Fath al-Bari 7/71, Muslim 4/2091)

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.