Prawa niemuzułmanów w islamie

Prawa niemuzułmanów w islamie: Podstawowe zasady w Islamie (część 1/13)

PRAWA NIEMUZUŁMANÓW W ISLAMIE (część 1/13): Podstawowe zasady w Islamie

Opis: Zasady Islamu, które zapewniają ogólne prawa niemuzułmanom.                                          

Imam Kamil Mufti (pierwotnie przez- Dr. Saleh al-Aayed) 03.07.2006 (ostatnia modyfikacja- 04.01.2015)

Wstęp

Islam jest religią miłosierdzia skierowanego zarówno do Muzułmanów jak i do niemuzułmanów. Prorok Muhammad został opisany w Koranie jako miłosierdzie przez wzgląd na przesłanie jakie przyniósł dla ludzkosci:

„Wysłaliśmy cię [Muhammadzie] jedynie jako miłosierdzie dla światów.’’ (Koran, 21:107)

Gdy ktoś analizuje prawodawstwo Islamu z otwartym umysłem, Miłosierdzie wspomniane w tym wersecie na pewno stanie się widoczne. Jednym z aspektów stanowiącym przykład tego Miłosierdzia jest sposób, w jaki prawodawstwo Islamu traktuje ludzi innych wyznań. Tolerancyjna postawa Islamu wobec niemuzułmanów, bez względu na to czy przebywają w swoich własnych krajach czy na ziemiach należących do Muzułmanów, może być wyraźnie ujrzana poprzez wgląd w historię. Fakt ten nie jest stwierdzony tylko przez Muzułmanów, lecz jest potwierdzony także przez wielu niemuzułmańskich historyków. Patriarcha Ghayto napisał:

„ Arabowie, którym Pan dał kontrolę nad światem, traktują nas jak wiecie; nie są wrogami Chrześcijan. W rzeczywistości pochwalają naszą wspólnotę i traktują naszych księży i świętych z godnością i oferują pomoc kościołom i klasztorom.’’ [1]

Will Durant napisał:

„W czasie kalifatu Ummajada, narody, z którymi zawarto porozumienie, Chrześcijanie, Zaratustrianie, Żydzi i wyznawcy Sabianizmu- wszyscy cieszyli sie tolerancją, której nie znajdujemy nawet dzisiaj w krajach chrześcijańskich. Mieli wolność do praktykowania obrządków swojej religii, a ich kościoły i świątynie zostały zachowane. Cieszyli sie autonomią w podleganiu religijnym prawom i sądom.’’ [2]

Te sprawiedliwe stosunki pomiędzy Muzułmanami i ludźmi innych wyznań nie były owocem polityki prowadzonej przez muzułmańskich władców, lecz byly bezpośrednim wynikiem nauk Islamu, który głosi, że ludzie innych religii są wolni w praktykowaniu własnej wiary, a akceptacja Islamu może być wynikiem tylko własnego wyboru. Bóg mówi w Koranie:

                                         ‘’Nie ma przymusu w religii…” (Koran, 2:256)

Islam nie tylko nakazuje, aby innowiercy mieli zapewnioną wolność do praktykowania swojej wiary, ale także wymaga, żeby byli traktowani sprawiedliwie jak każdy inny człowiek. Prorok ostrzegł nas przed jakimkolwiek wykorzystywaniem czy znieważaniem niemuzułmanów w islamskim społeczeństwie:

„Strzeżcie się! Ktokolwiek jest okrutny i srogi w stosunku do mniejszości niemuzułmańskiej, ktokolwiek ogranicza ich prawa, obciąża ich bardziej niż są w stanie udźwignąć lub bierze cokolwiek od nich wbrew ich woli, poskarżę na niego w Dniu Sądu Ostatecznego.’’ (Abu Dałud)

Jakże daleko posunięty jest ten sposób postępowania w porównaniu do większości obecnych nacji, które aż do dzisiaj tłumią nie tylko prawa obcych religii, ale także prawa obcych ludzi i ras! W czasie, gdy Muzułmanie byli torturowani na śmierć w ówczesnej pogańskiej Mekce, Żydzi byli prześladowani w chrześcijańskiej Europie, a różne narody były podbijane z powodu ich specyficznej rasy lub klasy społecznej, Islam wzywał do sprawiedliwego traktowania wszystkich ludzi, bez względu na wyznanie czy rasę, z powodu jego miłosiernych zasad, które dały ludzkości prawo do ich człowieczeństwa.

_____________________________________

[1].Arthur Stanley Tritton : ‘’The People Of The Covenant In Islam’’, str. 158.                                                                

[2].Will Durant : ‘’The Story Of Civilization’’, tom 13, str. 131-132.

Tłumaczenie: Siostra Renata

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *