Małżeństwo

Pierwszeństwo pomiędzy matką a żoną

Kto ma pierwszeństwo dla muzułmanina: matka czy żona?

 

Wszelka chwała należy się Allahowi

Wśród muzułmanów, pierwszeństwo dane jest matce, biorąc pod uwagę to, co odnotowano w hadisie, w którym mężczyzna powiedział do Proroka (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim): Proroku Allaha! Kto spośród ludzi bardziej zasługuje na lepsze traktowanie? On odpowiedział: “Twoja matka.” Mężczyzna zapytał “Kto potem?”. Prorok odpowiedział: “Twoja matka.” Mężczyzna zapytał po raz trzeci: “Kto potem?”.  I Prorok jeszcze raz powtórzył: “Twoja matka.” Kiedy mężczyzna znów zapytał: “Kto potem?” – Prorok odpowiedział: “Potem twój ojciec.”

(przekazane przez Bukhari, 5514 i Muslim, 4621).

Tymczasem żona ma pierwszeństwo w odniesieniu do wydatków. Jeśli mężczyzna nie może pokryć niezbędnych wydatków dla matki i żony jednocześnie, z powodu jego ubóstwa, żona ma wówczas pierwszeństwo.

Muzułmanin powinien dać każdemu jego prawa i pomóc uciśnionym. Jeśli jego matka popełniła niesprawiedliwość wobec jego żony, musi on dążyć do oddalenia niesprawiedliwości w piękny sposób. Allah Najwyższy wie najlepiej.

Szejk Muhammed Salih Al-Munajji

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *