Orzeczenie w sprawie przeszczepu narządów

Czy wolno dawać lub odbierać narządy, ponieważ nie widziałem żadnego bezpośredniego zakazu przeszczepów narządów w Koranie?

 

Odpowiedź:

Chwała niech będzie Allahowi.

 

Temat ten jest jednym z tematów, które są badane przez Islamską Radę Fiqh (Majma 'al-Fiqh al-Islami), która wydała następujące fatwy:

1 – Dozwolone jest przeszczepienie narządu z jednej części ciała osoby na drugą, o ile osoba uważnie upewnia się, że korzyści z tej operacji przeważają nad szkodą, jaka może z niej wynikać i pod warunkiem, że jest to zrobione aby wymienić coś, co utracono, lub przywrócić jego wygląd, regularną funkcję,aby naprawić błędy lub zniekształcenia, które powodują fizyczne lub psychiczne cierpienie.

2 – Dozwolone jest przeszczepianie narządów z ciała jednej osoby na drugą, jeżeli jest to organ, który się regeneruje, jak skóra lub krew, warunkiem jest to, że dawca jest dojrzały i rozumie, co robi i że wszystkie inne odnośne shar’ia warunki są spełnione.

3 – Dozwolone jest użycie części organu, który został usunięty z powodu choroby, żeby dać korzyść innej osobie, na przykład za pomocą rogówki oka usuniętej przez chorobę.

4 – Haraam jest brać narząd, od którego zależy życie, na przykład od serca żywej osoby do przeszczepienia na inną osobę.

5 – Haraam jest branie organów od żywej osoby, może to upośledzić istotną funkcję życiową, chociaż samo jego życie może nie być zagrożone, na przykład usunięcie rogówki obu oczu. Jednak usunięcie narządów, które doprowadzą do jedynie częściowego upośledzenia, jest kwestią, która wciąż jest przedmiotem dyskusji naukowej.

6 -Dozwolone jest przeszczepienie narządu od zmarłej osoby, na rzecz żywej osobie, której życie zależy od otrzymania tego organu lub której funkcje życiowe zostały naruszone, pod warunkiem, że pozwolenie zostanie wydane przez osobę przed śmiercią lub przez jego spadkobierców, albo przez przywódcę muzułmanów w przypadkach, gdy tożsamość zmarłej osoby jest nieznana lub nie ma spadkobierców.

7 – Należy dołożyć starań w celu zapewnienia, że ​​istnieje odpowiednia zgoda na przeszczep narządów w przypadkach opisanych powyżej, pod warunkiem, że nie wiąże się to z zakupem lub sprzedażą narządów. W żadnych okolicznościach nie wolno handlować ludzkimi narządami,ale kwestia, czy beneficjent może wydawać pieniądze na uzyskanie organu, którego potrzebuje, czy też wyrazić swoją wdzięczność, jest kwestią, która wciąż jest przedmiotem debaty naukowej.

8 – Wszystko inne niż opisane powyżej scenariusze wciąż jest przedmiotem debaty naukowej i wymaga dalszych szczegółowych badań w świetle badań medycznych i orzeczeń shar’i.    

 Allah wie najlepiej.

Tłumaczenie: Julia Lazareva Michalska

Źródło: islamqa

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.