Odwiedzając chorego

1.Laa ba`sa tahuuran in szaa Allah

Nie smuć się, z wolą Allacha będzie to dla Ciebie oczyszczenie.
(al-Buchari 4/119)


 

2. As`alullaahal-Adhiim Rabbal-`Arszil-Adhiim an jaszfijaka. 

Proszę Wszechmogącego Allacha, Władcę wspaniałego tronu, aby poprawił Twe zdrowie. (x 7 po arabsku)
(at-Tirmidhi, Abu Dauud)

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.