Objawienie Koranu przynosi dwoje, zarówno Dobrą Wadomość jak i Ostrzeżenie

Na wstępie tego Tafsiru, wspomnieliśmy, że Allah Wychwala Swój Majestat na początku i końcu sprawy, On jest Tym, by być wychwalanym we wszystkich okolicznościach, wszelka chwała i podziękowania należne są Jemu, na początku i na końcu. On Wychwala Swój Majestat i objawienie Jego Potężnej Księgi Swojemu Szlachetnemu Wysłannikowi Muhammadowi (pokój i błogosławieństwo Allah z nim), który jest największym błogosławieństwem, jakie Allah zesłał dla ludzi tej ziemi. Poprzez Koran, On wyprowadza ich z ciemności do światła. On uczynił tę Księgę prostą, nie zniekształconą ani nie chaotyczną. Wyraźnie prowadzi do prostej drogi, jasnej i oczywistej, dając ostrzeżenie dla niewiernych i dobrą nowinę wierzącym.

.
To dlatego Allah mówi:
„i nie uczynił w niej żadnej krzywizny!” – co oznacza, że nic w niej nie jest przeinaczone lub mylące.
.
On uczynił ją wyważoną i prostą jak On powiedział:
„Księgę prostą” – bez żadnej krzywizny.
.
„aby ostrzegała przed strasznym nieszczęściem od Niego”– znaczy do tych, którzy sprzeciwiają się Jego Prorokowi i nie wierzą w Jego Księgę, On daje ostrzeżenie o ciężkiej karze śpieszącej w tym świecie i opóźniającej się do Życia Przyszłego.
.
„od Niego” – oznacza, od Allah. Nikt nie może karać jak On karze i nikt nie jest silniejszy i bardziej wiarygodny niż On.
.
„i zwiastowała wiernym, którzy czynią dobre dzieła” – oznacza tych, którzy wierzą w ten Koran i potwierdzają swoją wiarę prawymi uczynkami.
.
„że czeka ich piękna nagroda.” – znaczy piękna nagroda od Allah.
.
„Oni tam będą przebywać na wieki” – oznacza, sposób w jaki Allah ich wynagrodzi, będzie to Raj, gdzie będą żyć wiecznie.
.
„na wieki” – oznacza na zawsze, nigdy nie kończące się lub którego egzystencja trwać będzie zawsze.
.
„i aby ostrzegała tych, którzy mówią: „Bóg wziął sobie syna.” Ibn Ishaq powiedział: „To są pogańscy Arabowie, którzy rzekli: „Czcimy aniołów, które są córkami Allah.’
.
„Ani oni nie posiadają o tym wiedzy,”– znaczy, te rzeczy które oni sfabrykowali i wytworzyli.
.
„ani ich ojcowie.”– co oznacza ich poprzedników.
.
„To słowo wielkiej wagi” – podkreśla to wagę i ogrom kłamstw, które wymyślili. Allah mówi:
„To słowo wielkiej wagi, które wychodzi z ich ust!” – co oznacza, że nie ma podstaw poza tym, co oni mówią, że nie mają dowodów na to oprócz własnych kłamstw i fałszerstw.
Dlatego Allah mówi: „Oni głoszą jedynie kłamstwo.”

 
Źródło: Tafsir Sury Al-Kahf (18) Imama ibn Katheer, edited by Islamfuture, strony 6-7
Tłumaczenie na język polski: Ania Iman Soliman
 

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.