„Nekar zapieczętowany” – Biografia Proroka Muhammada

Od autora

Chwała niech będzie Bogu, Który zesłał Swego Posłańca z drogą prostą i religią prawdy, by ta przeważyła nad wszelkimi innymi religiami, Który uczynił zeń świadka, przynoszącego dobrą nowinę, ostrzegającego, wzywającego do Boga – za Jego pozwoleniem – i jasne światło. Uczynił go dobrym wzorem dla tego, kto pragnie spotkania z Bogiem i przyjścia Dnia Sądu, oraz dla tego, kto często wspomina Boga. Boże, obdarz go pokojem, pobłogosław go, jego rodzinę, towarzyszy oraz wszystkich tych, którzy poszli jego śladami, aż do Dnia Sądu, i spraw, by wytrysnęły dla nich źródła miłosierdzia i szczęśliwości. Z wielką radością i satysfakcją przyjąłem nowinę o tym, że po konferencji poświęconej życiu Proroka (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo), która odbyła się w miesiącu rabi al-awwal 1396 roku hidżry w Pakistanie, Światowa Liga Muzułmańska ogłosiła w krajach świata muzułmańskiego konkurs na najlepszą pracę dotyczącą życia Prorok. Uważam, że studia nad żywotem Proroka przynoszą ogromne, wręcz nieopisane korzyści. Jeśli bowiem skrupulatnie przestudiujemy życie Proroka Muhammada – niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo – i dawany przez niego przykład, a następnie wyciągniemy wnioski, uświadomimy sobie, że jest to jedyne źródło szczęścia dla świata muzułmańskiego. Ku mojej wielkiej radości udało mi się wziąć udział w tym wspaniałym konkursie. Najpierw jednak zadałem sobie pytanie, czy jestem godzien tego, by rzucić światło na władcę pierwszych i ostatnich pokoleń (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo). Mimo moich wątpliwości doszedłem do wniosku, że będę bardzo szczęśliwym człowiekiem, jeśli uda mi się uszczknąć choć nieco z jego światła, bym nie spadł w ciemne otchłanie, bym był godnym członkiem jego społeczności i w takim stanie umarł, by Bóg przebaczył mi moje grzechy i pozwolił Prorokowi wstawić się za mną w Dniu Sądu. Przy pisaniu niniejszej pracy starałem się zachować odpowiedni jej rozmiar, unikając nadmiernego rozpisywania się, a z drugiej strony zbytniego skracania, które obniżyłoby jej wartość. Gdy napotykałem na duże rozbieżności w źródłach co do kolejności wydarzeń bądź szczegółów ich przebiegu, dokonywałem dodatkowych badań, a w tekście podawałem wersję najbardziej prawdopodobną. Niemniej jednak powstrzymałem się od podawania wszystkich dowodów, gdyż uczyniłoby to pracę zbyt długą. Przytaczałem je jedynie w wypadku, gdy ich brak mógłby wywołać zdziwienie czytelnika, bądź gdy większość innych badaczy opisujących dane wydarzenie podało wersję nieprawdziwą. Boże, o Ty, Który posiadasz Wielki Tron, obdarz mnie Łaską w tym życiu i w życiu ostatecznym, albowiem Ty jesteś Przebaczający i Kochający

Półwysep Arabski przed islamem

Pochodzenie Proroka Muhammada (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo) i jego rodzina

Od narodzin Proroka (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo) do Objawienia

Objawienie

Pierwszy etap okresu mekkańskiego – trudna droga misji

Drugi etap okresu mekkańskiego – misja jawna

Przyczyny wytrwałości i cierpliwości muzułmanów

Trzeci etap okresu mekkańskiego – głoszenie islamu poza Mekką

Podróż nocna

Pierwsza przysięga w Al-Akabie

Druga przysięga w Al-Akabie

Początki emigracji

Emigracja Proroka (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo)

Początki państwa muzułmańskiego

Początek walki

Między emigracją a bitwą pod Badr

Bitwa pod Badr

Między bitwą pod Badr a bitwą pod Uhud

Bitwa pod Uhud

Między bitwą pod Uhud a Bitwą Frakcji

Bitwa Frakcji [138] albo Bitwa Rowu

Od Bitwy Rowu do Hudajbija

Układ w Al-Hudajbija

Zapraszanie władców innych państw do islamu

Wojna z Żydami z Chajbaru i inne wyprawy wojenne po traktacie z Al-Hudajbija

Rekompensacyjna umra

Bitwa pod Muta i mniejsze kampanie przed powrotem muzułmanów do Mekki

Odebranie Mekki z rąk bałwochwalców

Bitwy pod Hunajn i At-Ta’if

Wyprawa Tabuk

Spojrzenie na ekspedycje wojskowe

Ludzie tłumnie przyjmują religię Boga

Sukces islamu

Pożegnalna pielgrzymka

Podróż do Boga

Żony Proroka (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo)

Opis Wysłannika Boga

 

 

 

 

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.