Muhammad

Mowa Pożegnalna Proroka Muhammada

Mowa pożegnalna ( arab. Khtbatul Wada’) odbyła się dziewiątego dnia dnia Thul Hijjah 10 A.H (632CE.) w dolinie Uranah Góry Arafat (w Mekce).

Po wychwalaniu Allah (Boga Jedynego), Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) powiedział:

„O, Ludzie, zaprawdę tak jak uważacie ten miesiąc, ten dzień oraz to miasto za najświętsze, tak samo uważajcie życie oraz własność każdego Muzułmanina za świętą (nienaruszalną). Oddajcie to co zostało wam powierzone do prawowitych właścicieli. Nie wyrządzajcie nikomu krzywdy by nikt wam nie wyrządził krzywdy. Pamiętajcie, iż spotkacie swego Pana, i że będziecie odpowiadać przed Nim za swoje czyny. Allah zabronił wam lichwy (arab. Riba), w związku z tym wszystkie zobowiązania z lichwy zostaną uchylone. Wasz kapitał jest dla was do zatrzymania. Nie będziecie wyrządzać nierówności, ani cierpieć z jej powodu. Allah zarządził, aby nie było żadnej lichwy, a wszelkie interesy z Al Abbas Ibn Abd Al Muttalib (wujem Proroka) zostają odtąd umorzone. Strzeżcie się Szatana, aby uchronić swoją religię. Szatan stracił całą nadzieję, że kiedykolwiek uda mu się z was zmylić w wielkich sprawach, więc strzeżcie się aby go nie słuchać w małych.

O Ludzie, to prawda, iż macie określone prawa względem waszych kobiet, ale i wasze kobiety mają określone prawa względem was. Pamiętajcie, że wzięliście je za swoje żony tylko za powiernictwem oraz zgodą Allah. Jeśli przestrzegają praw, to musicie im zapewnić żywność oraz odzież w życzliwości. Traktujcie kobiety życzliwie, ponieważ są one waszymi partnerkami i pomocnicami. A waszym prawem jest, aby wasze żony nie zawierały znajomości, z kimkolwiek kogo nie aprobujecie, tak by nie stały się nieczyste.

O Ludzie, zrozumcie dobrze moje słowa; czcijcie Allah (Jedynego Boga), odmawiajcie dziennie pięć modlitw (Salah), poście w miesiącu Ramadan, i dawajcie ze swojego dobytku na datek (Zakat). Wykonujcie pielgrzymkę Hadżdż, jeśli możecie sobie na to pozwolić finansowo.

O Ludzie, Wasz Bóg (Allah) jest Jeden, cała ludzkość jest od Adama, Arab nie ma przewagi nad nie-Arabem, a nie-Arab nie ma przewagi nad Arabem także biały nie ma przewagi nad czarnym, i czarny nie ma przewagi nad białym, z wyjątkiem pod względem pobożności i dobrych uczynków. Nauczcie się, że każdy Muzułmanin jest bratem drugiego Muzułmanina, albowiem wszyscy Muzułmanie są braćmi. To, co należy do Muzułmanina jest zabronione innemu Muzułmaninowi, poza tym, co on sam daje z własnej woli. Zatem nie bądźcie wobec siebie niesprawiedliwi. Pamiętajcie, iż pewnego dnia staniecie przed obliczem Allah i odpowiecie za swoje czyny. Więc uważajcie aby nie zboczyć z drogi prawdy po moim odejściu.

O Ludzie, po mnie nie przyjdzie już żaden Prorok czy Apostoł i nie będzie nowej wiary. Bądźcie więc rozsądni, o Ludzie, i zrozumcie słowa, które wam przekazuję. Pozostawiam po sobie pośród was dwie rzeczy, Koran i moje wyjaśnienie (Sunnę) – i jeśli będziecie za nimi podążać – nigdy nie zbłądzicie. Ci wszyscy, którzy mnie wysłuchali niechaj przekażą moje słowa innym, a ci znowu innym i niechaj ci ostatni zrozumieją moje słowa lepiej niż ci, którzy słuchają mnie bezpośrednio”.

Jako część tego kazania Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) wyrecytował zgromadzonym Objawienie od Allah (Boga Jedynego) które właśnie otrzymał:

„Tego dnia ci, którzy nie wierzą, utracili wszelką nadzieję z powodu waszej religii. Toteż nie lękajcie się ich, lecz bójcie się Mnie. Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię, wypełniłem Moją łaską względem was i wyznaczyłem dla was Islam jako religię…” (Koran 5:3)

Pod koniec mowy pożegnalnej Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) zapytał:

„O Ludzie, czy przekazałem wam dokładnie moje przesłanie?”

Tysiące pielgrzymów odpowiedziało „Na Allah, tak”, a oddźwięk słów przemierzał jak grzmot przez dolinę.

Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „O Allah bądź moim świadkiem, iż przekazałem twoje przesłanie twoim ludziom”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *