Mity na temat islamu. Co tak naprawdę wiesz ?

WPROWADZENIE

Islam jest jedną z największych religii na świecie, jednak również jedną z najbłędniej rozumianych. Z różnych powodów-ekonomicznych, politycznych, ze względu na stronnicze media lub strach przed ,,innymi” – na temat Islamu rozpowszechnionych zostało wiele mitów.Kluczem do  zrozumienia Islamu i muzułmanów jest odrzucenie stereotypów i zbadanie każdej sytuacji w oparciu o nauki Islamskie i autentyczne źródła.

 


 

MIT 1 – Muzułmanie nie podzielają dobrych i szlachetnych wartości nie muzułmanów

Niektórzy ludzie twierdzą, że wartości Islamskie są nie do pogodzenia z właściwymi wartościami ,,zachodnimi”. Takie stwierdzenia nie mogą być dalsze od prawdy. Muzułmanie pielęgnują szlachetne i uniwersalne wartości, takie jak:

* bycie uczciwym i sprawiedliwym;
* dotrzymywanie słowa;
* zezwalanie na wolność religijną;
* szanowanie rodziców, krewnych, sąsiadów i osoby starsze;
* bycie łaskawymi, hojnymi, dbanie o biednych i potrzebujących;
* unikanie kłamstw, oszukiwania, przeklinania i obgadywania innych;

Od muzułmanów wymagane jest wspieranie społeczeństwa oraz zachowanie się jak najlepiej i najbardziej moralnie.

,,Najlepsi z was to ci, którzy mają najlepsze maniery i charakter”- Prorok Muhammad (pokój z nim)

 


 

MIT 2 – Muzułmanie czczą nowego bożka zwanego Allahem

Słowo,,Allah” jest arabskim słowem oznaczającym po prostu Wszechmogącego Boga- ma ono obszerne znaczenie i wskazuje na jednego i jedynego Boga.

Arabskojęzyczni chrześcijanie i żydzi również używają słowa ,,Allah” w odniesieniu do Boga. Jednak choć muzułmanie, żydzi i chrześcijanie wierzą w tego samego Boga (Stwórcę), pojmują Go zupełnie inaczej . Na przykład muzułmanie odrzucają ideę, jakoby Bóg miał jakiegokolwiek partnera czy był częścią ,,Trójcy” i tylko Wszechmogącemu Bogu przypisują doskonałość.

,,Muzułmanie czczą tego samego Boga, którego czcili prorocy Noe, Abraham, Mojżesz i Jezus”

 


 

MIT 3- Islam zezwala na terroryzm

Media ogólnie ukazują każdego walczącego muzułmanina jako terrorystę, bez względu na to, czy walczy sprawiedliwie, czy niesprawiedliwie, czy jest gnębicielem czy gnębionym. Celowanie podczas wojny w niewinnych cywilów jest podłym czynem, którego Islam wyraźnie zabrania. W rzeczywistości muzułmanom nie wolno niszczyć niepotrzebnie nawet roślin i zwierząt, a co dopiero niewinnych ludzi. Jednak ważne jest rozróżnienie pomiędzy terroryzmem a uzasadnionym opieraniem się okupacji, gdyż są to dwie zupełnie różne rzeczy.

Koran wyraźnie pokazuje powagę zabicia niewinnej osoby i podkreśla wartość życia

,,Ten, kto zabił człowieka, który nie popełnił zabójstwa i nie szerzył zgorszenia na ziemi, czyni tak, jakby zabił wszystkich ludzi. A ten, kto ocala człowieka czyni tak, jak gdyby ocalił całą ludzkość”. Koran 5:32

 


 

MIT 4 – Islam gnębi kobiety

W Islamie kobiety i mężczyźni postrzegani są jak równi przed Bogiem, czyli oboje otrzymają takie
samo wynagrodzenie i poniosą taką samą odpowiedzialność za swoje czyny. Jedyną rzeczą , która różnicuje ludzi w oczach Boga, jest ich stopień pobożności.

,,Zaprawdę, najszlachetniejszy spośród was w oczach Boga to najbardziej bogobojny”. Koran 49:13

Werset ten dowodzi, że prawdziwy zaszczyt i status można osiągnąć nie ze względu na bycie bogatym czy biednym, białym czy czarnym, mężczyzną czy kobietą, ale ze względu na pobożność i bogobojność.

,,Allah, Stwórca obu płci, wyznaczył dla każdej z nich odrębne role i obowiązki, biorąc pod uwagę różnice pomiędzy nimi”

Kobietom przyznany został najwyższy szacunek i honor, jak prawo do jednakowych zarobków, do wyboru małżonka, zdobywania wiedzy, a także prawo do rozwodu i dziedziczenia.

Niestety, niektóre muzułmanki są gnębione i nie przestrzega się ich praw. Nie jest to wina Islamu.
Problemem jest to, że w niektórych krajach ludzie podążają za tradycjami i praktykami kulturowymi, które nie mają nic wspólnego z Islamem.

 


 

MIT 5 – Koran jest kolejną książką historyczną lub zbiorem poezji

Koran jest dosłownym słowem Boga Wszechmogącego, objawionym Prorokowi Muhammadowi (pokój z nim) poprzez anioła Gabriela. Jest on wyznacznikiem prawdy, zawiera wytyczne dla całej ludzkości co do sposobu życia. Koran wyznacza przestrogi od poprzednich pokoleń i historie Proroków, abyśmy  mogli uczyć się z ich doświadczeń. Dalej naucza nas o nas samych i naszym Stwórcy, a także o celu naszego istnienia, jakim jest uznanie Boga i oddawanie czci tylko Jemu. Bóg nie stworzył ludzi jedynie po to, by błąkali się bez celu. Testem czyjejś wiary jest używanie własnego intelektu, własnej woli i zdolności rozumowania, by rozmyślać i rozpoznawać znaki Boga z których największym jest Koran.

Koran zawiera w sobie wiele cudów, to też możemy nie mieć żadnych wątpliwości co do jego autentyczności.

Najlepszy sposób na odkrycie czym tak naprawdę jest Koran to przeczytanie go.

 


 

MIT 6 – Hidżab jest uciskiem

Muzułmanki chcąc przestrzegać zasad hidżabu muszą skromnie zakrywać swoje ciała ubraniami, które nie ukażą ich figury nie spokrewnionym z nimi mężczyznom. Jednak hidżab to nie tylko wygląd zewnętrzny;jest to także wspomniana mowa, skromność i dostojne zachowanie.

Choć hidżab przynosi wiele korzyści, najważniejszym powodem, dla którego muzułmanki go przestrzegają jest nakaz od Allaha (Boga), a On wie co  jest najlepsze dla Jego sług.

Hidżab umacnia kobietę, podkreślając jej wewnętrzne duchowe piękno, a nie jej powierzchowny wygląd. Daje kobietom wolność, by mogły być aktywnymi członkiniami społeczeństwa, zachowując jednocześnie swą skromność.

Hidżab nie symbolizuje ograniczenia, ucisku czy uciszania. Raczej strzeże  przed poniżającymi uwagami, niechcianymi zaczepkami i niesprawiedliwą dyskryminacją. Zatem następnym razem kiedy zobaczysz muzułmankę, wiedz, że zakrywa ona swój wygląd fizyczny, nie zaś swój umysł czy intelekt.

 


 

MIT 7 – Wszyscy muzułmanie to Arabowie

Tylko około 20% muzułmanów na świecie to Arabowie, co oznacza, że około 80% muzułmanów Arabami nie jest. Na przykład hinduskich i indonezyjskich muzułmanów jest więcej, aniżeli arabskich.

Islam uczy, że żadna jednostka nie jest lepsza od innej ze względu na rasę czy kolor i sprzeciwia się wszelkim formom rasizmu. Islam niesie uniwersalne przesłanie dla całej ludzkości, mianowicie, że człowiek może osiągnąć spokój i sukces jedynie poprzez uznanie i czczenie Jedynego Prawdziwego Boga.

 


 

MIT 8- Dżihad to terroryzm

Istotą dżihadu jest zmaganie i poświęcanie się dla religii w sposób zadowalający Boga.

Dosłownie oznacza ,,zmaganie i wysiłek” i może się odnosić do dążenia w czynieniu dobra, dawania jałmużny, albo przyłączania się do działań militarnych. Najbardziej popularną formą dżihadu jest dżihad militarny, który jest dozwolony, aby zachować dobro społeczeństwa, zapobiec gnębieniu i promować sprawiedliwość. Może być zarówno defensywny, jak i ofensywny, w zależności od okoliczności.

 


 

MIT 9 – Muzułmanie czczą Muhammada albo boga – słońce

Jeszcze innym mitem jest ten, jakoby muzułmanie oddawali cześć Prorokowi Muhammadowi (pokój z nim).

To zupełnie nie jest prawdą i łatwo to zdementować, przytaczając słowa Proroka (pokój z nim):

,,Nie wychwalajcie mnie nadmiernie, tak jak chrześcijanie wychwalali Jezusa, syna Marii. Ja jestem Jego (Boga) sługą, więc nazywajcie mnie sługą i wysłannikiem Boga”.

Islam naucza muzułmanów, by szanowali wszystkich Proroków i Wysłanników Boga, jednak szanowanie i miłowanie ich nie może oznaczać oddawania im czci.

Podobnie, twierdzi się, że muzułmanie czczą ,,boga słońce”, co jest całko-wicie błędne. Czczenie słońca, księżyca czy czegokolwiek innego poza Allahem jest w Islamie surowo zabronione:

,,Nie wybijajcie pokłonów ani słońcu, ani księżycowi! Wybijajcie pokłony przed Bogiem, który je stworzył-jeśli Jego czcicie.”  Koran 41:37

Islam uznaje całkowitą doskonałość, wspaniałość i wyjątkowość Boga, bez żadnych kompromisów. Jest On Najsprawiedliwszy i Najbardziej Miłosierny. Oddawanie czci wyłącznie Jemu jest najważniejszym wierzeniem Islamskim, co zostało powiedziane w wielu miejscach w Koranie.

 


 

MIT 10 – Islam zezwala na przymusowe małżeństwa

Małżeństwa aranżowane są praktyką kulturową dominującą w pewnych krajach na świecie.
Choć nie ograniczają się jedynie do muzułmanów, przymusowe małżeństwa zostały błędnie powiązane z Islamem.

W Islamie zarówno mężczyźni jak i kobiety mają prawo wyboru lub odrzucenia potencjalnego małżonka/małżonki, a jeśli przed zawarciem ślubu kobieta nie wyrazi zgody, takie małżeństwo postrzegane jest jako nieważne.

 


 

MIT 11 – Islam zmusza ludzi, by stawali się muzułmanami

Bóg mówi:

,,Nie ma przymusu w religii! Prawość wyróżniła się od nieprawości” Koran 2:256

Choć muzułmanie mają obowiązek szerzyć piękne przesłanie Islamu, nikt nie może zostać zmuszony do jego przejęcia.

Aby przyjąć Islam, człowiek musi- już z definicji- szczerze i dobrowolnie uwierzyć w Boga i być Mu posłusznym, nikt nie może (czy nie powinien) być zmuszany do przyjęcia Islamu.

Rozważ następujące kwestie:

* Indonezja ma najliczniejszą populacje muzułmańską, jednak nie stoczono tam żadnej walki, by zapanował tam Islam.

*Istnieje około 14 milionów arabskich chrześcijan- Koptów, którzy żyją w sercu Arabii od pokoleń.

* Islam jest obecnie jedną z najszybciej powiększających się religii w świecie zachodnim.

*Choć zwalczanie opresji i promowanie sprawiedliwości są wystarczającym
powodem, by toczyć dżihad, zmuszanie ludzi do przyjęcia Islamu powodem
takim nie jest.

* Muzułmanie rządzili Hiszpanią przez około 800 lat, jednak nigdy nie zmusili tamtejszych ludzi do zmiany wiary.

 


 

PODSUMOWANIE

Uczenie się o Islamie z niewiarygodnych źródeł bez weryfikacji jest niebezpieczne i prowadzi do nieporozumień. Nie wierz w mity i fałszywe informacje na temat Islamu- religii wyznawanej przez ponad ćwierć ludności na ziemi.

Czyż przewodnictwo dla całej ludzkości- przesłanie Islamu- nie zasługuje na to, by je rozważyć i zastanowić się nad nim ?

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.