Kobieta jako matka

Stary Testament w kilku miejscach zaleca delikatne traktowanie rodziców oraz potępia tych którzy tego zalecenia nie przestrzegają, przynosząc rodzicom smutek oraz okazując brak szacunku. 

„Ktokolwiek złorzeczy ojcu albo matce, będzie ukarany śmiercią: złorzeczył ojcu lub matce, ściągnął śmierć na siebie” (Księga Kapłańska  20:9)

oraz

„Mądry syn radością ojca, a matką gardzi syn głupi.” (Księga Przysłów 15:20)

Choć szacunek przynależny ojcu wzmiankowany jest w kilku miejscach np. „Syn mądry miłuje karcenie, naśmiewca nie słucha nagany.” (Księga Przysłów 13:1), o matce pisze się niewiele. Co więcej, odnosi się wrażenie, że nie przywiązuje się większego znaczenia do właściwego traktowania matki, osoby która tak wiele wycierpiała podczas porodu. Matkom nie przysługuje prawo dziedziczenia po dzieciach, przysługuje ono tylko i wyłącznie ojcom. [i]

Trudno jest mówić o Nowym Testamencie, jako o piśmie które nakazuje szacunek matce.  Wręcz przeciwnie odnosi się wrażenie, że Nowy Testament uważa łagodne traktowanie matek za przeszkodę stojącą na drodze do Boga.

Nowy Testament uczy, iż nikt nie może być dobrym chrześcijaninem, godnym uczniem Chrystusa, dopóki żywi jakąkolwiek niechęć do swojej matki. Przypisuje się Jezusowi następujące słowa:

„Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem.” (Ewangelia Łukasza 14:26)

Nowy Testament przedstawia jednak obraz Jezusa o obojętnym czy nawet lekceważącym  stosunku do matki. Na przykład, kiedy szukała go podczas kiedy nauczał tłumy, nie zatroszczył się aby wyjść i ją ujrzeć:

„Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. Odpowiedział im: Któż jest moją matką i /którzy/ są braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: Oto moja matka i moi bracia.  Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.” (Ewangelia Marka 3:31-35)

Można się spierać, że Jezus próbował podkreślić, iż więzi religijne są nie mniej ważne niż więzi rodzinne. Jednak, można tego dokonać w bardziej łagodny sposób.  Ten sam lekceważący stosunek przedstawiony jest kiedy Jezus odmówił poparcia wypowiedzi jednego z członków swego audytorium, błogosławiącego trud matki przy porodzie oraz karmieniu:

„Gdy Jezus to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je.” (Ewangelia Łukasza 11:27-28)

Jeśli matka w osobie dziewicy Maryi, była traktowana w tak niemiły sposób, jak jest to opisane w Nowym Testamencie, przez syna w osobie Jezusa Chrystusa, wówczas jak przeciętna matka – chrześcijanka powinna być traktowana przez swoich synów?

W islamie, honor i szacunek powiązany z macierzyństwem jest niezrównany. Koran kładzie ogromny nacisk na uprzejmość względem rodziców, jest to drugi obowiązek muzułmanina po oddaniu czci Bogu.

„I postanowił twój Pan, abyście nie czcili nikogo innego, jak tylko Jego; i dla rodziców – dobroć! A jeśli jedno z nich lub oboje osiągną przy tobie starość, to nie mów do nich słowa bez szacunku, i nie podnoś na nich głosu [ii], lecz mów do nich słowami pełnymi szacunku! Pochylaj ku nim skrzydło łagodności, przez miłosierdzie, i mów: 'Panie mój, bądź dla nich miłosierny, tak jak oni byli, wychowując mnie, kiedy byłem mały.” (Koran, 17:23-24)

Koran w kilku miejscach podkreśla ogromną odpowiedzialność i trud, jaki ponoszą matki rodząc oraz wychowując dzieci.

„I nakazaliśmy człowiekowi co do jego rodziców: – matka nosiła go pośród wielu trudów, a odłączenie jego nastąpiło po dwóch latach – 'Bądź wdzięczny Mnie [Bogu] i twoim rodzicom!'” (Koran, 31:14)

Wysoki status matki w islamie został elokwentnie przedstawiony przez proroka Muhammada (sallallaahu alayhi ła sallam):

„Mężczyzna przyszedł do Proroka Allaha (sallallaahu alayhi ła sallam) i powiedział: Proroku Allaha! Kto spośród ludzi jest moim najlepszym przyjacielem? On odpowiedział: „Twoja matka.” Mężczyzna zapytał „Kto potem?”. Prorok odpowiedział: „Twoja matka.” Mężczyzna zapytał po raz trzeci: „Kto potem?”.  I prorok jeszcze raz powtórzył: „Twoja matka.” Kiedy mężczyzna znów zapytał: „Kto potem?” – Prorok odpowiedział: „Potem twój ojciec.” [iii]

Spośród kilku zasad islamu, których muzułmanie wiernie przestrzegają do dnia dzisiejszego jest łagodne traktowanie matek. Honor, którym synowie i córki otaczają swoje matki jest wyjątkowy. Niesamowicie ciepłe relacje pomiędzy muzułmańskimi matkami i ich dziećmi, oraz głęboki szacunek, którym muzułmanie otaczają się nawzajem wciąż wzbudza zachwyca wśród mieszkańców Zachodu. [iv]


[i] Epstein, op. cit., p. 122.

[ii] J. Bielawski błędnie przetłumaczył znaczenie tego wersetu: „nie mów im 'precz!’ i nie popychaj ich”

[iii] Zrelacjonowane przez al-Buchaari (no.5971) oraz Muslim (7/2), przez Abu Hurayrah radiallaahu anhu.

[iv] Armstrong, op. cit., p. 8.


 

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.