Innowacje związane z pogrzebem

Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam) powiedział: Ten, który wprowadza innowacje w naszej religii, to to, co robi powraca z powrotem do niego (nie jest akceptowane przez Boga). Al-Buchari.

W innej wersji tego hadisu przekazanej w zbiorze Muslima (RH) Prorok (sallallahu alayhi wa salam) mówi: Ktokolwiek czyni cokolwiek nieopartego na naszej religii to jest to odrzucane.

Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam) powiedział: Obawiajcie się Allaha i bądźcie całkowicie posłuszni swoim przywódcom, nawet gdyby byli oni niewolnikami. Zaprawdę, ten spośród was, który będzie żył dłużej doczeka wielkiej niezgody, dlatego musicie przestrzegać mojej sunny i sunny prawowiernych Kalifów . Wystrzegajcie się wszystkich innowacji w religii, bowiem każda innowacja jest zbłądzeniem. at-Tirmizi.

I. Innowacje związane z okresem tuż przed śmiercią

1. Koran położony na głowie umierającego.

2. Puszczanie Koranu z nagrania/komputera/telewizora.

– również w czasie pogrzebu.

3. Zachęcanie umierającego do wypowiadania innych słów, niż ‘La illaha illa Allah’ (powinni być zachęcani jedyne do wypowiadania szahady).

4. Recytacja jedynie sury Jasin.

– Oparte jest to na bardzo słabym hadisie.

5. Ustawianie umierającego w kierunku Mekki.

II. Innowacje związane z okresem zaraz po śmierci

1. Uważanie zmarłego za nadżis (nieczystego).

2. Zabranianie miesiączkującym kobietom zbliżać się do zmarłego.

3. Niepracowanie przez dwa dni, po tym jak zobaczyło się zmarłego.

4. Kładzenie kwiatów na grobie.

– Jest to nie tylko innowacja, ale przyjmowanie tradycji nie-muzułmańskich.

Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam) powiedział: Ten kto naśladuje daną grupę ludzi, ten staje się jednym z nich. Abu Daud.

5. Powstrzymywanie się od jedzenia, aż do pogrzebu.

6. Wyrzekanie się przyjemności przez rok.

7. Zapuszczanie brody (jak oznakę żałoby, a nie podążania za sunną Proroka).

8. Nie jedzenie danych produktów spożywczych.

9. Ogłaszanie, że ktoś zmarł w czasie Khutby.

10. Recytowanie sury al-Fatiha.

III. Innowacje związane z obmyciem zmarłego

1. Recytowanie dhikr.

2. Używanie jedynie lampy oliwnej, do oświetlenia.

IV. Innowacje związane z całunem i procesją pogrzebową

1. Chowanie zmarłego w grobie, blisko Walego/Szejcha chcąc pozyskać od niego baraka.

– Jest to nie tylko innowacja, ale i kufr.

2. Wierzenie, że zmarli chwalą się między sobą swoimi całunami.

– Kaffan powinien być z dobrego materiału, ale nie może być zbyt drogi.

3. Kładzenie na całunie wersetów z Koranu.

4. Wkładanie do grobu turbanu szejcha.

5. Dokonywanie uboju dla zmarłego.

6. Urządzanie przyjęcia w domu zmarłego.

7. Przedłużanie pogrzebu.

V. Innowacje związane z modlitwą pogrzebową

1. Modlenie się za wszystkich ludzi, którzy zmarli w jakimś okresie czasu (np. danym tygodniu).

2. Modlenie się więcej niż raz.

3. Zdejmowanie butów.

VI. Innowacje związane z pogrzebem

1. Nawoływanie do modlitwy (Azan).

2. Mówienie do zmarłego i zachęcanie go by powiedział szahadę.

3. Układanie jedzenia na grobie.

4. Dawanie jałmużny w intencji zmarłego.

5. Układanie nad grobem kamieni/kamienia/tablicy itd.

VII. Innowacje związane z kondolencjami

1. Chodzenie i składanie kondolencji podczas pogrzebu.

2. Organizowanie spotkań w intencji zmarłego.

3. Ograniczanie kondolencji do trzech dni.

4. Recytowanie Koranu lub modlenie się nad grobem.

Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam) powiedział: „Cała ziemia jest meczetem (miejscem czci), poza grobami i toaletami”At-Tirmizi, Abu Daud, Ibn Madża.

5. Uznawanie za święte trawy i drzew na cmentarzu i w jego pobliżu.

6. Pielgrzymowanie/podróżowanie w celu odwiedzenia grobu.

– Nawet w celu odwiedzenia groby Proroka (sallallahu alayhi wa salam), możemy podróżować jedynie w intencji odwiedzenia jego meczetu.

7. Całowanie lub dotykanie grobu.

8. Budowanie wysokich grobów, ponad poziomem ziemi.

Ali bin Abi Talib powiedział do Abu al-Hadżdżadża al-Asadiego : Czy mam powierzyć ci obowiązek, który nałożył na mnie Prorok (sallallahu alayhi wa salam)? Zniszcz każdego bożka i posąg i zrównaj z ziemią każdy wzniesiony nagrobek. Muslim.

Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam) powiedział: „Zabraniam murowania grobów, siedzenia na nich, wznoszenia na nich pomników lub budowania wokół nich budynków” Muslim..

9. Zabronionym jest budowanie grobów w meczecie.

– Modlitwa w meczecie, w którym jest grób to grzech.

Umm Salama wspomniała w obecności Proroka (sallallahu alayhi wa salam) o kościele, który widziała w Abisynii, a który wypełniony był obrazami. Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam) powiedział: „Gdy prawy człowiek spośród nich zmarł, zbudowali świątynię na jego grobie i udekorowali ją tymi obrazami. Tacy ludzie (jako politeiści) są najgorszymi spośród stworzeń w oczach Allaha”Al-Buchari i Muslim.

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.