Hadis nr 4 z komentarzem Nawawi

W imię Allah Miłosiernego, Litościwego

.

Hadis 4: Uczynki są przez Ich Końcowe Działania

.

Na autorytecie Abdullah ibn Masuda (obu Allah był z niego zadowolony), który powiedział: Wysłannik Allah (pokój i błogosławieństwo Allah z nim), a on jest prawdomówny i wiarygodny, przekazał nam:
 
“Zaprawdę stworzenie każdego z was jest zbierane w łonie matki przez czterdzieści dni w formie kropli, potem staje się skrzepem krwi w okresie podobnym, a następnie kęskiem mięsa na okres podobny, wtedy jest wysyłany do niego anioł, który tchnie w niego życie i który jest wysyłany z nakazem w czterech sprawach: zapisaniem jego zaopatrzenia, jego długości życia, jego czynów, i czy będzie on szczęśliwy lub nieszczęśliwy (czy wejdzie lub nie wejdzie do Raju).
 
Na Allah, innego niż On nie ma boga, zaprawdę jedni z was wykonują działania ludzi idących do Raju, aż odległość między nim a Rajem będzie na wyciągnięcie ręki, i to co zostało im wcześniej zapisane dogania ich, i będą wykonywać czyny ludzi Piekła i w ten sposób wchodzą do niego; i zaprawdę niektórzy z was wykonują czyny ludzi Piekła, aż odległość między nimi a Piekłem będzie na wyciągnięcie ręki, i to co wcześniej zostało im przeznaczone dogania ich i wykonują oni uczynki ludzi Raju i w ten sposób wchodzą do niego.” [Bukhari i Muslim]
.
Komentarz. Podsumowanie.
Tłumaczenie Ibn Al-Id Daqiq komentarzu czterdzieści Hadis Imam al-Nawawi.
.
Ten hadis jest wśród wielu cudów w życiu Proroka (pokój i błogosławieństwo Allah z nim). Daje niezachwianą wiarygodność objawieniom słów Allah (Subhan wa Ta’ala): Koranowi.
Hadis ten podsumowuje życie człowieka z nicości, pokazując wczesne relacje między fizycznymi i duchowymi składnikami ludzkiej egzystencji, spotkanie między kawałkiem mięska (mudgha) nad którym duch (ruh) tchnie oddech. Człowiek musi poruszać się po przeznaczonym torze życia (Al Qadaa wal Qadar), przy stałym ryzyku wahania w swoich działaniach, ze znaczącymi konsekwencjami dla niego po powrocie do nicości w śmierci.
 
Hadis ten prezentuje składniki fizyczne i abstrakcyjne elementy człowieka przez jego opis etapów życia embrionu i wyjaśnienia przeznaczenia.
.
Dowód Prawdy
.
Narrator Abdullah ibn Mas’ud (radi Allahu anhu) zaczyna ten hadis komentarzem na temat prawdomówności Proroka (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) jako dowód autentyczności treści narracji. W czasach Proroka (pokój z błogosławieństwo Allah z nim), atrybut Al-Amin (godny zaufania) był powodem wiary dla jego zwolenników w przesłanie, które rozprzestrzeniał (głosił). W ostatnich czasach, potwierdzenie treści hadisów i Koranicznych tekstów dotyczących tej samej kwestii (rozdział 23 wers 14) w sposób opisany przez współczesną naukę powinien usunąć wszelkie wątpliwości w czyimkolwiek umyśle, co do autentyczności przesłania Islamu i jego posłańca.
.
Prawda za Widzialnym i Niewidzialnym
.
Możemy przystąpić do zbadania koncepcji Al-Qadaa Wal Qadar, czy przeznaczenia. Hadis mówi o duchowym spotkaniu pomiędzy kęskiem mięsa jak człowiek i aniołem, który przynosi dekret Allaha czterech najważniejszych rzeczy: prowizji, długości życia, czynów i siedziby w zaświatach: Raju lub Ognia Piekielnego.
 
Qadaa Wal Qadar podyktowane jest w „Lawh al-Mahfudh”, zachowanej tablicy gdzie Allah (Subhan wa Ta’ala) zapisał przeznaczenie jego stworzenia, i objawi się fizycznie w ciągu całego jego życia. Każdy człowiek będzie cieszyć się utrzymaniem, które Allah zarządził dla niego. Każdy będzie świadczył jak jego życie było spędzone. Dokładnie w momencie śmierci, to jest znów fizyczne zetknięcie jak dowiadujemy się z innych narracji, że człowiek zobaczy Anioła śmierci, kiedy przybywa zabrać jego duszę. Mimo że ta chwila jest bardzo fizyczna dla niego, nie jest w stanie podzielić się swoimi doświadczeniami, ani opowiedzieć ich innym ludziom. To ostatecznie prowadzi nas z powrotem do świata niewidzialnego – spotkania po śmierci.
To spotkanie zostało objawione Prorokowi (pokój i błogosławieństwo Allah z nim), który jest znany z mówienia tylko prawdy, i to dlatego wierzymy w to, co zostało mu dla nas przekazane – zarówno fizyczne i abstrakcyjne.
.
Widzialne kontra Niewidzialne
.
Hadis podsumowuje poprzez podkreślenie idei przeznaczenia. Wzmacnia ona w umyśle wierzącego cel objawienia w ogóle: w celu zilustrowania wielkości Allah (Subhan wa Ta’ala).
 
Człowiek zrobi tyle dobrego przez całe życie, a kiedy jest bliski śmierci, zmienia on swoje drogi i wykonuje czyny, które są charakterystyczne dla mieszkańców piekła i vice versa. Możemy postrzegać czyny jako dobre albo złe, ale intencja idąca za działaniem jest poza naszą percepcją. W istocie, dana osoba może wykonywać pozornie dobry uczynek, ale jeśli jego intencje nie są w porządku, może skończyć wśród przegranych. Niektórzy uczeni wzięli te słowa dosłownie. Wiemy zbyt dobrze poprzez nasze własne doświadczenia, że taka jest rzeczywistość ludzkiej natury: ludzie się zmieniają, jak mówią, z dnia na dzień! Historia drugiego kalifa Umara ibn al-Khattab (radi Allahu anu) jest złotym przykładem tej koncepcji. Zachowania jego wczesnego życia nie wskazywałyby, że będzie wśród dziesięciu którym obiecany został Raj.
.
Allah (Subhan wa Ta’ala) nie jest ograniczony czasem, ponieważ On (Subhan wa Ta’ala) stworzył umysł, który jest ograniczony przez czas. Musimy wiedzieć, że sposób, w jaki postrzegamy nasze życie {lata} nie są porównywalne do sposobu, w jaki jest widziany w oczach Allah (Subhan wa Ta’ala). On nie jest ograniczony granicami naszego rozumienia- On jest tak kompleksowy jak On pozwolił temu być. Jednak z Jego mądrości, On nie pozwolił nam się zanurzać się w tej abstrakcyjności. Dał dowód dla tej abstrakcyjnej prawdy {Al Qadaa wal Qadar) w przykładzie życia Proroka (pokój i błogosławieństwo Allah z nim).
.
Kilka lekcji
.
Hadis ten wprowadza pojęcie strachu i nadziei. Niech cię nie pokona strach w sprawach twoich dobrych uczynków jako dekretu Allah, jeden zły uczynek, który następuje, może je anulować. Odwrotnie, niech nadzieja owładnie tobą w sprawach twoich złych czynów, poprzez dekret Allah, jeden dobry uczynek, który następuje może oczyścić cię od ich szkodliwości.
 
Koncepcja Al Qadaa Wal Qadar nie ogranicza innych hadisów lub nie neguje tekstów Koranu, które nakazują wierzącemu nadal doskonalić swoje czyny z nadzieją na dobro w zaświatach. Jak opisano, koncepcja ta powinna pomóc nam zrozumieć wielkość Allah, Jego nieskończoną wiedzę i nasze ograniczenia.
Wreszcie, Hadis przedstawia dowody, które pomogą uczonym w fatwach w tak skomplikowanych zagadnieniach embrionalnych badań i innych kwestiach etycznych, takich jak aborcja. Ostateczna wiedza wszystkich rzeczy jest u Allah Jedynego, wszelka chwała należy się tylko Jemu.
_________________________________________________________________________
Tłumaczenie na język polski: Ania Iman Soliman
 

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.