Dżiny. Wywiad z egzorcystą [fragmenty]

Imię i Nazwisko: Abdullaah Mushrif al-‘Amree

Wykształcenie: Licencjat na Imaam Ibn Sa‘ood Islâmic University, specjalizacja Hadeeth

.

Czy mógłby Pan opisać swoją metodologię w leczeniu opętanych?

Po pierwsze trzeba rozumieć, że są dwa rodzaje napadów (sara’). Pierwszym rodzajem są napady mózgu, który może być jedynie leczony w szpitalu. Quran nie może tego wyleczyć. Przykładem tego jest przypadek kobiety, która przyszła do Proroka (salla Aallahu alejhi wa sallam) i poinformowała go, że ma napady podczas których jej części ciała są odkryte. On powiedział jej: „Jeśli chcesz , pomodlę się do Allah za ciebie lub jeśli chcesz możesz pozostać cierpliwa i Raj będzie twój.” Ona poprosiła Proroka (salla Aallahu alejhi wa sallam) o modlitwę, aby jej ciało nie odkrywało się, co Prorok uczynił. Drugim rodzajem są napady spowodowane opętaniem człowieka przez jinna. Czasem jest to z powodu obsesyjnej miłości jinna do człowieka, pragnieniem ukarania lub jedynie wystraszenia go, innym razem z powodu magii czy złego oka. Recytowanie Quranu nad nim raz, dwa, trzy lub więcej razy wyleczy go.

Czu używa Pan jakiegoś konkretnego wersu?

Nie ma specjalnych wersów oprócz ajah al-Kursi, al-Fatiha i mu‘awwidhataan (sura 113,114), co zostało wspomniane w bardzo mocnej tradycji Proroka (salla Aallahu alejhi wa sallam). Cały Quaran jest błogosławiony. Po recytacji, komunikuję się z jinnem, który powie na przykład: „Jestem zakochany w niej.”

Czy używa Pan jakiś innych dodatkowych technik razem z recytacją?

Tak. Niektóre jinny opuszczą człowieka jedynie po zbiciu. Ciągła recytacja jest wystarczająca, aby zmusić ich do komunikacji, jednak niektóre z nich będą komunikować się jedynie kiedy złapie się szyję tutaj (żyły szyjne). Następnie wyjawiają powód opętania przez nich człowieka, czy to jest z powodu miłości, magii czy złego oka. Prorok (salla Aallahu alejhi wa sallam) powiedział, że złe oko jest prawdziwe i przy udziale szatana. [Przekazane przez Aboo Hurayrah, skolekcjonowane przez al-Kaajee w jego Sunan, ale uznany za da‘eef przez al-Albaanee w Da‘eef al-Jaami‘ as-Sagheer, vol. 4, p. 76. no. 3906.] Następnie nakazuję jinowi, aby opuścił człowieka mówiąc mu, że to co zrobił jest opresją i zabronione w Quranie i Sunnie. Mogę zacytować Hadis Qudsi, w którym Allah mówi:

{O mój sługo, zabroniłem Sobie opresji i zabroniłem jej wśród was, więc nie uciskaj jeden drugiego.} [Przekazane przez Aboo Dharr i skolekcjonowany przez Muslim (Sahih Muslim, vol. 4, p. 1365, no. 6246).]

Oraz Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Opresja jest ciemnością w Dniu Sądu Ostatecznego.” [Przekazane przez al-Bukhaaree (Sahih Al-Bukhari, vol. 3, p. 376, ho. 627) i Muslim (Sahih Muslim, vol. 4, p. 1366, no. 6249).]

Jeśli mężczyzna jest opętany przez żeńskiego jinna z powodu miłości do niego, mówię jej, że jej zagarnięcie go jest opresją.

Czy żeński, muzułmański jinn może opętać ludzi?

Tak, żeńskie jinny mogą opętać muzułmanów i powodować napady. Mówię jinnowi, że jej opętanie nie jest wyrażeniem uczuć, ale szkodą i proszę ją, żeby odeszła i nie wracała. Mam jej przysięgę na Allah, że nigdy nie posiądzie mężczyzny czy kobiety muzułmanina w przyszłości. Jeśli jest niewierząca, zapraszam ją do Islamu. W rzeczywistości, pewna liczba z nich zaakceptowała islam ode mnie- Wszelka Chwała jest należna Allah- około 13 lub 14 Buddystów, Chrześcijan itd.

Czy żeński jiinn zawsze wstępuje w mężczyznę, a męski jinn w kobietę?

To jest najbardziej powszechne zjawisko. Mimo, że bardzo rzadko, ale męski jinn może też posiąść mężczyznę , prawdopodobnie tylko 10 % przypadków.

Jeśli żeński jinn przemawia, czy mówi męskim głosem?

Czasem mówi męskim głosem,a czasami żeńskim. W około 60% przypadkach, jinn komunikuje się głosem opętanej osoby.

Zauważyłem, że ma Pan ze sobą butelkę wody i oliwy. Jaki jest tego powód?

Wytłumaczę ci to: Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział:

„Jedz oliwę i namaszczaj siebie tym, ponieważ zaprawdę, to jest błogosławione drzewo.”  Hadis ten odnosi się do tego wersu:

{Bóg jest światłem niebios i ziemi. Jego światło jest podobne do niszy, w której jest lampa; lampa jest we szkle, a szkło jest jak gwiazda świecąca. Zapala się ona od drzewa błogosławionego – drzewa oliwnego, ani ze Wschodu, ani z Zachodu, którego oliwa prawie by świeciła, nawet gdyby nie dotknął jej ogień. światło na świetle!} [Quran 24:35].

[Hadis został przekazany przez ‘Umar i Aboo Usayd, skolekcjonowany przez at-Tirmidhee, uznany za autentyczny przez al-Albaanee w Saheeh al-Jaami‘ as-Sagheer, vol. 4, p. 167, no. 4374,]

Drzewo oliwne jest błogosławione przez Allah: {Na drzewo figowe i oliwkowe!} [Quran 95:1].

Recytuję niektóre wersy Quranu nad olejem i osoba pociera część swojego ciała tym olejem, co powoduje ból. Jeśli chodzi o wodę, również recytuję nad nią Quran i osoba wypija to. Jeśli osoba doświadcza stopniową poprawę – z Łaski Allah – to oczyszcza się, ponieważ jinn nie może wytrzymać kontaktu z Quranem. Jeśli osoba wypiła wodę i potarła ciało olejem i czuje się niespokojna i poirytowana, znaczy to, że jest opętana przez jinna. Ta metoda sprawdza się w przeważającej większości przypadków. Są inne metody również, ale najlepsza jest przez Quran.

Czy inne osoby pomagają Panu w przytrzymywaniu pacjenta?

Tak, jeśli człowiek jest opętany przez żeńskiego jinna –a żeńskie jiny są silniejsze niż 10 mężczyzn – potrzeba będzie przynajmniej 10 mężczyzn, aby go przytrzymać. Zdarzyło się ostatnio w moim domu kiedy wyrecytowałem nad jednym mężczyzną Quran, nagle stał się on bardzo silny. Zerwał się i około 10 mężczyzn musiało go trzymać. Jinny mają różną siłę, jedne są bardzo silne, a inne bardzo słabe.

Czy stosuje Pan związywanie sznurkami palców u rąk i nóg podczas leczenia?

Są takie przypadki, kiedyś przyszedł mężczyzna ze swoją żoną, informując mnie, że jest opętana przez jinna. Kiedy była w mojej obecności jinn od razu opuścił ją, ale po jakimś czasie wrócił. Tego typu jiny to maarij i jedynym sposobem, aby je złapać jest zawiązanie sznurkami. Następnie, powiedziałem mężowi, że jak jinn wróci to powinien zawiązać sznurek wokoło jej palców i przynieść z powrotem. W ten sposób jinn jest złapany i nie może uciec.

Jak palce są związywane?

Sznurek jest zawiązywany w około każdego palca osobno. Sznurki nie powinny być bardzo mocno zawiązane. Raz opętana kobieta została przyniesiona do mnie, jej palce były związane. Zacząłem recytować Quran nad nią aż jinn zaczął krzyczeć: „Przysięgam na Allah, że odejdę.” Powiedziałem: „Nie, spalę cię Quranem, Słowem Najwyższego Allah, nie pozwolę ci odejść. Zostałeś uwięziony przez Allah i następnie przeze mnie.” Jinn obiecywał cały czas, że odejdzie i nigdy nie wróci. W tym momencie rozwiązałem jej palce i jinn odszedł przez jej palce.

Czy zawsze odchodzą przez palce u rąk, czy mogą też przez palce u nóg?

Mogą przez oba. Okazjonalnie jinn może szukać pozwolenia na odejście przez oczy czy głowę. Mówię im nie, odejdź tędy i odchodzą przez miejsce jakie im wskazałem.

Czy następują jakieś znaki, które pokazują Panu poprzez którą część ciała odchodzą?

Tak. Ramie lub noga zaczyna się trząść, czasem lekko,a czasem gwałtownie, aż stopniowo zanika, co pokazuje, że jinn odszedł.

Jaki procent Pana pacjentów stanowią kobiety, a jaki mężczyźni?

Najpierw chciałbym podkreślić, że zaniechanie Quranu i Sunny, jest tym co powoduje, że są dotknięci opętaniem. Na przykład, kiedy spotkałem mężczyznę, który mówił, że czuje się zdołowany i znudzony życiem i następnie wyrecytowałem Quran nad nim, znalazłem żeńskiego jinna obecnego w nim. Kiedy zapytałem się, dlaczego go opętała, odpowiedziała, że: „On nie modli się.” Allah mówi prawdę:

{A ktokolwiek uchyla się od wspominania Miłosiernego, to przypiszemy mu szatana jako towarzysza;} [Quran 43:36]

{A kto odwróci się od Mojego napomnienia, ten, zaprawdę, będzie miał życie nędzne i My wskrzesimy go jako ślepego w Dniu Zmartwychwstania !} [Quran 20:124]

Kiedy jinn opuścił go, poradziłem pacjentowi, aby obawiał się Allah, wykonywał modlitwę o odpowiednim czasie i czytał Quran regularnie. Z wolą Allah nigdy nie wróci. Jeśli tego nie zrobi może po jakimś czasie wrócić. Odnośnie procentów pacjentów, to jest mniej więcej taki sam. Jakkolwiek, mam około 5% więcej kobiet niż mężczyzn.

Jakie korzyści uzyskuje jinn przez opętanie człwieka?

W przypadku żeńskiego jinna, który opętał mężczyznę z powodu zakochania, jinn może odbyć stosunek z tym mężczyzną podczas jego snu. Najczęściej występuje to podczas snu. W innym razie jinn nęka, przeszkadza człowiekowi bazując na tym, że jinn został wysłany poprzez magiczne zaklęcie lub z powodu rewanżu za szkodę, jaką dokonał człowiek jemu.

Czy jest jakieś szczególne miejsce w ciele, które jinn zajmuje?

W przypadku kobiet najczęściej zajmuje jej łono, a w przypadku mężczyzn najczęściej osadza się w klatce piersiowej.

Czy istnieją stopnie opętania?

Tak, istnieje kompletne i końcowe opętanie. Kiedy jinn najpierw wejdzie w ludzkie ciało, tylko częściowo zagarnia ludzkie ciało, potrzebuje więcej czasu, aby całkowicie opętać człowieka.

Z której części ciała jinny wstępują?

Najczęściej przez stopy.

Czy spotkał się Pan z przypadkiem, że więcej niż jeden jinn opętał jednego człowieka?

Podczas wielu okazji robiąc egzorcyzmy było jasne, że osoba posiada więcej niż jednego jinna. Po wyrzuceniu jednego, osoba nadal ukazywała oznaki opętania. Kiedy wyrecytowałem nad nią Quran, inna istota pojawiła się i przemówiła innym głosem, używając innego imienia.

Czy qariin (jinn towarzyszący) przydzielony każdemu człowiekowi od narodzin, może opętać, czy to inny jinn?

Nie, to jest inny jinn. Prorok (salla Allahu alejhi w sallam) powiedział o qariin, że krąży w żyłach, ale inny jinn zagarnia człowieka.

Czy jinn qariin szkodzi swojemu ludzkiemu towarzyszowi?

Czasem silnie podszeptuje, aby zboczył i zaniechał modlitwy, pamiętania Allah i pomagania potrzebującym.

Czy kiedykolwiek podczas egzorcyzmów jinn próbował Pana posiąść?

Nie, nigdy.

Czy wszyscy pacjenci, którzy przychodzą do Pana na egzorcyzmy rzeczywiście są opętani?

Nie, ale recytuję Quran nad każdym, choroba z biologicznego powodu może być wyleczona przez recytację Quranu, w zależności od poziomu wiary pacjenta. Towarzysze Proroka (salla Allahu alejhi wa sallam) recytowali al-Fatiha nad tymi ugryzionymi przez skorpiona i zostali oni uleczeni. Człowiek chory powinien szukać pomocy u Allah wierząc, że Allah objawił w Quranie lekarstwo. Powinien polegać na tym z mocną wiarą i szczerością, jak Ibn al-Qayyim powiedział: „Jeśli każdy chory człowiek wyrecytuje Quran nad sobą z mocną wiarą i szczerością, żaden chory nie pozostanie.”

Allah mówi:

{Jeślibyśmy objawili ten Koran na jakiejś górze, zobaczyłbyś ją pokorną, rozerwaną ze strachu przed Bogiem.} [quran 59:21]

{My zsyłamy poprzez Koran to, co jest uzdrowieniem i miłosierdziem dla wiernych;} [Quran 17:82]

{O ludzie! Przyszło do was napomnienie od waszego Pana; i uleczenie tego, co jest w piersiach, i droga prosta, i miłosierdzie dla wierzących.} [Quran 10:57]

Niektórzy z nich mają dolegliwości, które nie mogą zostać zdiagnozowane w szpitalu. Na przykład, Kiedy ktoś został dotknięty złym okiem, w szpitalu nie znajdą nic złego w nim. Inni mają choroby, które mogą być leczone medycznie. Nie każdy nad którym wyrecytowałem Quran został wyleczony. Polecam, żeby ci z fizycznymi dolegliwościami byli leczeni w szpitalu.

Czy naprawdę niepoczytalni/obłąkani ludzie przychodzili do Pana na leczenie?

Tak, przeważnie mówię im, że jeśli szpital zdiagnozował u nich dolegliwości i zidentyfikował ich przyczyny, to nie ma potrzeby, żeby przychodzili do mnie. Jednakże, jeśli szpital nie jest w stanie zidentyfikować przyczyny, spróbuję im pomóc. Czasem jinn powoduje, że człowiek zachowuje się w obłąkany sposób. Lepiej jest więc wyrecytować Quran nad nim, aby zobaczyć, czy rzeczywiście jest opętany. Był młody człowiek, którego leczyłem, był on leczony również w Szpitalu Psychiatrycznym Taa’if. Został on wyleczony przez mnie. Jego dolegliwości były spowodowane opętaniem przez jinna. Jinn mówił poprzez jego głos i nakazywał mu robić dziwne ruchy.

Jakie są znaki i symptomy opętania?

Najpierw zadaje pacjentom kilka pytań. Pytam się, czy mają depresję, bóle głowy, ciągłe ruchy ciała lub niepokojące sny. Jeśli tak, spędzają noc w moim domu i proszę ich, aby powiadomili mnie kiedy te dolegliwości wystąpią. Następnie recytuję Quran nad nimi, jeśli zaczną się trząść lub dziwnie oddychać kiedy recytuję, nadal recytuję aż zaczną krzyczeć i jinn zacznie komunikować się, pytam się, dlaczego przyszedł i jinn wyjawia powód, na przykład, magia, złe oko itp. Biorę od niego uroczystą przysięgę, że odejdzie i nie wróci. Następnie pacjent czuje, że jego wszystkie dolegliwości ustąpiły.

Czy zauważył Pan jakieś inne symptomy, jak dziwny sposób uśmiechania się lub nieprzyjemny zapach?

Tak, szczególnie ci dotknięci przez magiczne zaklęcie mają bardzo zły zapach. Innymi znakami są nieustanne ruchy i ból, który daje wrażenie przemieszczającego się po całym ciele. Kiedy recytuję oni krzyczą, mdleją lub drżą. Niektórzy pacjenci nie robią tych rzeczy i są wyleczeni jedynie poprzez recytację Quranu.

A co z tym małym chłopcem, który dopiero co został przyprowadzony do Pana?

Ten mały chłopiec ma problem z nogami. W czwartki i piątki jest w stanie chodzić dość normalnie, ale podczas pozostałych dni tygodnia nie jest w stanie chodzić. Ma bóle tutaj i tutaj (w jego udach i dolnej części ciała).

Czy powodem tego może być to, że nie lubi on szkoły?

Nie, on nie chodzi do szkoły. Wydaje mi się, a Allah wie lepiej, że może on być dotknięty złym okiem.

Czy mógłby Pan opisać kilka ostatnich przypadków opętania, które skutecznie Pan wyleczył?

Jest ich wiele, np.:

PRZYPADEK PIERWSZY

Była kobieta około 28 lat, która miała napady od czasu do czasu podczas dwóch lat. Czasami traciła świadomość. Za każdym razem kiedy miała atak, brali ją do szpitala, gdzie dostawała zastrzyk, wprowadzając ją w stan pod wpływem narkotyków. Około roku temu, miała bardzo silny napad i jej rodzina przyprowadziła ją do mnie o 10 w nocy. Powiedzieli mi, że szpital poinformował ich, że ma ona problem psychologiczny. Kiedy wyrecytowałem nad nią Quran stało się jasne, że była opętana i powodem tego była magia. Jinn, który ją opętał był Buddystą. Nie odpowiedziała od razu po recytacji, ale po naciśnięciu jej żył szyjnych. Jinn przedstawił się i poinformował nas o magiku, który wykonał zaklęcie i miejsce czaru.

Czy wierzy Pan we wszystko, co jiny mówią?

Nie można wierzyć we wszystko, co mówią, chyba że zostanie to potwierdzone. W tym przypadku znaleźliśmy urok w miejscu, o którym jinn nam powiedział. Od tego czasu nie miała więcej napadów.

PRZYPADEK DRUGI:

Około 6 miesięcy temu, mężczyzna przyprowadził swoją żonę i powiedział mi, że jego żona odmawia rozmawiania z nim. Stawała się wzburzona i przygnębiona za każdym razem, gdy się zbliżał do niej. Po wyrecytowaniu Quranu nad nią, pojawił się jinn i poinformował nas, że jej stan był wynikiem czarów i że urok jest zakopany w grobie jej ojca. Poszliśmy do grobu, wykopaliśmy i wyciągnęliśmy ten urok., który był zrobiony z jej włosów i z jej obciętych paznokci, następnie spaliliśmy to. Po tym została wyleczona- z Wolą Allah.


 źródło: “The Exorcist Tradition in Islaam” – Dr. Abu Ameenah Bilal Philips, 1997 Dar Al Fatah.

Autor: Izabela Sanak

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.