Czy są jakieś rodzaje owoców morza, których nie mogą jeść muzułmanie?

Pytanie:

Proszę , wybacz mi za moją ignorancję w tej sprawie. Jestem bardzo zainteresowany nauką o Islamie. Moje pytanie dotyczy zasad związanych z odżywianiem. Jakiego typu ryby i owoce morza są dozwolone?

Dziękuje za Twoją pomoc.

 

Odpowiedź:

Chwała niech będzie Allahowi,

Wśród błogosławieństw , którymi Allah nas obdarzył jest fakt, że uczynił On naszą religię łatwą dla nas  i nie uczynił jej zbyt trudnej , czy nie możliwej do praktykowania.

Pozwolił nam na wiele rzeczy, które były zabronione zgodnie z wcześniej objawionymi prawami. Allah powiedział (interpretacja znaczenia) : ” …Allah chce dać wam ulgę, a nie chce dla was utrudnienia…” [Al-Baqara 2:185].

W związku z tym wszystkie rodzaje jedzenia z morza są dozwolone, bez względu na to czy są to rośliny czy zwierzęta , żywe czy martwe. Allah powiedział ( interpretacja znaczenia) : ” Dozwolone wam jest polowanie na zwierzynę morską i żywienie się nią, jako zaopatrzenie dla was i dla podróżnych…” [Al-Maidah 5:96]. Ibn Abbaas powiedział : Sayduhu ( dosłownie polowanie, pogoń) odnosi się do tego, co zostało  wzięte z niego żywe i ta’aamuhu (dosłownie jedzenie) oznacza , cokolwiek zostało zabrane martwe.

Jest kilka rzeczy – niektóre rodzaje zwierząt morskich – które niektórzy uczeni wykluczają z pozwolenia powyżej. Są to :

– Krokodyle. Prawidłowy pogląd jest taki, że są one niedozwolone do jedzenia , ponieważ mają kły i żyją na lądzie – nawet jeśli spędzają dużo czasu w wodzie – więc następstwem tego jest powód dla którego są one niedozwolone ( jest to zwierze lądowe , które ma kły).

– Żaby. Nie jest dozwolone by je jeść , ponieważ Prorok ( pokój i błogosławieństwo Allaha niech będzie z Nim) zabronił ich zabijać , o czym jest mowa w hadisie Abd al Rahmaan ibn Uthmana , który powiedział ,że Wysłannik Allaha ( pokój i błogosławieństwo Allaha niech będzie z Nim ) zabronił zabijać żaby.

(relacjonowane przez Imaam Ahmad i Ibn Maajah; patrz także Saheeh al-Jaami , 6970).

Zasada jest, że wszystko co jest zabronione by zabijać , jest niedozwolone do jedzenia; jeśli jest dozwolone do jedzenia , jest także dozwolone by zabijać to.

Niektórzy uczeni wykluczają węże morskie , ale prawidłowy pogląd jest taki , że nie mogą one żyć w innym miejscu niż woda , więc jest dozwolone nam , by je jeść , ze względu na ogólny charakter aayah (wersetu Koranu) ( interpretacja znaczenia ): ” Dozwolone wam jest polowanie na zwierzynę morską i żywienie się nią, jako zaopatrzenie dla was i dla podróżnych…” [Al-Maidah 5:96].

– Wydry i żółwie . Prawidłowy pogląd jest taki , by być po bezpiecznej stronie , jest dozwolone ,żeby je jeść po prawidłowym uboju , ponieważ żyją one zarówno na lądzie i w morzu.  Zasada jest taka, że w przypadku zwierząt, które żyją zarówno na lądzie, jak i w morzu, przepisy dotyczące zwierząt lądowych powinny mieć pierwszeństwo, by być po bezpiecznej stronie , należy je odpowiednio zabić, z wyjątkiem krabów, których nie dotyczą te zasady,  pomimo , że żyją zarówno na lądzie, jak i na morzu, ponieważ nie mają krwi.

Wszystko, co może wyrządzić krzywdę jest niedozwolone jako jedzenie , nawet jeśli pochodzi z morza, ponieważ Allah powiedział ( interpretacja znaczenia) : ”Nie zabijajcie się! Zaprawdę, Bóg jest dla was litościwy!” [al-Nisa 4:29] i „…Nie rzucajcie się własnymi rękami ku zatraceniu! …” [Al-Baqara 2:195].

(Zobacz al-Mughni, 11/83; Haashiyah al-Rawd, 7/430; Tafseer Ibn Katheer, 3/197; and Ahkaam al-At’imah by al-Fawzaan).

Źródło: Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

Allah wie najlepiej.

Tłumaczenie: Agnieszka Midura

Źródło: islamqa

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.