Modlitwa

Czas modlitw – jak je określić

Czas modlitw

Każda modlitwa ma swój odkreślony czas, podczas którego musi zostać odprawiona. Koran wyznaczył czas modlitw w sposób dość ogólny, natomiastsunna go sprecyzowała. Allah objawił w Koranie:

„A kiedy zakończycie modlitwę, to wspominajcie Boga, stojąc, siedząc czy spoczywając na boku. Kiedy jesteście bezpieczni, odprawiajcie modlitwę! Zaprawdę, modlitwa dla wiernych jest przepisana w oznaczonym czasie!” [4:103]

Abdullah bin Amr rzekł, że Wysłannik Allaha powiedział: „Czas zuhr (modlitwy południowej) nastaje kiedy słońce mija zenit, do momentu, kiedy cień człowieka równa się jego długości, do rozpoczęcia czasu asr. A czas asr (modlitwy popołudniowej) trwa dopóki promienie słonecznie nie staną się żółte. Czas maghrib (modlitwy po zachodzie słońca) trwa do momentu, kiedy czerwony odblask promieni słonecznych nie zniknie z nieba. Czas isza (modlitwy nocnej) trwa do północy. Czas fadżr (modlitwy porannej) trwa od pierwszego momentu nastania świtu (i trwa) dopóki słońce nie zacznie się wznosić (ponad horyzont). Wstrzymajcie się od modlitwy, kiedy słońce przekracza horyzont, albowiem wznosi się pomiędzy dwoma rogami szatana”. [Hadis Muslim]  

Z powyższego hadisu, można wywnioskować że,  czasy modlitw wyglądają następująco:

  • fadżr– modlitwa poranna (2 rakaty) zaczyna się wraz z pojawieniem się „pierwszego brzasku” i trwa do momentu kiedy słońce zaczyna wschodzić tzn. przekraczać horyzont.
  • zuhr– modlitwa południowa (4 rakaty) zaczyna się jak słońce zejdze z zenitu, aż do czasu gdy cień jest tej samej długości co objekt
  • asr– czas modlitwy popołudniowej (4 rakaty) zaczyna się, kiedy cień przedmiotu staje się równy jego długości, po odjęciu długości cienia w południe

Warto także wspomnieć że modlitwy najlepiej wykonywać w ich wczesnym czasie, natomiast modlitwę `iszaa można opóźniać do jej ostatecznego czasu (Sahih Buchari i Muslim).

  • maghrib– modlitwa wieczorna (o zachodzie słońca, 3 rakaty) – zaczyna się, kiedy słońce zaczyna chować się za horyzont (zachodzi); trwa do zniknięcia z nieba czerwonej poświaty;
  • isza – modlitwa nocna (4 rakaty) zaczyna się, kiedy robi się całkowicie ciemno i trwa do połowy nocy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *