Co zostało wspomniane o zaletach tej Sury i pierwszych i ostatnich dziecięciu Ayah, które dają ochronę przed Dajjalem

.W Imię Allah Miłosiernego, Litościwego

.Tafsir Sury Al-Kahf (Księga 18)

.Która została objawiona w Mekkce

.
Co zostało wspomniane o Zaletach tej Sury i pierwszych i ostatnich dziesięciu Ayah, które dają ochronę przed Dajjalem
____________________________________________________________________________
Imam Ahmad odnotował, że Al-Bara’ powiedział: „Człowiek recytował Al-Kahf i było w domu zwierzę, które zaczęło reagować w bardzo nerwowy sposób. Rozejrzał się, i zobaczył mgłę lub chmurę ponad głową. Wspomniał o tym Prorokowi (pokój i błogosławieństwo Allah z nim), który powiedział: Trzymaj się recytacji tak i tak, bo to jest spokój który zstępuje kiedy ktoś czyta Koran lub z powodu czytania Koranu). Zostało to również odnotowane w Dwóch Sahih. Człowiekiem, który to recytował był Usayd bin Al-Hudayr, jak wcześniej wspomniano w naszym Tafsirze Sury al-Baqarah.
.
Imam Ahmad odnotował od Abu Ad-Darda’, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) powiedział: „Ktokolwiek zapamiętuje dziesięć Ayatów od początku Sury Al-Kahf będzie chroniony przed Dajjalem.”
Odnosząc się do wersji przekazanej przez At-Tirmidhi: „Ktokolwiek zapamiętuje trzy Ayaty od początku Sury Al-Kahf.” On powiedział, że jest on „Hasan Sahih”.
.
W swoim Mustadrak, Al-Hakim odnotował od Abu Sa’ida, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) powiedział: „Ktokolwiek recytuje Surę Al-Kahf w Piątek, będzie go oświetlać światłem od jednego Piątku do następnego.” Potem powiedział: „Ten Hadis ma łańcuch przekazu Sahih, ale oni (Al-Bukhari i Muslim) nie odnotowali go.”
.
Al-Hafiz Abu Bakr Al-Bayhaqi również odnotował to w swojej Sunan od Al-Hakim, następnie odnotował ze swoim łańcuchem przekazu, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) powiedział: „Ktokolwiek recytuje Surę Al-Kahf tak jak została objawiona, będzie ona światłem dla niego w Dniu Zmartwychwstania.”
.
W Imię Allah Miłosiernego, Litościwego
1. Chwała niech będzie Bogu, który zesłał Księgę Swojemu słudze i nie uczynił w niej żadnej krzywizny!
2. Księgę prostą, aby ostrzegała przed strasznym nieszczęściem, nadchodzącym od Niego, i zwiastowała wiernym, którzy czynią dobre dzieła, iż czeka ich piękna nagroda
3. – oni tam będą przebywać na wieki –
4. I aby ostrzegała tych, którzy mówią: „Bóg wziął Sobie syna. ”
5. Ani oni nie posiadają o tym wiedzy, ani ich ojcowie. To słowo wielkiej wagi, które wychodzi z ich ust! Oni głoszą jedynie kłamstwo!”
.
.
Źródło: Tafsir Sury Al-Kahf (18) Imama ibn Katheer, edited by Islamfuture, strony 1-6
Tłumaczenie na język polski: Ania Iman Soliman
 

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.