Co powinna robić osoba, która czuje że niedługo umrze?

 

1. Powinna ona zaakceptować wolę Allaha i pamiętać, że wszystko to co spotyka wierzącego, jest dla niego dobrem.

Wysłannik Allaha sallallahu alayhi wa salam) powiedział: Jak dobra jest sytuacja wierzącego, wszystko jest na jego korzyść a jest tak tylko w przypadku muzułmanina. Jeśli spotyka go dobro, jest za nie wdzięczny Allahowi to jest to dla niego dobre; a jeśli spotykają go nieszczęścia i znosi je cierpliwie, to jest to dla niego lepsze.

2. Powinna ona utrzymać równowagę między obawą przed karą, a nadzieją na nagrodę.

Zaprawdę, twój Pan jest szybki w karaniu! I, zaprawdę, On jest przebaczający, litościwy! Koran, 7:167.

3. Nie może ona, życzyć sobie śmierci.

Gdy Abbas cierpiąc z powodu śmiertelnej choroby, życzył sobie śmierci, Prorok (sallallahu alayhi wa salam) powiedział do niego: „Nie życz sobie śmierci, gdyż dzięki dłuższemu życiu będziesz mógł uczynić więcej dobra, za co otrzymasz większą nagrodę, a jeśli popadłbyś w grzech, miałbyś szansę okazać skruchę.”

4. Powinna ona w miarę możliwości naprawić szkody jakie wyrządziła za swojego życia (powinno się prosić o wybaczenie tych, których się obgadywało, oddać długi i skradzione przedmioty itd.).

Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam) powiedział: Czy wiecie kto jest (prawdziwym) bankrutem? Jest nim ten, który (w Dniu Sądu Ostatecznego) przychodzi z ilością dobrych uczynków, tak wielką jak wielka jest góra, ale nagrodę za nie wszystkie musi przekazać tym, których prawa naruszył.

5. Powinna ona spisać testament, który musi być dobrze chroniony.
Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam) powiedział: Muzułmanin, który ma coś do przekazania, musi spisać swój testament w okresie krótszym niż dwie noce.

6. Przy spisywaniu testamentu obecnych powinno być dwóch świadków.

Żądajcie świadectwa dwóch świadków spośród waszych mężczyzn! A jeśli nie będzie dwóch mężczyzn, to jeden mężczyzna i dwie kobiety mogą być świadkami, na których się zgodzicie; jeśli jedna z nich zbłądzi, to druga będzie mogła ją napomnieć. A świadkowie niech nie odmawiają, kiedy są wzywani! Koran, 2:282.

7. Powinna ona rozdzielić swój majątek postępując zgodnie z wytycznymi Koranu.

8. Fragmenty testamentu, sprzeczne z zasadami Islamu nie mogą zostać spełnione.

– Przykładowo nie można przekazać całego majątku dla meczetu, gdyż przynajmniej 2/3 należą się rodzinie.

9. Powinna ona wyraźnie zaznaczyć w swoim testamencie, że nie życzy sobie by po jej śmierci obchodzono się z jej ciałem w jakikolwiek sprzeczny z Islamem sposób.

Przykładowo:

– Autopsja jest Haram, jeśli nie ma powodów, by ją przeprowadzić.

– Tak samo Haram jest pochówek w trumnie. Mimo iż prawo polskie zabrania muzułmanom chowania ich zmarłych zgodnie z przepisami naszej religii, powinniśmy napisać że nie chcemy być pochowani w trumnie, gdyż dzięki temu oczyścimy się z tego grzechu.

Bóg nie nakłada na duszę niczego więcej nad jej możliwości. Koran, 2:286.

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.