Uncategorized

  • Uncategorized

    Cztery szkoły, ale jedna ummah

    Za czasów Muhammada (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) to on stanowił podstawowe źródło wiedzy na temat prawa muzułmańskiego. To on objaśniał wiernym Koran, analizował i komentował go, wyjaśniał wszystkie rzeczy bardziej szczegółowo, gdyż w Koranie podane były bardziej ogólnie. Towarzysze słuchali Proroka i pilnie uczyli się od niego. Jednak jak to bywa, część wiernych nie była w stanie sama stawiać pytania Prorokowi, gdy pojawiały się wątpliwości. Dlatego też, kiedy pojawiała się jakaś kwestia która wymagała rozstrzygnięcia, podejmowali się idżtihadu (wysiłek uczonych, by na podstawie dowodów z Koranu i Sunny wydać opinię w kwestii religijnej) na podstawie i w ramach znanych im regulacji prawa muzułmańskiego oraz ogólnych zasad islamu. Kiedy mieli okazję…