Tafsir. Sura an-Nahl 16:98

98. A jeżeli recytujesz Koran, to (najpierw) szukaj ucieczki u Boga przed przeklętym Szatanem.    Zgodnie z podstawowym rozumieniem tego wersetu, przed recytacją Koranu należy szukać ucieczki u Allaha – stąd najpopularniejsza modlitwa przed recytacją Koranu: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Wg informacji Abu Saida al-Khudri, takiej modlitwy najczęściej używał sam Prorok (choć nieraz recytował […]

Tafsir. Sura Al-Baqara 2:7

7.     Bóg nałożył na ich sercach pieczęć, zasłona jest na ich słuchu i na ich oczach; im przeznaczona jest kara straszliwa. Możliwe także rozumienie: Bóg nałożył na ich sercach i na ich słuchu pieczęć, zasłona jest na ich oczach; im przeznaczona jest kara straszliwa. (por. al-Dżasija 45:23) – taka jest opinia m.in. Mohammada […]