Opieka nad muzułmańskimi seniorami

Źródło Muzułmańskie czasopismo społeczno-kulturalne AS-SALAM „Opieka nad muzułmańskimi seniorami”, Ahmed Nezar Kobeisy, przekład Katarzyna Szczerek, kwartalnik nr 1 (32) 2015/1436. Zachęcam do zamówienie prenumeraty http://www.as-salam.pl/   Islam kładzie nacisk na to, by troszczyć się i szanować tych, którzy stoją u progu swojej ziemskiej podróży, co stanowi także naukę, jak powinno wyglądać godne szacunku pożegnanie. Ma […]

Cztery szkoły, ale jedna ummah

Za czasów Muhammada (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) to on stanowił podstawowe źródło wiedzy na temat prawa muzułmańskiego. To on objaśniał wiernym Koran, analizował i komentował go, wyjaśniał wszystkie rzeczy bardziej szczegółowo, gdyż w Koranie podane były bardziej ogólnie. Towarzysze słuchali Proroka i pilnie uczyli się od niego. Jednak jak to bywa, część wiernych […]

Jedność. Jesteśmy Jedną Społecznością (Ummah)

  Jednym z głównych czynników, które doprowadziły do powstania tej Ummy jest jej jedność i dlatego Islam zorganizował nasze życie w sposób, który utrzymuje tę jedność i rozwija ją. To jest Boskie Prawo „Jeśli jesteście zjednoczeni, staniecie się potężni”. Nie-muzułmanie odkryli to Boskie Prawo, zastosowali je, co z kolei prowadzi do ich wzrostu i siły. […]

Rosnąca tendencja, by piętnować muzułmanów jako niewierzących.

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!   Cała chwała przynależna jest tylko Bogu, Panu wszystkich światów, a pozdrowienia i honory niech spoczywają na najszlachetniejszym z Proroków i Posłańców, naszym Proroku Muhammadzie, oraz na jego Rodzinie i Towarzyszach! Zadziwiające zjawisko. Niewłaściwy osąd Ostatnimi czasy w społeczności muzułmańskiej rozpowszechniło się zjawisko określania innych wierzących muzułmanów jako niewierzących […]

Pojęcie braterstwa

Innym podstawowym elementem w systemie wartości Islamu jest wartość ludzkiego braterstwa. Wartość ta tkwi swymi korzeniami w tych samych zasadach, które zostały przedyskutowane w związku z pojęciem wolności i równości. Pomijając omówione pojęcia należy zauważyć, iż ludzkie braterstwo w Islamie wyrasta z niewzruszonej wiary w Jedność i Powszechność czczonego Allaha, w jedność rodzaju ludzkiego i […]