Bycie życzliwym dla niemuzułmanów, sura Mumtahina 60:8

{Bóg nie zabrania wam, abyście byli dobrzy i sprawiedliwi względem tych, którzy was nie zwalczali z powodu religii ani nie wypędzali was z waszych domostw. Zaprawdę, Bóg miłuje ludzi sprawiedliwych!}[Quran, Mumtahina 60:8] Ten werset obala błędne przekonanie, że islam promuje terroryzm i fanatyzm. Stwierdza jasno, że wersety odnoszące się do wojny i walki dotyczą tylko […]

Prawa niemuzułmanów w islamie (część 5/13)

Prawo do wolności w wierze I Opis: Islam daje innowiercom prawo do praktykowania swojej wiary. Historyczna analiza islamskiej zasady: „nie ma przymusu w religii”. Imam Kamil Mufti (pierwotnie przez- Dr. Salehal-Aayed) 17.07.2006 (ostatnia modyfikacja- 04.01.2015) Islam nie zmusza ludzi innej wiary do nawrócenia. Islam dał im całkowitą wolność do zachowania swojej wiary i nikt nie […]

Relacje muzułmanów z niemuzułmanami – jakie powinny być zgodnie z Koranem i sunną

Islam jest religią, która obejmuje każdą część ludzkiego życia ustanawiając dla nich określone wytyczne. Zalecenia te opierają się na głównej zasadzie, która idealnie komponuje się z podstawowymi regułami pozostałych aspektów życia człowieka i współgrając z nimi daje do zrozumienia, że jest tylko jeden Stwórca i jeden doskonały prawodawca. Podstawa ta zwykle funkcjonuje jako coś w rodzaju […]

Nie bierzcie za przyjaciół żydów i chrześcijan…

Krytycy islamu często przytaczają wersety z Koranu zakazujące muzułmanom brania za przyjaciół innowierców uważając, że jest to dowód na nietolerancje islamu. Jeszcze inni posuwają się dalej twierdząc, że są one sprzeczne z innymi wersetami nakazującymi tolerancję. Zarówno pierwszy, jak i drugi zarzut jest bezpodstawny i wynika z ignorancji. Al-Walaa wal-Baraa Wersety, które są najczęściej przytaczane […]