Haja – Nieśmiałość

Co oznacza wyraz Haja (w oryg. Haya)? Haja pochodzi od słowa Hajat które oznacza życie. Wrócimy jednak do tego tematu w późniejszej części niniejszego opracowania. Termin ten ma wiele znaczeń. W języku polskim może być przetłumaczony jako nieśmiałość, skromność, szacunek dla własnej osoby, wstydliwość, wstyd, honor. Właściwe znaczenie słowa haja zgodnie z naturą wiernego, odnosi […]

Aspekt Moralny Islamu

Islam został objawiony po to, by udoskonalić system moralny. Prorok (SAAWS) powiedział: Zostałem wysłany, by udoskonalić i dopełnić szlachetne cechy moralności. (Hakim) Każda dobra cecha jest przez islam wychwalana a każda zła jest potępiana. Allah mówi: Trzymaj się przebaczenia! Nakazuj dobro, a odsuwaj się od nieświadomych! (7:199) Pewnego razu Prorok (SAAWS) zadał swym towarzyszom pytanie, […]

Pojęcie życia

Życie jest wspaniałą demonstracją Bożej mądrości i wiedzy oraz żywym odbiciem Jego stworzenia i siły. On jest Dawcą i stworzycielem życia. Nic nie zostało stworzone przez przypadek i nikt nie stworzył sam siebie oraz kogoś jeszcze. Życie jest drogim i wspaniałym kapitałem. Żadna wrażliwa i normalna osoba nie zamierza go utracić przez przypadek. Również ci, […]