Niepokalane Poczęcie

Zdumiewającym jest fakt, że żydzi oraz niektóre “progresywne” ruchy chrześcijańskie negują istnienie niepokalanego poczęcia, ponieważ Stary Testament przepowiada: ““Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel.” (Księga Izajasza 7:14; Biblia Tysiąclecia tłumaczy słowa “Panna”, “Syna” oraz “Go” z dużej litery, chociaż pisane są one z małej […]

Kim był Jezus według faktów historycznych?

Kim był Jezus według faktów historycznych? To pytanie przez stulecia prześladowało i nadal prześladuje wszystkich, którzy pragną poznać jego osobę. Żydzi mają swój koncept, unitarianie swój, trynitarianie również. Wszystkie one są dobrze znane, jedynie konceptem, o którym niewielu posiada dziś wystarczającą wiedzę, jest spojrzenie na Jezusa z punktu widzenia islamu. Większość chrześcijan jest mile zaskoczona […]

Jezus Chrystus: Syn Boży?

Syn Boży, syn Dawida czy też Syn Człowieczy? Jezus jest zidentyfikowany jako “syn Dawida” czternaście razy w Nowym Testamencie, począwszy od pierwszego wersu (Ew. wg św. Mateusza 1:1). Ew. wg św. Łukasza notuje czterdzieści jeden pokoleń pomiędzy Dawidem a Jezusem, podczas gdy Ew. wg św. Mateusza wymienia tylko dwadzieścia sześć. Jezus, daleki potomek, może nosić […]

Kim był Prorok Jezus ﷺ

Jezus jest osobą kochaną i szanowaną przez miliardy ludzi na całym świecie, jednak wokół jego statusu jest spore zamieszanie. Zarówno muzułmanie jak i chrześcijanie darzą Jezusa wielkim szacunkiem, jednak mają na jego temat zupełnie inny pogląd. Czy był on Bogiem, czy też został przez Boga posłany ? Kim był naprawdę historyczny Jezus? Niektórzy chrześcijanie twierdzą, […]

Opowieść o proroku Izaaku i Jakubie

Koran nie mówi zbyt wiele na temat Izaaka (pokój z Nim). Jego narodziny były cudem, ponieważ przyszedł na świat, gdy jego matka była już starą i niepłodną kobietą. Aniołowie przyszli do niej z dobrą nowiną o jego narodzinach i narodzinach jego syna – Jakuba. Izaak urodził się kilka lat po Izmaelu. Sara była szczęśliwa z […]

Opowieść o Proroku Jonaszu

Oto historia o Jonaszu, synu Mutta. Prorok Muhammad (pokój z Nim) mówił o nim:- Nie stawiajcie mnie przed Jonaszem. Był on nazywany Jonaszem, Dan-Nun, Junan, był szlachetnym prorokiem wysłanym do swego ludu, by go nauczać, doradzać mu i prowadzić do dobrego, przypominając o Dniu Sądu. Miał wzbudzić w nim lęk przed piekłem i miłość do […]

Historia Proroka Hioba (Ayub’a)

Największą cierpliwość, jaką kiedykolwiek wykazał się człowiek, to cierpliwość Hioba. Hiob stał się wzorem cierpliwości dla każdej religii i kultury. Allah Wszechmogący chwalił Hioba, swego sługę w Koranie. Mówił: „I znaleźliśmy go cierpliwym. Jakże to wspaniały sługa! Zaprawdę, on był pełen skruchy!” Koran 38:44. Hiob był pełen skruchy i wspominał Allaha z wdzięcznością i cierpliwością. […]

Salman Pers, Zoroastarian, Persja (część 2 z 2): Od Chrześcijaństwa do Islamu

  Bismillahi Ar Rahmani Ar Rahim . Mężczyzna zmarł, a Salman (radi Allahu anhu) pozostał w Amurii. Pewnego dnia, “Kilku kupców z plemienia Kalb [1] przechodziło obok mnie,” Salman (radi Allahu anhu) powiedział: “Powiedziałem im:” Zabierzcie mnie do Arabii, a dam wam moje krowy i moją owcę”. Odpowiedzieli “Tak.” Salman (radi Allahu anhu) dał im […]

Salman Pers, Zoroastrian, Persja (część 1 z 2): Od Zoroastrianizmu do Chrześcijaństwa

  Bismillahi Ar Rahmani Ar Rahim   Błogosławiony Towarzysz Proroka Muhammada, niech miłosierdzie i błogosławieństwo Allah będzie z nim, Salman al-Farisi (radi Allahu anhu) opowiada [1] swoją podróż do Islamu w sposób następujący: “Byłem Perskim człowiekiem z ludu Isfahaan [2] z miasta znanego jako Jayi. Mój ojciec był majorem miasta. Dla niego byłem najbardziej ukochaną […]

Omar, Al-Farook (częśc 3 z 3): Komendant Wiernych

  Bismillahi Ar Rahmani Ar Rahim . Omar Ibn Al-Khattab (radi Allahu anhu) był drugim Kalifem Muzułmańskiej Ummy (Naród), i pierwszym Przywódcą Muzułmańskim nazywanym mianem Komendanta Wiernych. Po śmierci Proroka Muhammada (pokój z Nim), jego najbliższy przyjaciel Abu Bakr (radi Allahu anhu) został jego następcą i prowadził Muzułmanów przez około dwa lata. Kiedy Abu Bakr […]