Hadisy Imama an-Nałałi

  PRZEKŁAD WSTĘPU IMAMA AN-NAŁAŁI Źródło: Przytoczone z ’Komentarz Czterdziestu Hadisów Nałałija' Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce Tłumaczył: Ali Abi Issa Kwiecień 1999   Niech będzie pochwalony Allah, Pan światów, Wieczny Strażnik nieba i ziemi, Władca wszystkich stworzeń, Wyprawiający Posłańców (niech pokój i błogosławieństwo Allaha będą z nimi), którzy przybyli, by wskazywać drogę tym, których […]

Hadisy Qudsi

    Hadisy Qudsi to jeden z szczególnych rodzajów hadisów, które choć relacjonowane są przez Proroka to ich łańcuch przekazu prowadzi do Allaha i z powodu tego łańcucha przekazu, stosowane są w odniesieniu do nich terminy; Qudsi, a także Hadis Ilahi, Rubbani- które wskazują na ich Boskie pochodzenie. Znaczenie świętego hadisu pochodzi od Allaha, użyte […]