Zachowania, które nie wpływają na ważność lub nieważność modlitwy

1.Płacz, wyrażanie bólu, kwilenie. Za tym przemawia ajat: „Kiedy recytowane są im ajaty Miłosiernego padają do ziemi i płaczą”. Koran Meriem ajat 58. Istnieją relacje, że Prorok płakał podczas modlitwy, także Abu Bakr i Umar. Al-Buchari przekazał, że Umar modlił się kiedyś o poranku, recytując surę Józef, a przy ajacie: „Zaprawdę, skarżę się na głęboki […]

Łączenie dwóch modlitw

Dopuszcza się modlącemu, aby połączył modlitwę az-zuhr i al-asr oraz al-maghrib i al-isza – o czasie pierwszej (takdiman) lub o czasie drugiej (tachiran) – w następujących przypadkach: 1.Na Arafah i w al-Muzdalifa podczas pielgrzymki. Uczeni zgodni są co do tego, gdyż Prorok (pokój z Nim) tak robił. Hanafici są zdania, że łączenie jest uzasadnione jedynie […]

Czas na odmawianie modlitwy Isha

To pytanie odnosi się do czasu przeznaczonego na modlitwę Isha. Istnieją różne opinie dotyczące tego, kiedy upływa czas w którym można  ją ofiarować . Niektórzy twierdzą, że można odmawiać modlitwę Isha aż do Azzanu wzywającego na Fajr, podczas gdy zdaniem innych czas ten upływa wraz z nastaniem czasu na modlitwę Tahajjud. I w końcu są […]

Dlaczego moje modlitwy nie chronią mnie przed popełnianiem zła?

. Osoba zadała pytanie Szeikhowi Muhammadowi bin Saalih al-Uthaymeen (oby Allah się nad nim zmiłował): „Dlaczego moje modlitwy nie chronią mnie przed popełnianiem zła?” . . Sheikh (Raḥimahullāh) odpowiedział: „Moja rada dla ciebie jest taka, abyś nawrócił się do Allah, azzawajal, i był szczery w powrocie do Niego. Powinieneś być świadomy wielkości Tego, którego nie […]

Zasady związane z nie uczestnictwem w Jummuah

.7699: Zasady związane z nie uczestnictwem w Jummuah Jaka jest kara za nie uczestniczenie w modlitwie Jummuah. Czy mogę prosić o odpowiedź wraz z hadisem? Opublikowano dnia: 28.06.2000 Chwała Allahowi. Jeżeli osoba, dla której Jummuah jest obowiązkowa nie uczestniczy w niej i nie ma ona ważnego usprawiedliwienia, jest to grzech główny. Kto nie uczestniczy w […]

Modlitwa w butach

Często powielanym stereotypem jest przekonanie, ze muzułmanie maja obowiązek ściągać buty przystępując do modlitwy, jednak istnieją hadisy, które udowadniają, ze modlitwa w butach jest Sunna Proroka Muhammada (salla Allahu alejhi wa sallam). Wykonywanie modlitwy mając na sobie buty jest dozwolone, jeśli są czyste ( bez nieczystości, jak mocz I kal; zwykły kurz nie jest traktowany […]

Jak ustalić właściwy czas modlitwy fajr ?

Czas modlitwy Fajr rozpoczyna się, kiedy drugi brzask (świt) zaczyna się, następuje to wtedy, kiedy biała linia rozprzestrzenia się poziomo wzdłuż prawego i lewego horyzontu. Czas kończy się z chwilą wschodu słońca. Pierwszy brzask (świt) jest fałszywym brzaskiem, wygląda jak biel występująca pionowo na niebie, jak filary. Występuje to mniej więcej 20 minut przed prawdziwym […]

Allah spełnia modlitwy tych, których kocha

  Abu Hurairah (niech Allah będzie zadowolony z niego) napisał:   Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Allah, Potężny, powiedział:.` Wypowiem wojnę przeciwko temu, który traktuje z wrogością pobożnego czciciela Mego. I najukochańsza rzeczą, dzięki której Mój sługa zbliża się do mnie, jest to, co mu nakazałem (obowiązkowe akty czci) i Mój sługa jeszcze bardziej zbliża się do mnie poprzez wykonywanie Nawafil (dobrowolne dodatkowe modlitwy, […]

Czystość intencji jako warunek modlitwy

Wszelka chwała należy do Allaha Jedynego i pokój niech będzie z Jego Wysłannikiem, Muhammadem , jego Towarzyszami, Rodziną i wszystkimi, którzy podążają za ich przykładem, czyniąc dobro. Według definicji uczonych islamu, modlitwa (salah) to akt czci polegający na mówieniu określonych słów towarzyszących konkretnym ruchom, o odpowiedniej porze. Zaczyna się takbirem (słów: Allahu akbar – Allah […]

Czy modlitwa kobiety różni się od modlitwy mężczyzny? Jeśli tak, to czym?

Ogólnie, każdy element modlitwy kobieta wykonuje w taki sam sposób jak mężczyzna, chyba, że są dowody wskazujące na to, że jest inaczej. Jest kilka różnic odnośnie modlitwy kobiet i mężczyzn, chociaż nie dotyczą one zasad wykonywania samej modlitwy. Oto one: kobiety nie muszą wykonywać Azanu oraz Iqamy, tak jak mężczyźni. Co więcej, jeśli obecni są […]