Orzeczenie w sprawie przeszczepu narządów

Czy wolno dawać lub odbierać narządy, ponieważ nie widziałem żadnego bezpośredniego zakazu przeszczepów narządów w Koranie?   Odpowiedź: Chwała niech będzie Allahowi.   Temat ten jest jednym z tematów, które są badane przez Islamską Radę Fiqh (Majma 'al-Fiqh al-Islami), która wydała następujące fatwy: 1 – Dozwolone jest przeszczepienie narządu z jednej części ciała osoby na […]

Zdrowie w islamie (część 4 z 4): Dobra Kondycja i Ćwiczenia

  Prorok Muhammed, niech miłosierdzie i błogosławieństwo Boga będzie z nim, powiedział że silny wierzący był lepszy niż słaby wierzący. Mówił to pod kątem wiary i charakteru, ale również wskazywał, że siła fizyczna czyli optymalne zdrowie i fitness były pożądane, Bóg dał nam sposoby i środki osiągania takiej siły. Holistyczne podejście islamu do życia i […]

Zdrowie w islamie (część 3 z 4): Dieta i Odżywianie

Islam to kod życia. Muzułmanie nie praktykują tylko podczas weekendów lub czasu świąt; religia jest raczej stałym elementem życia codziennego. Islam jest zorganizowany w sposób duchowy i moralny, biorący pod uwagę wrodzone potrzeby i pragnienia ludzkie. Te założenia islamu pochodzą z Koranu i autentycznych tradycji Proroka Muhammeda, znanych jako Sunna. Te dwa źródła objawienia są […]

Zdrowie w islamie (część 2 z 4): Koran jest Uzdrowieniem

Islam zajmuje holistyczne podejście do zdrowia. Tak jak życie religijne jest nieodłączną częścią życia świeckiego, fizycznego, emocjonalnego i duchowego zdrowia – nie mogą być oddzielone; są to trzy elementy, które składają się kompletnie na zdrową osobę. Gdy jedna część jest ranna lub niezdrowa, pozostałe części cierpią. Jeżeli dana osoba jest fizycznie chora lub ranna, może […]

Zdrowie w islamie (część 1 z 4): Podejście holistyczne

  Islam pochodzi od słowa „sa-la-ma”, podobnie jak słowo Muslim (ten, który podąża za przesłaniem islamu) i „Salaam” (pokój). Pochodzenie słowa „Sa – la – ma” oznacza spokój, pewność, bezpieczeństwo tak jak odnosi się to do posłuszeństwa i poddania się Jedynemu Bogu. To bezpieczeństwo jest nieodłączna częścią w posłuszeństwie Jedynemu Bogu. Kiedy człowiek poddaje się […]