Obmycie zmarłego

1. Należy obmyć zmarłego, najszybciej jak jest to tylko możliwe. 2. Kto dokonuje obmycia? a) Ten, kogo zmarły wyznaczył w testamencie. b) Dzieci, wnukowie, rodzice, dziadkowie. c) Każdy kto wie jak należy dokonać obmycia. – Mężczyźni obmywają mężczyzn, a kobiety kobiety, wyjątek stanowią tu małżonkowie. Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam) powiedział do Aiszy: „Jeśli […]

Znaki dobrego przyjęcia zmarłej osoby przez Allaha

1. Wypowiedzenie szahady tuż przed śmiercią. 2. Odejście z tego świata, z potem na czole. Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam) powiedział: Wierzący umiera z potem na czole. An-Nasai. 3. Śmierć w piątek. Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam): Allah ochroni przed próbą grobu muzułmanina, który zmarł w piątek, zarówno za dnia, jak i w […]

Czego nie mogą robić krewni zmarłego?

  1. Zabronione jest lamentowanie. Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam) powiedział: Zmarły cierpi, gdy żywi lamentują z jego powodu. Muslim. 2. Zakazane jest również policzkowanie się, rozdzieranie ubrań i golenie głowy Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam) przeklął tych, którzy (po śmierci bliskiej osoby) golą swoje głowy, głośno lamentują i rozdzieraj ubrania. An-Nasai.   […]

Co możemy zrobić gdy dana osoba umrze oraz co muszą zrobić krewni zmarłego?

Co możemy zrobić gdy dana osoba umrze? 1. Możemy pocałować zmarłego: – Prorok (sallallahu alayhi wa salam) pocałował swojego syna Ibrahima. – Abu Bakr pocałował Proroka (sallallahu alayhi wa salam). Co muszą zrobić krewni zmarłego? 1. Muszą być cierpliwi i zaakceptować Wolę Allaha. Anas powiedział: Prorok (sallallahu alayhi wa salam) przechodził obok kobiety płaczącej nad […]

Co powinniśmy zrobić gdy dana osoba umrze?

  1. Powinniśmy zamknąć jej oczy. Zostało przekazane, że Prorok (sallallahu alayhi wa salam) zamknął oczy Abu Salamie. Muslim. 2. Powinniśmy wznosić za nią suplikacje. 3. Powinniśmy zakryć całe jej ciało, włącznie z głową. – Wyjątek stanowią tu osoby zmarłe w czasie hadżdż/umra, którym nie należy zakrywać głowy. 4. Powinniśmy jak najszybciej ją pochować. Wysłannik […]

Co należy powiedzieć osobie bliskiej śmierci oraz jak powinniśmy postąpić z umierającym nie-muzułmaninem?

  Co należy powiedzieć osobie bliskiej śmierci ? 1. Powinniśmy przypomnieć jej o ważności wypowiedzenia: “La illaha illa Allah”. Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam) powiedział: „Ten, kto umrze wiedząc, że nic nie jest godne czci jak tylko Allah (La illaha illa Allah), wejdzie do Raju” Muslim. 2. Powinniśmy wznosić za niego suplikację. Wysłannik Allaha […]

Co powinna robić osoba, która czuje że niedługo umrze?

  1. Powinna ona zaakceptować wolę Allaha i pamiętać, że wszystko to co spotyka wierzącego, jest dla niego dobrem. Wysłannik Allaha sallallahu alayhi wa salam) powiedział: Jak dobra jest sytuacja wierzącego, wszystko jest na jego korzyść a jest tak tylko w przypadku muzułmanina. Jeśli spotyka go dobro, jest za nie wdzięczny Allahowi to jest to […]