Alfabet Koranu dla dzieci

  Nasz umiłowany Prorok (pokój z Nim) oznajmił: Najlepszym z was jest ten kto naucza się Świętego Koranu i naucza go innych. Pobierz pojedyncze strony z książeczki poniżej lub cała książeczkę w formacie pdf 🙂                                  Alfabet Koranu dla dzieci PDF

Post nadobowiązkowy

  Post jest zalecany dla tych, którzy obawiają się popełnienia zabronionych stosunków płciowych tzn. osób w stanie wolnym. Przekazał Alqama: Kiedy szedłem z Abdullah, rzekł: „Kiedy byliśmy z Prorokiem, powiedział: ‚Ten, kogo stać na małżeństwo powinien się ożenić, ponieważ pomoże mu to powstrzymać się od spoglądania na kobiety i uchroni intymne części jego ciała od […]

Dlaczego powinniśmy się modlić?

{Zaprawdę, as-salat (modlitwa) chroni od al-fahsza (wielkich grzechów każdego gatunku, cudzołóstwa, szpetoty) i al-munkar (niewiary, politeizmu, każdego rodzaju złych czynów, itp.)}[Koran 29:45] Dlaczego człowiek powinien się modlić? Po długim i gorączkowym dniu pracy z wielkim trudem przychodzi zmęczonemu człowiekowi stanąć na dywaniku i skoncentrować się na modlitwie do Allaha Wszechmogącego. Skulonemu w ciepłym i wygodnym […]

Czy powinniśmy się modlić – podsumowanie

Czy modlimy się jak należy? Czy nasza modlitwa jest wspominaniem Allaha, czy jest to tylko nawyk? Czy też modlimy się nawet nie rozumiejąc, dlaczego to robimy? Pozostawanie w takim stanie świadomości jest rzeczą bardzo niebezpieczną, ponieważ wiadomo, że modlitwa jest pierwszą rzeczą, o którą wierzący zostanie zapytany w Dniu Sądu, a jeśli była poprawna, wtedy […]

Kroki konieczne do rozwinięcie Chuszu

Aby nasze wnętrze mogło zbliżyć się do osiągnięcia wymaganego chuszu, należy pracować nad następującymi sprawami i dążyć do ich udoskonalenia: 1. Pełna świadomość lub obecność umysłu w trakcie wykonywania modlitwy. Oznacza to opróżnienie serca ze wszystkiego poza wspomnieniem Allaha. Można to osiągnąć jedynie poprzez kontrolowanie serca, aby stało się ono świadome, przytomne, skoncentrowane jedynie na […]

Znaczenie Chuszu

Jeśli przeanalizujemy to, co Allah i jego Wysłannik  powiedzieli odnośnie modlitwy, okaże się, że bez wątpienia al‐chuszu jest ważniejsze niż zewnętrzna strona tego szlachetnego aktu, ponieważ jego wartość jest bezpośrednio związana z głębią żarliwości, jaką sługa Allaha jest w stanie osiągnąć, kiedy się modli. Allah nakazuje nam ukorzyć się w modlitwie: [Koran 2:238] {I stawajcie […]

Zasłona – “hidżab”

Rzućmy teraz trochę światła na chustę, która w opinii Zachodu jest symbolem opresji i poddaństwa kobiet. Czy prawdą jest, że nie istnieje w tradycji judeochrześcijańskiej zwyczaj “okrywania”? Rabin Dr Menachem M. Brayer (Profesor Literatury Biblijnej na Uniwersytecie Yeshiva) w swojej książce “Kobieta żydowska w literaturze rabinicznej” stwierdza, iż zwyczajem kobiet udających się do miejsca publicznego […]

Los Wdów

Ze względu na fakt, iż Stary Testament nie uznaje praw kobiet do spadku, wdowy w społeczeństwie żydowskim znajdowały się w bardzo trudnej sytuacji. Spadkobiercy w linii męskiej, dziedziczący po zmarłym mężu zobowiązani byli łożyć na ich utrzymanie z otrzymanego spadku. Jednakże, wdowy nie miały możliwości wyegzekwowania tego zabezpieczenia i utrzymywały się żyjąc na łasce innych […]

Prawa kobiet do spadku

Jedną z najważniejszych różnic pomiędzy Koranem oraz Biblią, jest ich stosunek do dziedziczenia majątku zmarłego krewnego przez kobiety. Podejście biblijne zostało zwięźle opisane przez rabina Epstein’a: “Zgodnie z trwałą oraz nieprzerwaną tradycją od czasów biblijnych, kobietom, żonom oraz córkom nie przysługuje żadne prawo sukcesji do majątku rodzinnego. Kobiety z danej rodziny uznawane były za część […]

Kobieta jako matka

Stary Testament w kilku miejscach zaleca delikatne traktowanie rodziców oraz potępia tych którzy tego zalecenia nie przestrzegają, przynosząc rodzicom smutek oraz okazując brak szacunku.  “Ktokolwiek złorzeczy ojcu albo matce, będzie ukarany śmiercią: złorzeczył ojcu lub matce, ściągnął śmierć na siebie” (Księga Kapłańska  20:9) oraz “Mądry syn radością ojca, a matką gardzi syn głupi.” (Księga Przysłów […]