Przykrycie zmarłego całunem

1. Zmarły musi zostać zakryty.

2. Pieniądze na wydatki związane z pochówkiem i całunem powinny być zabrane z majątku jaki pozostawił po sobie zmarły.

– Jeśli to nie wystarczy, to obowiązkiem krewnych jest pokrycie reszty kosztów.

3. Całun/kafan musi zakrywać całe ciało.

Gdy zmarł Musab ibn Umajr nie zakryto całego jego ciała. Prorok (sallallahu alayhi wa salam) widząc to nakazał, by jego twarz i stopy przykryte zostały liśćmi (gdyż nie wystarczyło materiału). At-Tirmizi.

4. Kafan musi być w dobrym stanie.

– Musi być czysty, musi być na tyle duży, by zakryć całe ciało, musi być dobrej jakości, ale nie może być za drogi (ponieważ islam potępia ekstrawagancję).

Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam) powiedział: Opiekun zmarłego, powinien wybrać dobry materiał na całun. At-Tirmizi i Ibn Madża.

5. Jeśli zmarły, umarł jako męczennik kafan powinien być położony na jego ubrania.

6. Należy położyć trzy warstwy materiału, jedna na drugiej i umieścić zmarłego na ostatniej z nich.

Aisza powiedziała: Gdy zmarł Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam) jego ciało owinięto w trzy białe kawałki bawełnianego materiału z Jemenu. Al-Buchari i Muslim.

7. Sunną jest wyperfumować kafan, jak również oczy, nos, twarz i całe ciało zmarłego.

Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam) powiedział: Jeśli perfumujecie zmarłego, zróbcie to trzy razy. Ahmad.

8. Należy owinąć materiał wokół ciała zmarłego, zaczynając od jego prawej strony.

9. Należy owinąć i zawiązać materiał zarówno wokół głowy, jak i stóp, by łatwiej było przenieść zmarłego do grobu.

10. Kobiety powinny być owinięte pięcioma, a nie trzema warstwami materiału.

– Ich twarze również powinny być zakryte.

11. Sunną jest by kafan był biały, jeśli jednak nie mamy do takiego dostępu, możemy użyć innego koloru.
Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam) powiedział: Noście białe ubrania, gdyż są to najlepsze z ubrań i owijacie zmarłych w całuny tego koloru. Abu Daud i at-Tirmizi.

 

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.