Zdrowie w islamie (część 1 z 4): Podejście holistyczne

 
Islam pochodzi od słowa „sa-la-ma”, podobnie jak słowo Muslim (ten, który podąża za przesłaniem islamu) i „Salaam” (pokój). Pochodzenie słowa „Sa – la – ma” oznacza spokój, pewność, bezpieczeństwo tak jak odnosi się to do posłuszeństwa i poddania się Jedynemu Bogu. To bezpieczeństwo jest nieodłączna częścią w posłuszeństwie Jedynemu Bogu. Kiedy człowiek poddaje się woli Boga, odczuwa wrodzone poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Musi także zrozumieć, że Bóg jest Stwórcą wszystkiego, co istnieje, czy będzie istnieć, i ma władzę nad wszystkim. Dzięki temu posłuszeństwu i zrozumieniu przychodzi spokój – prawdziwy, łatwo osiągalny i wieczny spokój.
.
Od początku czasu, Bóg objawiał się przez Proroków i Posłańców, którzy przybywali z jednym przesłaniem: czcić Boga, bez dodawania partnerów, bez dodawania potomstwa i bez pośredników. Zasady i przepisy bywały czasami różne, ponieważ były one stosowane dla ludzi w określonym czasie lub miejscu, ale credo każdego Posłańca było takie samo. Czczcijcie Mnie, a waszą nagrodą będzie zadowolenie w tym życiu i w przyszłym. Gdy Prorok Muhammed przyszedł, jego przesłanie było nieco inne. Wzywał, aby czcić Jedynego Boga, ale jego przesłanie było dla całej ludzkości. Przesłanie zostało zakończone i objawione dla wszystkich miejsc i we wszystkich czasach.
.
Islam został zakończony dla korzyści dla wszystkich, którzy będą istnieć, aż do Dnia Sądu ostatecznego. To nie jest religia należąca do Arabów, choć Prorok Muhammad, niech miłosierdzie i błogosławieństwo Boga będzie z nim, był Arabem, ani nie jest to religia dla krajów azjatyckich lub trzeciego świata. Muzułmanie występują na wszystkich kontynentach i pochodzą ze wszystkich ras i grup etnicznych. Są muzułmanie w Nowym Jorku, Sydney, Kapsztadzie i Berlinie, a także w Kairze, Kuala Lumpur i Dubaju. Muzułmanie są tak różni jak ta wspaniała planeta. Islam nie jest religią, która akceptuje część czasu lub jest pół sercem zaangażowana. Islam jest sposobem na życie; Islam to holistyczny sposób życia.
.
Kiedy Bóg stworzył świat nie zostawił go w niestabilności i niepewności, a wręcz przeciwnie, Wysłał wytyczne. Dał linę, stabilną i równą, i trzymając się kurczowo tej liny człowiek może osiągnąć wielkość i wieczny pokój. Muzułmanin stara się przestrzegać przykazań Bożych, a czyni to poprzez podążanie za przewodnikiem Boga przez życia – Koranem, i autentycznymi naukami i tradycjami proroka Muhammada.
.
Koran jest ksiegą przewodnikiem oraz tradycji proroka Muhammada, wyjaśnia, a w niektórych przypadkach rozwija sie w tym kierunkiem. Islam, jako kompletny sposób życia, podkreśla znaczenie utrzymania dobrego stanu zdrowia i oferuje sposoby i środki, aby poradzić sobie ze złym stanem zdrowia. Koran jest księgą mądrości. Jest to Księga pełna cudowności i chwały Boga i świadectwo Jego miłosierdzia i sprawiedliwości.
.
Przez Jego nieskończone miłosierdzie, Bóg poprowadził nas poprzez holistyczny sposób życia, który obejmuje wszystkie aspekty, duchowe, emocjonalne i fizyczne. Kiedy Bóg stworzył ludzkość, Uczynił to w jednym celu – aby Go wielbić.
 
„I Ja (Bóg) nie stworzyłem dżinów i ludzi, z wyjątkiem aby Mnie wielbili .” (Koran 51:56)
.
Kompleksowość Islamu uwzględnia każdy aspekt życia, od spania i mycia, do modlitwy i pracy, by być aktem kultu. Ten, kto jest naprawdę poddany Bogu jest wdzięczny za niezliczone błogosławieństwa w swoim życiu i chce podziękować i chwalić Boga za Jego hojność, dobroć i miłosierdzie. Prorok Muhammad wyjaśnił, że powinniśmy być wdzięczni Bogu w każdej sytuacji, czy to widzimy, że jest to dobre czy złe. Rzeczywistość jest taka, że Bóg jest sprawiedliwy, w związku z tym, niezależnie od sytuacji w jakiej wierzący się znajdzie, on wie, że jest w tym dobro i mądrość.
.
„W rzeczywistości niesamowite są sprawy wierzącego! One wszystkie są dla jego korzyści. Jeśli zostanie mu przyznana łatwość wtedy jest wdzięczny, i to jest dla niego dobre. A jeśli jest on dotknięty trudnościami, on trwa w nich, i to jest dobre dla niego. „(Muslim)
.
Życie tego świata nie jest stabilne. Każdy człowiek przechodzi przez etapy i fazy; za szczęściem następuje smutek, a potem ulga lub radość, wiara kogoś jest silna i niezwyciężona i pozornie bez powodu spada, następnie, z woli Boga, to powoli wzrasta ponownie. Za okresami wielkiej sprawności i zdrowia podążają urazy lub choroby, ale z każdym ukłuciem bólu lub cierpienia prawdziwie wierzący czuje jak niektóre z jego grzechów odpadają.

.„Gdy muzułmanin cierpi przez szkody z powodu choroby lub innych spraw, Bóg odpuści jego grzechy, tak jak liście spadają z drzewa.” (Bukhari i Muslim)

.Islam uczy nas by być skoncentrowanym na całym człowieku. Podążając za wskazówkami i przykazaniami Bóg pozwala nam zmierzyć się z chorobami i obrażeniami w cierpliwości. Narzekanie i płakanie nad naszą sytuacją nie przyniesie niczego, ale więcej bólu i cierpienia. Nasze ciała i umysły zostały nam dane jako zaufanie i jesteśmy za nie odpowiedzialni. Wytyczne Boga obejmują każdy aspekt życia, istnieją konkretne sposoby radzenia sobie z problemami zdrowotnymi, które zaczniemy odkrywać w następnym artykule.

………………………………………………………………..
Description: Islam is a way of life that takes a holistic approach to health. By Aisha Stacey (© 2008 IslamReligion.com)
23 luty 2016 r. – tłumaczenie A. Soliman

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.