ZBIORY HADISÓW

Bismillah-Rahmani-Rahiim

Muzułmanie niezmiernie kochają i szanują Proroka Muhammada ﷺ. Był on Wysłannikiem Boga, który otrzymał Słowo Boże – Koran . Był najlepszym człowiekiem jaki kiedykolwiek żył na ziemi i niedoścignionym wzorem dla ludzkości. Jego nauki, czyny i wypowiedzi są udokumentowane i istnieją dla nas jako HADISY (ahadith) czyli zbiór narracji Proroka Muhammada ﷺ.


BIOGRAFIE UCZONYCH ISLAMU


Hafiz: Ibn Kathir


TAFSIR IBN KATHIR


Tafsir Sury Al-Kahf


HADISY


Hadisy Imama an-Nałałi (42 hadisy)

Każdy kto chciałby dostąpić Życia Wiecznego powinien znać te hadisy z powodu ważnych spraw, które omawiają i wskazówek, które dają, dotyczących wszystkich form posłuszeństwa, co wydaje się oczywiste temu, kto się nad tym zastanawiał. Allahowi ufam, od Niego jestem zależny, jemu się oddaję; Jemu niech będzie chwała i cześć, w Nim jest pomyślność i wolność od błędu. Czytaj więcej

Komentarze do Hadisów Imama an-Nałałi


Hadisy Qudsi

Hadisy Qudsi to jeden z szczególnych rodzajów hadisów, które choć relacjonowane są przez Proroka to ich łańcuch przekazu prowadzi do Allaha i z powodu tego łańcucha przekazu, stosowane są w odniesieniu do nich terminy; Qudsi, a także Hadis Ilahi, Rubbani- które wskazują na ich Boskie pochodzenie. Znaczenie świętego hadisu pochodzi od Allaha, użyte słownictwo pochodzi zaś od wysłannika Allaha. Są one tym, co Bóg przekazał swemu Prorokowi poprzez objawienie lub we śnie, a Wysłannik oddał to własnymi słowami. Czytaj więcej


Riyad as-Salihinرياض الصالحين

Riyadh-us-Salihiin (Ogrody Dobrych Ludzi) imama Abu Zakariji Jahji bin Szarafa An-Nawawi Ad-Dimaszqi, to kompilacja wielu hadisów z różnych zbiorów (min. Bukhariego, Muslima, Dawuda, Tirmidhiego), uporzadkowanych tematycznie i opatrzonych komentarzem Hafiza Salahuddina Jusufa. Podstawowa lektura każdego muzułmanina. Czytaj więcej


NIEKTÓRE HADISY I WYJASNIENIA


Zaćmienie słońca i księżyca

Węzły Islamu

Kto jest bankrutem?

Praca własnych rąk

Allah spełnia modlitwy tych, których kocha

Nie złość się

Kim jest Ghoul?